درباره اگر چیزی را نمی دانید از دانایان بپرسید گفت و گو کنید صفحه 82 فارسی پنجم

سحر

من اومدم اینجا بپرسم اینا خودشون هیچی یاد ندارن😠😠😠

نویسنده

من اینجا اومدم که جواب رو بده ولی من خودم نمیدونم جواب رو که بدم

نویسنده

من اومدم اینجا که سوال بپرسم و شما جوابمو بدید…واقعا که شما دو جمله در مورد( اگر چیزی را نمیدانید از دانایان بپرسید)یعنی واقعا که اگرجواب هیچ چیزی را نمی دانید چرا توی گوگل سایت درست کردید🤨🧐😐😡🤬

ناشناس

واقعا که چه قدر خر هستند ما اومدیم جواب را بفهمیم اشغال ها پسورد ها بی شور ها

جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم درباره اگر چیزی را نمی دانید از دانایان بپرسید گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

خال چای

پویا 2 سال قبل
0

قرآن ص 100 معنی، شعر نیست ما بابد بزاریم؟

ناشناس 2 سال قبل
2

نه نمی‌دونم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ناشناس 2 سال قبل
1

پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است

علی 2 سال قبل
0

کوپس جواب

-1
پریا 2 سال قبل

هیچی نداره اصلا

1
علی 2 سال قبل

کو پس جواب

ناشناس 2 سال قبل
-1

چقدر خره این سایت

ناشناس 2 سال قبل
2

من اومدم از اینجا ببینم بعد از من میپزسه

روژان 2 سال قبل
2

راستش نميدونم من اومدم ازاین جا بیارم ازمن میپرسن واقعاکه

1
دقیقا 2 سال قبل

دقیقا

سحر 2 سال قبل
7

من اومدم اینجا بپرسم اینا خودشون هیچی یاد ندارن😠😠😠

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

-2
جمال میرموسی 2 سال قبل

سلام بر صاحبان علمدعای احضار جن را میخواهم

نویسنده 2 سال قبل
4

من اومدم اینجا که سوال بپرسم و شما جوابمو بدید…واقعا که شما دو جمله در مورد( اگر چیزی را نمیدانید از دانایان بپرسید)یعنی واقعا که اگرجواب هیچ چیزی را نمی دانید چرا توی گوگل سایت درست کردید🤨🧐😐😡🤬

نویسنده 2 سال قبل
0

باید از کسی بپورسیم که داناتر از ما باسد

ناشناس 2 سال قبل
0

واقعاااااا من اومدم از شما بپرسم شما از من میپرسین🤮🤮🤮

نویسنده 2 سال قبل
5

من اینجا اومدم که جواب رو بده ولی من خودم نمیدونم جواب رو که بدم

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوبه

ناشناس 2 سال قبل
3

واقعا که چه قدر خر هستند ما اومدیم جواب را بفهمیم اشغال ها پسورد ها بی شور ها

نویسنده 2 سال قبل
-2

منم نمدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

دیوص ها

مریم 2 سال قبل
1

قرآن صفحه ی 100 معنی پایه ی پنجم و برای آن چند

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی بد بو د

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر ما چیزی را نمی دانیم باید از کسایی که میدانند بپرسیم

برای پاسخ کلیک کنید