درباره استحکام این ساختمان در برابر حوادث طبیعی صفحه 40 علوم هفتم

نویسنده

ساختمان ها قدیمی که از چوب یا خاک و سنگ ساخته شده اند مقاومت کمتری دارند،امّا با استفاده از تیرآهن،تیرچه بلوک ، بتن و… باعث مقاومت خانه در برابر وقوع حوادث طبیعی می شود.آرمین عزیزی

هانا

چرا خونه های آجری میتونه سیل و زلزله رو تحمل کنه

نویسنده

ساختمان های که با بتن ساخته

می شود و در ساختن از تیرچه استفاده کنند با استحکام بالای هیتند

غلامی

خانه های خشتی استحکام کمتری دارند و خانه هایی کا با استفاده از بتن ساخته شده اند مقاومن بالایی دارند

نویسنده

ساختمان هایی که از گل وخشت و چوب ساخته شده اند استحکام کمی در برابر سیل وزلزله دارند وبرعکس ساختمان هایی که با بتن و آهن ساخته شده اند ایمنی بیشتری دارند هستی

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درباره استحکام این ساختمان در برابر حوادث طبیعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساختمان های قدیمی که از چوب یا خاک و سنگ ساخته شده اند مقاومت کمتری دارند اما استفاده از تیرآهن تنرچه بلوک بتن و غیره باعث استحکام ساختمان در مقابل زلزله سیل و طوفان می شود.

محمد حسینی : خوداری کردن از ساختن خانه در مناطق را سیلاب می تواند امنیت بیشتتری به مادهد .

هستی : ساختمان هایی که از گل وخشت و چوب ساخته شده اند استحکام کمی در برابر سیل وزلزله دارند وبرعکس ساختمان هایی که با بتن و آهن ساخته شده اند ایمنی بیشتری دارند.

آرمین عزیزی : ساختمان ها قدیمی که از چوب یا خاک و سنگ ساخته شده اند مقاومت کمتری دارند،امّا با استفاده از تیرآهن،تیرچه بلوک ، بتن و… باعث مقاومت خانه در برابر وقوع حوادث طبیعی می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ک 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
6

ساختمان های که با بتن ساخته

می شود و در ساختن از تیرچه استفاده کنند با استحکام بالای هیتند

2
نویسنده 2 سال قبل

بله

هانا 2 سال قبل
6

چرا خونه های آجری میتونه سیل و زلزله رو تحمل کنه

نویسنده 2 سال قبل
4

ساختمان هایی که از گل وخشت و چوب ساخته شده اند استحکام کمی در برابر سیل وزلزله دارند وبرعکس ساختمان هایی که با بتن و آهن ساخته شده اند ایمنی بیشتری دارند هستی

نویسنده 2 سال قبل
1

خانه های بتنی مقاوم تر هستند

نویسنده 2 سال قبل
18

ساختمان ها قدیمی که از چوب یا خاک و سنگ ساخته شده اند مقاومت کمتری دارند،امّا با استفاده از تیرآهن،تیرچه بلوک ، بتن و… باعث مقاومت خانه در برابر وقوع حوادث طبیعی می شود.آرمین عزیزی

ناشناس 2 سال قبل
2

ساختمان های بتونی مقاومت بیشتری دارند.

4
غلامی 2 سال قبل

خانه های خشتی استحکام کمتری دارند و خانه هایی کا با استفاده از بتن ساخته شده اند مقاومن بالایی دارند

نویسنده 2 سال قبل
1

شماها افتزاحید

1
واقعا 2 سال قبل

واقعا

برای پاسخ کلیک کنید