اگر تنها دو ظرف 3 و 10 لیتری داشته باشید چگونه می توانید با این دو ظرف 8 لیتر آب از رودخانه بردارید صفحه 6 کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم اگر تنها دو ظرف 3 و 10 لیتری داشته باشید چگونه می توانید با این دو ظرف 8 لیتر آب از رودخانه بردارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خب اول سه بار با ظرف 3 لیتری سطل 10 لیتری را پر میکنیم که میشود 9 لیتر بار چهارم ظرف 10 لیتری را که 9 لیتر در آن آب وجود دارد با ظرف سه لیتری مقداری در آن آب می ریزیم که تمام آن پر شود یعنی 10 لیتر تکمیل شود آن وقت در ظرف 3 لیتری 2 لیتر آب باقی می ماند. سپس ظرف 10 لیتری را خالی میکنیم و آب داخل ظرف 3 لیتری که 2 لیتر در آن آب باقی مانده است را داخل ظرف 10 لیتری میریزیم و 2 بار دیگر توسط ظرف سه لیتری داخل ظرف 10 لیتری آب میریزیم که در مجموع 8 لیتر آب داخل ظرف 10 لیتری خواهد بود.

ناشناس : باظرف سه لیتری سه بار سطل۱۰ لیتری رو پر میکنیم بعد دو سوم (اگر ظرف سه لیتری را به سه قسمت تقسیم کنیم هر یک سوم میشود یک لیتر پس دو سوم میشود دو لیتر)ظرف سه لیتری رو ب سطل۱۰لیتری اضافه میکنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 9 ماه قبل
0

خوب نیست

ناشناس 9 ماه قبل
0

باظرف سه لیتری سه بار سطل۱۰ لیتری رو پر میکنیم بعد دو سوم (اگر ظرف سه لیتری را به سه قسمت تقسیم کنیم هر یک سوم میشود یک لیتر پس دو سوم میشود دو لیتر)ظرف سه لیتری رو ب سطل۱۰لیتری اضافه میکنیم.

0
مژگان شیدایی 9 ماه قبل

من معلم هستم اشتباهه

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمی دانم

مژگان شیدایی 9 ماه قبل
0

من معلم هستم اما این سوال نه در کتاب خودم بود ونه در کتاب بچه ها😞

نویسنده 9 ماه قبل
-1

روش اول:ظرف 10 لیتری را پر از آب میکنیم و 3 ظرف 3 لیتری از آب آن خالی میکنیم. پس الان فقط 1 لیتر آب در ظرف 10 لیتی وجود دارد. این 1 لیتر آب را در ظرف 3 لیتی خالی میکنیم. بنابراین در این مرحله ظرف 10 لیتری خالی است و ظرف 3 لیتری فقط 1 لیتر آب دارد. در مرحلۀ بعد ظرف 10 لیتری را پر از آب میکنیم و آنقدر از آب آن در ظرف 3 لیتری می ریزیم تا ظرف 3 لیتری پر شود. در این صورت 2 لیتر از آب ظرف 10 لیتری کم می شود، چون 1 لیتر آب از مرحلۀ قبلی در ظرف 3 لیتری وجود داشت. بنابراین 8 لیتر آب در ظرف 10 لیتری باقی می ماند.روش دوم:3 ظرف 3 لیتری آب در ظرف 10 لیتری می ریزیم. سپس ظرف 3 لیتری را یک بار دیگر پر از آب میکنیم و چون ظرف 10 لیتری الان فقط 1 لیتر خالی داد، یک لیتر از آب ظرف 3 لیتری روی ظف 10 لیتری خالی میکنیم. اکنون ظرف 10 لیتری پر است و ظرف 3 لیتری، 2 لیتر آب دارد. حالا ظرف 10 لیتری را خالی میکنیم. 2 لیتر آب موجود در ظرف 3 لیتری را داخل ظرف 10 لیتری می ریزیم و 2 ظرف 3 لیتری دیگر هم روی آن خالی میکنیم. اکنون در ظرف 10 لیتری، 8 لیتر آب وجود دارد.

fti 9 ماه قبل
0

دو سطل ۸لیتری داریم که هیچ درجه بندی ندارد و از شما می خواهیم ۶لیتر اب از رودخانه بردارید شما چطور این کار را با کمک این دو ظرف انجام می دهید؟؟؟؟؟

برای پاسخ کلیک کنید