اگر شبی دیر وقت به خانه رسیدیم صفحه 39 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده

اگر شبی دیر به خانه رسیدیم و خوابمان نمی آمد خودمان را با نماز خواندن مشقول کنیم و تلویزیون را روشن نکنیم تا همسایه آزار ببیند

فاطمه بخشی

صفه ۳۹

جواب کامل کنید صفحه ۳۹ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان ابتدایی اگر شبی دیر وقت به خانه رسیدیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر بی دیر وقت به خانه رسیدیم آرام و بی سر و صدا در پله ها قدم بزنیم و به آرامی با یکدیگر صحبت کنیم تا همسایه ها اذیت نشوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تلیاباا 16 روز قبل
0

دوش

ناشناس 10 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
5

اگر شبی دیر به خانه رسیدیم و خوابمان نمی آمد خودمان را با نماز خواندن مشقول کنیم و تلویزیون را روشن نکنیم تا همسایه آزار ببیند

نویسنده 11 ماه قبل
1

ج

نویسنده 11 ماه قبل
-1

صفحه ی 38و39

ناشناس 11 ماه قبل
2

جواب می خوام ها 🤯🤯🤯🤯🤯

فاطمه بخشی 11 ماه قبل
4

صفه ۳۹

محدثه 11 ماه قبل
-1

ارم وبی سروصدا

0
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ 11 ماه قبل

ﺳﺮﻭﺻﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ

نویسنده 11 ماه قبل
0

مهسااصغری

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اگر شبی سر به خانه رسیدیم در را محکم نبندیمتا بقیه آزار نبیند

نویسنده 11 ماه قبل
0

تاا

نویسنده 11 ماه قبل
2

آرام وبی سرو صدا به خانه وارد میشوم تا همسایه ها اذیت نشوند

نویسنده 11 ماه قبل
0

ﺳﺮﻭﺻﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢﺭﻫﺎ

تبسم 11 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

ساسهاهاعتانذ صتسع

نویسنده 11 ماه قبل
0

پرو.گوه.انوک.خر.گاو.الاغ.خیلی.برنامه.بدی.است

نویسنده 11 ماه قبل
1

اگر شبی دیر به خانه رسیدیم آرام از پله ها بالابرویم و بلند صحبت نکنیم. با گوشی همراه صحبت نکنیم.در راه پله آهنگ با صدای بلند گوش ندهیم.یسنا هاشمی پوراز بندر عباس.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من جواب صفه۴۳ ۴۴ می خواهم

بد 11 ماه قبل
1

بد نبود

ناشناس 11 ماه قبل
1

به نظر من خوب بود ولی این جوابش نیستولی در هر حال از هرچی هم بهتره من که نوشتمش مرسی از جواب بای

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب بود ولی جوابش این نیست ولی من نوشتم

نیکا فلاحی 11 ماه قبل
0

خوب بود

1
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 11 ماه قبل

واقعاً خودتی نیکا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خیلی خوب بو عالی عالی عالی 🥰🥰🥰🥰🥰

برای پاسخ کلیک کنید