اگر شبی دیر وقت به خانه رسیدیم صفحه 39 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده

اگر شبی دیر به خانه رسیدیم و خوابمان نمی آمد خودمان را با نماز خواندن مشقول کنیم و تلویزیون را روشن نکنیم تا همسایه آزار ببیند

نویسنده

آرام وبی سرو صدا به خانه وارد میشوم تا همسایه ها اذیت نشوند

فاطمه بخشی

صفه ۳۹

بد

بد نبود

تلیاباا

دوش

جواب کامل کنید صفحه ۳۹ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان ابتدایی اگر شبی دیر وقت به خانه رسیدیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر بی دیر وقت به خانه رسیدیم آرام و بی سر و صدا در پله ها قدم بزنیم و به آرامی با یکدیگر صحبت کنیم تا همسایه ها اذیت نشوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

توی راه‌پله سرو صدا نکنیم و پاهایتان را نکوبیم

تلیاباا 2 سال قبل
3

دوش

ناشناس 2 سال قبل
0

سلام

نویسنده 3 سال قبل
5

اگر شبی دیر به خانه رسیدیم و خوابمان نمی آمد خودمان را با نماز خواندن مشقول کنیم و تلویزیون را روشن نکنیم تا همسایه آزار ببیند

نویسنده 3 سال قبل
0

ج

نویسنده 3 سال قبل
-2

صفحه ی 38و39

ناشناس 3 سال قبل
2

جواب می خوام ها 🤯🤯🤯🤯🤯

فاطمه بخشی 3 سال قبل
4

صفه ۳۹

محدثه 3 سال قبل
-2

ارم وبی سروصدا

-1
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ 3 سال قبل

ﺳﺮﻭﺻﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ

نویسنده 3 سال قبل
-1

مهسااصغری

نویسنده 3 سال قبل
0

اگر شبی سر به خانه رسیدیم در را محکم نبندیمتا بقیه آزار نبیند

نویسنده 3 سال قبل
0

تاا

نویسنده 3 سال قبل
4

آرام وبی سرو صدا به خانه وارد میشوم تا همسایه ها اذیت نشوند

نویسنده 3 سال قبل
0

ﺳﺮﻭﺻﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢﺭﻫﺎ

تبسم 3 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

ساسهاهاعتانذ صتسع

نویسنده 3 سال قبل
-2

پرو.گوه.انوک.خر.گاو.الاغ.خیلی.برنامه.بدی.است

نویسنده 3 سال قبل
2

اگر شبی دیر به خانه رسیدیم آرام از پله ها بالابرویم و بلند صحبت نکنیم. با گوشی همراه صحبت نکنیم.در راه پله آهنگ با صدای بلند گوش ندهیم.یسنا هاشمی پوراز بندر عباس.

نویسنده 3 سال قبل
-2

من جواب صفه۴۳ ۴۴ می خواهم

بد 3 سال قبل
3

بد نبود

ناشناس 3 سال قبل
-1

به نظر من خوب بود ولی این جوابش نیستولی در هر حال از هرچی هم بهتره من که نوشتمش مرسی از جواب بای

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب بود ولی جوابش این نیست ولی من نوشتم

نیکا فلاحی 3 سال قبل
-1

خوب بود

0
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 3 سال قبل

واقعاً خودتی نیکا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 3 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 3 سال قبل
-2

خیلی خوب بو عالی عالی عالی 🥰🥰🥰🥰🥰

برای پاسخ کلیک کنید