درباره عبارت حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را توضیح دهید صفحه 84 فارسی هفتم

(ساکو صابری در بوکان)

حرم حضرت معصومه (س) اشکش را می ریخت و مدرسه او را اندیشه او به حرم حضرت معصومه (س) آرامش خوشحالش می داد.”ساکو صابری در بوکان”

نویسنده

معنی شعر حرم دل اورا ارام میکرد و مدرسه اندیشه اش را

.

نمیدونم

امی

حرم دل او راارام می کرد و به مدرسه اند یشه اش را

جواب خودارزیابی صفحه ۸۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم درباره عبارت حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیارت حرم حضرت معصومه (س) به او دلگرمی و آرامش می داد و مدرسه و درس ، فکر و ذهن او را آرام می کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ارتین 4 ماه قبل
1

نمیدانم

سمانه 4 ماه قبل
1

مفهوم این جمله رو میخوایم نه منظور ......

(ساکو صابری در بوکان) 9 ماه قبل
5

حرم حضرت معصومه (س) اشکش را می ریخت و مدرسه او را اندیشه او به حرم حضرت معصومه (س) آرامش خوشحالش می داد.”ساکو صابری در بوکان”

2
کیانا معروف 8 ماه قبل

خیلی ممنون که جوابش را گفتید

نویسنده 9 ماه قبل
2

سوال:کاربرد زبان و ادبیات را درعبارات زیر مشخص کنیدالف)بردرختی شکوفه ای خندیدب)درختان باشکوفه داده اند

امی 9 ماه قبل
4

حرم دل او راارام می کرد و به مدرسه اند یشه اش را

. 9 ماه قبل
4

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
2

میخوام ارایه را پیدا کنم

نویسنده 9 ماه قبل
4

معنی شعر حرم دل اورا ارام میکرد و مدرسه اندیشه اش را

نویسنده 9 ماه قبل
-1

معنی شعر غرقه شکوه و اعجاز خلقت بودم

برای پاسخ کلیک کنید