درباره عبارت حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را توضیح دهید صفحه 84 فارسی هفتم

ارتین

نمیدانم

سمانه

مفهوم این جمله رو میخوایم نه منظور ......

نویسنده

معنی شعر حرم دل اورا ارام میکرد و مدرسه اندیشه اش را

.

نمیدونم

جواب خودارزیابی صفحه ۸۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم درباره عبارت حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیارت حرم حضرت معصومه (س) به او دلگرمی و آرامش می داد و مدرسه و درس ، فکر و ذهن او را آرام می کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
M 1 سال قبل
1

عاالیه

narges 1 سال قبل
1

بدک نبود

ارتین 2 سال قبل
6

نمیدانم

سمانه 2 سال قبل
4

مفهوم این جمله رو میخوایم نه منظور ......

(ساکو صابری در بوکان) 2 سال قبل
-1

حرم حضرت معصومه (س) اشکش را می ریخت و مدرسه او را اندیشه او به حرم حضرت معصومه (س) آرامش خوشحالش می داد.”ساکو صابری در بوکان”

0
کیانا معروف 2 سال قبل

خیلی ممنون که جوابش را گفتید

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال:کاربرد زبان و ادبیات را درعبارات زیر مشخص کنیدالف)بردرختی شکوفه ای خندیدب)درختان باشکوفه داده اند

امی 2 سال قبل
0

حرم دل او راارام می کرد و به مدرسه اند یشه اش را

. 2 سال قبل
3

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

میخوام ارایه را پیدا کنم

نویسنده 2 سال قبل
3

معنی شعر حرم دل اورا ارام میکرد و مدرسه اندیشه اش را

نویسنده 2 سال قبل
-1

معنی شعر غرقه شکوه و اعجاز خلقت بودم

برای پاسخ کلیک کنید