درباره نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید صفحه 133 فارسی یازدهم

نویسنده

انسانی که به خودش باور دارد با جامعه ارتباط بهتری می تواند برقرار کند چرا که دیگر ترسی از گفته هایش ندارد. اگر شخصی اعتماد به نفس داشته باشد می تواند نقش بیشتری در جامعه داشته باشد چون با اعتماد به نفس تلاش می کند در جامعه اجتماعی نقش پر رنگی داشته باشد.بارانی⁦✌🏻⁩

علیرضا

کسی می تواند درجامعه بادیگران تعامل وارتباط خوب داشته باشد که اعتماد به نفس وخود باور باشد

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۳۳ کتاب فارسی پایه یازدهم درباره نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسانی که اعتماد به نفس نداشته باشد نمی توانید به اهداف خود برسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ممد 1 ماه قبل
1

چرا جواب مشخصی نیست؟

علیرضا 5 ماه قبل
3

کسی می تواند درجامعه بادیگران تعامل وارتباط خوب داشته باشد که اعتماد به نفس وخود باور باشد

نویسنده 5 ماه قبل
3

انسانی که به خودش باور دارد با جامعه ارتباط بهتری می تواند برقرار کند چرا که دیگر ترسی از گفته هایش ندارد. اگر شخصی اعتماد به نفس داشته باشد می تواند نقش بیشتری در جامعه داشته باشد چون با اعتماد به نفس تلاش می کند در جامعه اجتماعی نقش پر رنگی داشته باشد.بارانی⁦✌🏻⁩

ناشناس 5 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
-2

درباره ی نفش خودباوری و اعتماد به نفس درتعامل اجتما عی توضیح دهید

نویسنده 5 ماه قبل
0

اگر اعتماد ب نفس نداشته باشیم نمی توانیم زندگی کنیم

نویسنده 5 ماه قبل
1

تعامل اجتماعی خیلی مهم است

عجب 5 ماه قبل
-1

عجب

ناشناس 5 ماه قبل
-2

ب

برای پاسخ کلیک کنید