درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید صفحه 116 فارسی هشتم

Negin

فلسطین یعنی سرزمین ستم دیده .یعنی سرزمینی که به خون بی گناه غلطیده. یعنی توکل به خدا.یعنی تحمل سختی بی خوابی و نگرانی . فلسطین یعنی یک جنگ نابرابر که مردمش جز سنگ برای محافظت از سرزمینش چیزی ندارد. فلسطین یعنی نابودی آرزو های نوجوانان یعنی فرو پاشی هزاران زندگی هزاران انسان بی گناه.

راستین کریمی

فلسطین یعنی عشق فلسطین یعنی خون در گلو

سارینا

زیتون🕊️🫒

بی نام

اینکه متن درسه

ی چیز کوتاه و مفید میخام

جواب گفت و گو صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نماد سرزمین فلسطین زیتون.
نمادهایی مانند سنگ، شهید، شهادت. زیتون فلسطین که در شعر «این سرزمین» حضور جدی دارد، می خواهد بگوید که این مرز و بوم، در سایه غصب و اشغال بوی یوسف کنعانی به مشام جان های پاک و بی آلایش می پراکند و در این عصر مدرنیته باز هم همراه لبنان آیه های مقاومت می خواند و رجز عشق و شهادت را برای احیاء ارزشهای دینی و انسانی می سراید.
بی گمان شاعران آزاده دنیا نیز نمی توانند بر گوش و چشمشان مهر بی خیالی بکوبند و بر دلهایشان سایه نفهمیدن را بگسترانند بلکه همنوا با محمود درویش، معین بسیسو، توفیق زیاد، ناجی العلی، احمد دهبو شعر مقاومت می سرایند و با هم می گویند که فلسطین یعنی امیدی با صدای بلند و بغض آلود انسان مظلوم امروز فلسطین و فلسطینی یعنی نوای در گلو گرفته زیتون!.
بدیهی است که یکی از مولفه های شعر در کاربرد اجتماعی و سیاسی آن فضاسازی برای استقامت و پایداری که از ارزش های بالای انسانی هست، می باشد. بدین سان این گونه واژگان و مفاهیم در شعر یک شاعر بستگی به نمادهایی دارد که آن شاعر از آن ها استفاده می برد گاهی واژگان در کنار آن نماد به موجود زنده ای میماند که همچون انسان نفس می کشد و خون در شریانش جریان دارد و در غم و اندوه می گرید و گاه اسارت در تقلای آزادی فریاد خشمگینانه اش گویی فضا را فرا می گیرد و به هیچ روی با دشمنان سر سازگاری و تمکین ندارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بی نام 11 ماه قبل
3

اینکه متن درسه

ی چیز کوتاه و مفید میخام

🧨🧨 12 ماه قبل
-2

فلسطين یعنی کشور ستم دیده

نمادش زیتون

فاطمه عرب 12 ماه قبل
-1

ممنون متن عالی بود❤

راستین کریمی 1 سال قبل
5

فلسطین یعنی عشق فلسطین یعنی خون در گلو

نویسنده 1 سال قبل
1

🇵🇸 نماد سرزمین فلسطین

Negin 1 سال قبل
5

فلسطین یعنی سرزمین ستم دیده .یعنی سرزمینی که به خون بی گناه غلطیده. یعنی توکل به خدا.یعنی تحمل سختی بی خوابی و نگرانی . فلسطین یعنی یک جنگ نابرابر که مردمش جز سنگ برای محافظت از سرزمینش چیزی ندارد. فلسطین یعنی نابودی آرزو های نوجوانان یعنی فرو پاشی هزاران زندگی هزاران انسان بی گناه.

نویسنده 1 سال قبل
1

تحقیق درباره نماد فلسطین

ناشناس 1 سال قبل
-1

فلسطین مظلوم است اما می تواند و خواهد توانست که اسرایل و عربستان را از خاک خود بیرون کند

نویسنده 1 سال قبل
1

بله

ناشناس 1 سال قبل
0

س

نویسنده 1 سال قبل
-1

نمادسرزمین فلسطین چیست

-1
ناشناس 1 سال قبل

زیتون

نویسنده 1 سال قبل
2

نماد سرزمین فلسطین چیست

3
سارینا 12 ماه قبل

زیتون🕊️🫒

برای پاسخ کلیک کنید