درباره میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق صفحه 35 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : توضیح (منظور وسایل بکار رفته در هر یک از روش ها سب تولید CO2 می شود).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید