درباره میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی جمع آوری کنید صفحه 112 علوم هشتم

فاطمه

رسوبی بیشتر است

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی جمع آوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ دگر گونی استحکام بیشتری دارد .دما وفشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 7 ماه قبل
5

رسوبی بیشتر است

نویسنده 7 ماه قبل
1

من هیچی نمیدونم تازه اومدم از شما کمک بگیرم

برای پاسخ کلیک کنید