درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویرهای زیر تحقیق کنید صفحه 105 علوم چهارم

نویسنده

الناز:آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی چهارم درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویرهای زیر تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آلوده کردن محیط با دود کارخانه.
حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.
آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.
وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.
ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نیکا 5 ماه قبل
-1

عالی بود 🌹

ناشناس 5 ماه قبل
0

غذایی موش چیست

-1
نیکا 5 ماه قبل

نمدم

ناشناس 5 ماه قبل
-1

انسان ها زیستگاه هارا بخاطر خواسته های خود تغییر می دهند برای مثال ساختن جاده

ساختن کارخانه ها و اشغال ریختن از بین میبرد

محمد حسین 5 ماه قبل
-1

آفرین

محمد حسین 5 ماه قبل
0

آفرین ❤️❤️❤️❤️❤️

-2
محمد حسین 5 ماه قبل

عالللللللللللللللللی⭐⭐⭐

سارا ملائی 5 ماه قبل
-1

وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی وتخریب محصولات،حفظ من

ریما 8 ماه قبل
0

همش اشتباه

-1
ریما 8 ماه قبل

خیلی بدههههههههه جواب های بچه ها

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نمیدانم

-2
اسما قدیری 6 ماه قبل

نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها

-2
اسما قدیری 6 ماه قبل

نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها

نویسنده 9 ماه قبل
-1

ما نباید جا های خوب رو آلوده کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
3

الناز:آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

الناز 9 ماه قبل
-1

آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

0
النا شریفی 6 ماه قبل

آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

0
النا شریفی 6 ماه قبل

آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

نویسنده 9 ماه قبل
0

آلوده کردن کارخانه ها.آلوده کردن به محیط زیست.ریختن زباله ها در محیط زندگی جانوران و از بین بردن حیوانات

نویسنده 9 ماه قبل
0

نقش انسان در تخریب زیستگاه چیستعلوم پایه چهارم

0
اسما قدیری 6 ماه قبل

نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها

ستایش شریفی 10ساله 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

خر گاو گوسفند

برای پاسخ کلیک کنید