درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویرهای زیر تحقیق کنید صفحه 105 علوم چهارم

نویسنده

الناز:آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

ریما

همش اشتباه

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی چهارم درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویرهای زیر تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آلوده کردن محیط با دود کارخانه.
حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.
آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.
وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.
ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

غذایی موش چیست

ناشناس 2 سال قبل
1

انسان ها زیستگاه هارا بخاطر خواسته های خود تغییر می دهند برای مثال ساختن جاده

ساختن کارخانه ها و اشغال ریختن از بین میبرد

محمد حسین 2 سال قبل
-1

آفرین

محمد حسین 2 سال قبل
0

آفرین ❤️❤️❤️❤️❤️

سارا ملائی 2 سال قبل
-1

وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی وتخریب محصولات،حفظ من

ریما 2 سال قبل
3

همش اشتباه

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدانم

-1
اسما قدیری 2 سال قبل

نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها

نویسنده 3 سال قبل
0

ما نباید جا های خوب رو آلوده کنیم

نویسنده 3 سال قبل
4

الناز:آلوده کردن محیط با دود کارخانه.حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.

نویسنده 3 سال قبل
1

آلوده کردن کارخانه ها.آلوده کردن به محیط زیست.ریختن زباله ها در محیط زندگی جانوران و از بین بردن حیوانات

نویسنده 3 سال قبل
0

نقش انسان در تخریب زیستگاه چیستعلوم پایه چهارم

-1
اسما قدیری 2 سال قبل

نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها

ستایش شریفی 10ساله 3 سال قبل
-2

عالی

برای پاسخ کلیک کنید