درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی تحقیق کنید صفحه 33 علوم هشتم

هانیه میرزایی

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

سارا

خوب بود

هانیه میرزایی

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

ناشناس

این دسته از یاخته ها وضیفه ی همایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند کار آنها نیز : تغذیه ، بیگانه خواری ،ساخت پوشش فسفولیپیدی است گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مفز را تشکیل میدهند

امیر محمد

نمیدونم بد نی

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی تحقیق کنید از منابع معتبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته‌های عصبی یا همان نورون‌ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون‌ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون‌ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

ثریا اسکندری : این بافت هاهیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک می کنند وما می توانیم برای آنها مثال بزنیم: مثلا در کلاس های قلمچی پشتیبان هایی وجود دارند که وظیفه ی آنها فقط کمک کردن است و مانن این یاخته های پشتیبان عمل می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد زارعی 2 سال قبل
2

خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
2

من جوابه این شکلو میخواستم

1
محمد زارعی 2 سال قبل

سبز ها =دارینه

وسط =هسته

آبی=آسه

بفرما

ناشناس 2 سال قبل
0

من جواب این شکلو میخواستم

محمد 2 سال قبل
1

اطلاعات جمع اوری کنید

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب بود

-2
محمد 2 سال قبل

درباره یاخته پشتیبان در بافت عصبی

دنیا 2 سال قبل
-2

ندونم

.. 2 سال قبل
-2

What

:/ 2 سال قبل
1

تحقیق کامل از علوم هشتم صحفه ی 33

ثریا اسکندری 3 سال قبل
3

این بافت هاهیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک می کنند وما می توانیم برای آنها مثال بزنیم:مثلا در کلاس های قلمچی پشتیبان هایی وجود دارند که وظیفه ی آنها فقط کمک کردن است و مانن این یاخته های پشتیبان عمل می کنند.ثریا اسکندری

1
د 2 سال قبل

مرسی عزیزم

سارا 3 سال قبل
16

خوب بود

20
هانیه میرزایی 3 سال قبل

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

نویسنده 3 سال قبل
-2

سیالاس

علیرضا 3 سال قبل
-2

خوب بود ممنون

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدانم

امیر محمد 3 سال قبل
9

نمیدونم بد نی

ناشناس 3 سال قبل
10

این دسته از یاخته ها وضیفه ی همایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند کار آنها نیز : تغذیه ، بیگانه خواری ،ساخت پوشش فسفولیپیدی است گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مفز را تشکیل میدهند

محمد فرهمند 3 سال قبل
-1

با اینکه مطالبتون کم بود ولی واقعا عالی بودسپاس گزارم

نویسنده 3 سال قبل
-1

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

نویسنده 3 سال قبل
-2

تذذتن

5
ارغوان 3 سال قبل

یعنی چی

هانیه میرزایی 3 سال قبل
13

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

ناشناس 3 سال قبل
4

در یاخته ی عصبی هسته و بیشتر اندامک ها در بخشی به نام جسم یاخته ای تجمع یافته اند

نویسنده 3 سال قبل
0

لطفاً جواب کامل بفرستید ما هم بتونیم یاد بگیریم😑

نویسنده 3 سال قبل
2

سلام . وقتتون بخیردر یاخته عصبی هسته و بیشتر اندامک ها در بخشی به نام جسم یاخته ای متصل هستندو پیام عصبی تو اونها جریان دارد

نویسنده 3 سال قبل
1

به نام خدا یاختا یعنی سلوح ازاد شود علی در وزمی

ناشناس 3 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
-2

خخخ

2
Army 2 سال قبل

مگه‌مرض‌داری‌‌چیز‌خنده‌داری‌داره‌😒

نویسنده 3 سال قبل
3

یاخته های پشتیبان در باف عصبی نوروگلیا نام دارد که ساخته های بسیار کوچک وبدون فعالیتی عصبی هستند تعداد نروگلیا از تعداد نورون ها بیشتر است

هانی 3 سال قبل
-2

طلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۳ علوم هشتم/ درباره سلولهای پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر،اطلاعاتی را جمع آوری ، و نتایج را در کلاس ارائه کنید.

نویسنده 3 سال قبل
1

دربدن ما نیز بعضی یاخته ها مثل یاخته های عصبی چنین توانایی هایی را دارند ودر آنها جریان الکترونیکی ضعیفی وجود دارد مریم حسین پور

نویسنده 3 سال قبل
0

این بافت ها هیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک میکنند. این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند.

نویسنده 3 سال قبل
1

یاخته های پشنیان یاخته های غیر عصبی اند و تعداد انها از نور بیشتر است.و از وظایف میتوان به تغذیه ی نورن ها و از و از بین بردن میکرب ها اشاره کرد.

ناشناس 3 سال قبل
-1

عالی بود

علوم 3 سال قبل
-1

عالی بیده

نویسنده 3 سال قبل
-1

الااا

نویسنده 3 سال قبل
0

هیچی نمیدونم به جان تو میدونستم اینجا چیکار میکنم

نویسنده 3 سال قبل
0

خیلی خوب بود

ناشناس 3 سال قبل
0

امیرمحمد امانی

پارسا قهرمان پور 3 سال قبل
-2

امیرمحمد امانی…..

نویسنده 3 سال قبل
-2

سلامخوبیزذلتزسیلرذئعنط

0
نویسنده 3 سال قبل

عالیه

نویسنده 3 سال قبل
0

ارررره

نویسنده 3 سال قبل
0

زینب :یاخته های پشتیبان دریافت عصبی نورگلیا نام دارند که یاخته های بسیار کوچک و بدون فعالیت عصبی هستند.تعداد نورگلیا از تعدار نورون ها بیشتر است. نورگلیا ها در از بین بردن میکروب ها و همچنین ساخت غلاف رشته های عصبی کاربرد دارند و برای تغذیه هم از نورون ها استفاده می کنند.

نویسنده 3 سال قبل
1

سلام

برای پاسخ کلیک کنید