درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی تحقیق کنید صفحه 33 علوم هشتم

ناشناس

این دسته از یاخته ها وضیفه ی همایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند کار آنها نیز : تغذیه ، بیگانه خواری ،ساخت پوشش فسفولیپیدی است گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مفز را تشکیل میدهند

هانیه میرزایی

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

هانیه میرزایی

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

امیر محمد

نمیدونم بد نی

نویسنده

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی تحقیق کنید از منابع معتبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته‌های عصبی یا همان نورون‌ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون‌ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون‌ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

ثریا اسکندری : این بافت هاهیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک می کنند وما می توانیم برای آنها مثال بزنیم: مثلا در کلاس های قلمچی پشتیبان هایی وجود دارند که وظیفه ی آنها فقط کمک کردن است و مانن این یاخته های پشتیبان عمل می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ثریا اسکندری 10 روز قبل
1

این بافت هاهیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک می کنند وما می توانیم برای آنها مثال بزنیم:مثلا در کلاس های قلمچی پشتیبان هایی وجود دارند که وظیفه ی آنها فقط کمک کردن است و مانن این یاخته های پشتیبان عمل می کنند.ثریا اسکندری

سارا 10 روز قبل
3

خوب بود

9
هانیه میرزایی 10 روز قبل

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

-1
ناشناس 10 روز قبل

متاسفم واقعا 😒

علی 10 روز قبل
-1

خوب

نویسنده 10 روز قبل
2

سیالاس

علیرضا 10 روز قبل
4

خوب بود ممنون

ناشناس 10 روز قبل
0

خوب بود ولی نه خیلی

نویسنده 10 روز قبل
4

نمیدانم

امیر محمد 10 روز قبل
8

نمیدونم بد نی

ناشناس 10 روز قبل
14

این دسته از یاخته ها وضیفه ی همایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند کار آنها نیز : تغذیه ، بیگانه خواری ،ساخت پوشش فسفولیپیدی است گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مفز را تشکیل میدهند

محمد فرهمند 10 روز قبل
2

با اینکه مطالبتون کم بود ولی واقعا عالی بودسپاس گزارم

نویسنده 10 روز قبل
4

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

نویسنده 10 روز قبل
1

تذذتن

3
ارغوان 10 روز قبل

یعنی چی

هانیه میرزایی 10 روز قبل
8

این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی یا همان نورون ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

ناشناس 10 روز قبل
1

در یاخته ی عصبی هسته و بیشتر اندامک ها در بخشی به نام جسم یاخته ای تجمع یافته اند

نویسنده 10 روز قبل
0

لطفاً جواب کامل بفرستید ما هم بتونیم یاد بگیریم😑

نویسنده 10 روز قبل
1

سلام . وقتتون بخیردر یاخته عصبی هسته و بیشتر اندامک ها در بخشی به نام جسم یاخته ای متصل هستندو پیام عصبی تو اونها جریان دارد

نویسنده 10 روز قبل
0

به نام خدا یاختا یعنی سلوح ازاد شود علی در وزمی

ناشناس 10 روز قبل
0

نمیدانم

نویسنده 10 روز قبل
0

خخخ

نویسنده 10 روز قبل
0

یاخته های پشتیبان در باف عصبی نوروگلیا نام دارد که ساخته های بسیار کوچک وبدون فعالیتی عصبی هستند تعداد نروگلیا از تعداد نورون ها بیشتر است

هانی 10 روز قبل
0

طلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۳ علوم هشتم/ درباره سلولهای پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر،اطلاعاتی را جمع آوری ، و نتایج را در کلاس ارائه کنید.

نویسنده 10 روز قبل
0

دربدن ما نیز بعضی یاخته ها مثل یاخته های عصبی چنین توانایی هایی را دارند ودر آنها جریان الکترونیکی ضعیفی وجود دارد مریم حسین پور

نویسنده 10 روز قبل
0

این بافت ها هیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک میکنند. این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته های عصبی را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند.

نویسنده 10 روز قبل
1

یاخته های پشنیان یاخته های غیر عصبی اند و تعداد انها از نور بیشتر است.و از وظایف میتوان به تغذیه ی نورن ها و از و از بین بردن میکرب ها اشاره کرد.

ناشناس 10 روز قبل
1

عالی بود

علوم 10 روز قبل
0

عالی بیده

نویسنده 10 روز قبل
0

الااا

ناشناس 10 روز قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 10 روز قبل
0

هیچی نمیدونم به جان تو میدونستم اینجا چیکار میکنم

نویسنده 10 روز قبل
0

خیلی خوب بود

ناشناس 10 روز قبل
0

امیرمحمد امانی

پارسا قهرمان پور 10 روز قبل
0

امیرمحمد امانی…..

نویسنده 10 روز قبل
0

سلامخوبیزذلتزسیلرذئعنط

0
نویسنده 10 روز قبل

عالیه

نویسنده 10 روز قبل
0

ارررره

نویسنده 10 روز قبل
0

زینب :یاخته های پشتیبان دریافت عصبی نورگلیا نام دارند که یاخته های بسیار کوچک و بدون فعالیت عصبی هستند.تعداد نورگلیا از تعدار نورون ها بیشتر است. نورگلیا ها در از بین بردن میکروب ها و همچنین ساخت غلاف رشته های عصبی کاربرد دارند و برای تغذیه هم از نورون ها استفاده می کنند.

نویسنده 10 روز قبل
0

سلام

برای پاسخ کلیک کنید