درباره نیاز های اساسی یک نوجوان گفت و گو کنید صفحه 41 فارسی هفتم

نویسنده

نیاز به آرامش و امنیتنیاز به رشد اخلاقینیاز های اجتماعی و اقتصادینیتز به روابط قوی با خانوادهنیاز به استقلال و قدرت

...

نیاز به آرامش . نیاز به هویت . اعتماد با نفس

نویسنده

نوجوانی یکی از دوره های حساس و سخت زندگی هر فرد است که شخصیت آنها در این دوره شکل می گیرد و آنها در این دوره به چیزهای اساسی نیاز دارند مانند غذا، خواب و اکسیژن:دریافت عشق بی قید و شرط❤️ ،نیاز به استقلال و قدرت💙💪🏻 ،نیاز داشتن به احساس تعلق💕،نیاز به داشتن هویت و احساس منحصرد به فرد💖،نیاز به حریم شخصی و خصوصی⭕️،نیاز به کشف و ماجراجویی،نیاز به لذت بردن🌟نیاز به کسب مهارت و اعتماد به نفس💚

نویسنده

نیاز های یک نوجوان این است این است که مورد توجه قرار بگیره و در کارهایش به او کمک کنیم و از او کمک بخواهیم و نظرات و پیشنهادی به او بدهیم و محبت و مهربانی زیادی به او ببخشیم .

اسرا عبدالهی

نوجوان بودن در میان هم سن و سالان را دوست دارد تا با آنها از علایق خود صحبت کند و از نصیحت بزرگ تر به دور باشد و از دوستان خود در کارهایش مشورت گرفته و نظر آنان را بداند.

جواب کار گروهی صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم درباره نیاز های اساسی یک نوجوان گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

دنیا : نیاز های یک نوجوان این است که همه به او محبت کنند وکارهایشان را که نیاز به کمک دیگران دارند به ان ها کمک کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
... 2 سال قبل
10

نیاز به آرامش . نیاز به هویت . اعتماد با نفس

1
... 2 سال قبل

آرامش. اعتماد به نفس . هویت . لذت بردن . حریم شخصی . امنیت .

آرمینا💋 2 سال قبل
4

محبت.امنیت.آرامش.توجه

دنیا 2 سال قبل
1

نیاز های یک نو جوان این است که همه به او محبت کنند وکارهایشان را که نیاز به کمک دیگران دارند به ان ها کمک کنند

نویسنده 2 سال قبل
2

او نیاز مند است در جامعه دیده شود،،، و توجه اطرافیان به نو جوان

نویسنده 2 سال قبل
5

نیاز های یک نوجوان این است این است که مورد توجه قرار بگیره و در کارهایش به او کمک کنیم و از او کمک بخواهیم و نظرات و پیشنهادی به او بدهیم و محبت و مهربانی زیادی به او ببخشیم .

نویسنده 2 سال قبل
20

نیاز به آرامش و امنیتنیاز به رشد اخلاقینیاز های اجتماعی و اقتصادینیتز به روابط قوی با خانوادهنیاز به استقلال و قدرت

نویسنده 2 سال قبل
2

به او محبت کنیداو به ارامش نیاز دارهنوجوان خوب باید تلاش کنه دردرس ها تا قهرمان علم بشههانیه وفایی نجات

ه عدد ارمی 2 سال قبل
3

محبت- مورد توجه قرار گرفتن – گوش دادن به صحبت هایش – گوش دادن به سلیقه هایش و نمی دونم مورد توجه قرار گرفتنو.. 💜

نویسنده 2 سال قبل
2

محبت دیدن

نویسنده 2 سال قبل
2

نوجوان بودن در میان هم سن و سالان را دوست دارد تا با آنها از علایق خود صحبت کند و از نصیحت بزرگ تر به دور باشد و از دوستان خود در کارهایش مشورت گرفته و نظر آنان را بداند. اسرا عبدالهی

اسرا عبدالهی 2 سال قبل
4

نوجوان بودن در میان هم سن و سالان را دوست دارد تا با آنها از علایق خود صحبت کند و از نصیحت بزرگ تر به دور باشد و از دوستان خود در کارهایش مشورت گرفته و نظر آنان را بداند.

نویسنده 2 سال قبل
1

.

نویسنده 2 سال قبل
8

نوجوانی یکی از دوره های حساس و سخت زندگی هر فرد است که شخصیت آنها در این دوره شکل می گیرد و آنها در این دوره به چیزهای اساسی نیاز دارند مانند غذا، خواب و اکسیژن:دریافت عشق بی قید و شرط❤️ ،نیاز به استقلال و قدرت💙💪🏻 ،نیاز داشتن به احساس تعلق💕،نیاز به داشتن هویت و احساس منحصرد به فرد💖،نیاز به حریم شخصی و خصوصی⭕️،نیاز به کشف و ماجراجویی،نیاز به لذت بردن🌟نیاز به کسب مهارت و اعتماد به نفس💚

برای پاسخ کلیک کنید