درباره یکی از اندیشمندان ایرانی مسلمان تحقیق صفحه 76 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

محمد بن محمد بن عبیدالله التمیمی البلعمی معروف به ابوعلی بلعمی در بخارا متولد شده است و در ارتباط با دوران کودکی و ایام ابتدایی زندگی­ اش اطلاعات چندانی در دست نیست. علت شهرت او به بلعمى به خاطر انتساب او و نیاکان وى به بلعمان از قراء مرو بود.

love

بوعلی محمد بن محمد بن عبدالله البلعمی وزیر سرشناس عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح سامانی در سده ۴ هجری بود. پدر او ابوالفضل بلعمی نیز پیش از وی وزیر دیگر فرمانروایان سامانی بود. درگذشت او را در سال ۳۶۳ قمری/۳۵۳ خورشیدی نوشته اند.

ناشناس

خوب

جواب به کار ببندیم صفحه ۷۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم درباره یکی از اندیشمندان ایرانی مسلمان تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
asra 1 سال قبل
1

عالیه

ناشناس 2 سال قبل
1

جیهانی

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
3

خوب

نویسنده 2 سال قبل
2

محمد بن محمد بن عبید الله التمیمی البلعمی معروف به ابوعلی بلعمی در بخارا متولد شده است.. علت شهرت او به بلعمی به خاطر انتساب او و نیاکان وی به بلعمان از قراء مرو بود.تاریخ مرگ ابوعلی بلعمی چندان رون نیستهمچنین ممکن است بلعمی اشعاری نیز سروده باشد که مانند بسیاری از آثار کهن فارسی متاسفانه از آن اثری به جا نمانده استمحمد امین کافی

نویسنده 2 سال قبل
12

محمد بن محمد بن عبیدالله التمیمی البلعمی معروف به ابوعلی بلعمی در بخارا متولد شده است و در ارتباط با دوران کودکی و ایام ابتدایی زندگی­ اش اطلاعات چندانی در دست نیست. علت شهرت او به بلعمى به خاطر انتساب او و نیاکان وى به بلعمان از قراء مرو بود.

love 2 سال قبل
3

بوعلی محمد بن محمد بن عبدالله البلعمی وزیر سرشناس عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح سامانی در سده ۴ هجری بود. پدر او ابوالفضل بلعمی نیز پیش از وی وزیر دیگر فرمانروایان سامانی بود. درگذشت او را در سال ۳۶۳ قمری/۳۵۳ خورشیدی نوشته اند.

برای پاسخ کلیک کنید