اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت هاند از کشور خود دفاع نکنند چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟ صفحه 140 پیام های آسمان نهم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه نهم اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت هاند از کشور خود دفاع نکنند چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسلامی، گناهی نا بخشودنی خواهد بود که عذاب الهی را در پی خواهد داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید