درباره مفهوم عبارت وطن دوستی نشانه ایمان است یک بند بنویسید صفحه 46 کتاب نگارش ششم

نویسنده

هر کسی که وطن خویش رادوست دارد ، شخصی با ایمان است و یک فرد با ایمان ، نسبت به آینده ی کشور خود بی تفاوت نیست و به دور از غفلت از کشورش محافظت می کند .نسیما

تاتاجووون

ایشون راس می گویند کل کتاب را بگذارید تا به ما کمک کنید😘😘عالی بود

Dniz baysal

عالی من متن هایی را که می گذارید را پسندیدم لطفا کل کتاب نگارش ششم را بگذارید☺😊

نویسنده

فردی که وطن خود رادوست داشته باشد فردی باایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد وبای از خانه خانواده و مهم تر از همه از میهنش محافظت کنددیانا اردکانیان

ناشناس

خوب نبود

جواب صفحه ۴۶ کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان معنی کوتاه عبارت وطن دوستی نشانه ایمان است یک بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وطن دوستی نشانه مهر به خانه خانواده و هم وطن است. دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور از نشانه های ایمان است. انسان دیندار نباید نسبت به سرنوشت کشور و هموطنانش بی تفاوت باشد و باید برای سربلندی و پیشرفت کشور کوشش کند.

ناشناس : ما باید برای این که کشورمان پیشرفت کند سعی تلاش کنیم.

نویسنده : یعنی ما با علاقه و رعایت قوانین آنجایی که زنگی میکنیم…ایمان خودمان به آنجا رو داریم.

نویسنده : یعنی ما باید از وطن مان محافظت کنیم تا بین مردم صُلح و دوستی باشد ادامه مطلب را بعدا میگویم.

مائده : یعنی مهر به هم وطن و خانواده است واگرمابه خدا ایمان داریم پس به وطن هم ایمان داریم.

حانیه شایق : یعنی مردم یک وطن با وحدت و یکپارچگی باعث ایمان میشوند.

ناشناس : یعنی از وطن مان محافظت کنیم تاهمیشه صلح بین مردم باشه. وطن تو باید دوست داشته باشی چون نشانه ی ایمان توست.

دیانا اردکانیان : فردی که وطن خود رادوست داشته باشد فردی باایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد وبای از خانه خانواده و مهم تر از همه از میهنش محافظت کند.

نسیما : هر کسی که وطن خویش رادوست دارد، شخصی با ایمان است و یک فرد با ایمان، نسبت به آینده ی کشور خود بی تفاوت نیست و به دور از غفلت از کشورش محافظت می کند.

هستی : وطن دوستی یعنی اینکه ما بتوانیم با سعی و تلاش خود وطنمان را سربلند کنیم.

زهرا : همه ی ما انسان ها باید وطن خودمان را دوست داشته باشیم واز آن تا آخرین قطره ی جانمان محافظت کنیم وبا این کار ایمان خودمان را ثابت می کنیم.

مریم جوادی خواه : یعنی ما با علاقه و رعایت قوانین انجا که زندگی میکنیم ….ایمان خودمان به انجا رو داریم.

شقایق باوقار : اگر ما وطن خود را دوس بداریم درواقع ایمان قوی داریم زیرا کسی که وطن را مایه خوشبختی وسربلندی خود بداند ودر برابر مشکلات میهن ایستادگی کند و جان خود را فدای میهن کند در واقع او آنقدر ایمان و امید داشته است که توانسته اینگونه باشد.

سید ابوالفضل موسوی : با پناه بر خدا و تکیه بر امام زمان (عج) سعی کنیم با تلاش وکوشش خودفرزندانی آگاه تحویل جامعه دهیم تا مایه ی سربلندی در میان دیگر کشور ها شود… به امید آن روز..

مهسا : یعنی اگر ما وطن خود را دوست بداریم در واقع ایمان قوی داریم.

آرمیتا حسنیان: وطن دوستی یعنی ما باید با تلاس کوشش وطن خود را سربلند کنیم و برای صلح بیشتر تلاش کنیم.

نویسنده: فردی که وطن خودرادوست بدارد باایمان است. انسانی که، باایمان است نبایدنسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشدو وطنش، رادوست بدارد.
دراصل یعنی،آدم باایمان با هوش وعادل هم است و وطن خود رادوست دارد.‌

نویسنده : اگر ما بتوانیم از بگذریم و به مشکلات آن توجه نکنیم،ایمان قوی نداریم پس سعی کنیم که با نگاه کردن به مشکلات میهن،بتوانیم ایمان داشته باشیم.

نویسنده : یعنی میهن دوستی نشانه ی مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است.ما این واژه را برای پاسداری از ارزش خانه،خانواده،شهر،کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار میبریم.

ناشناس : وطن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن خانه و خانواده است یعنی ما باید برای وطنمان تلاش و کوشش و علم بسیا ر می توانیم نشانهی د رخشش کشور و افتخار وطنمان باشیم چون ما در اینده سازان این کشور خاهیم بود و ما فرزند این اب و خاکیم.

ثنا : یعنی ما در برابر وطن خود وظایفی داریم ک اگر ب آن ها عمل کنیم باعث سر افزاری میهن عزیزمان ایران خواهد شد و ما ب وظایف خود عمل کرده ایم.

عزل اکبری: یعنی هر کس که میهن و وطن خود رادوست داشته باشد و وطنش در قلبش جای داشته باشد حتما با ایمان است و با خداست۰ هر کس هم میهنش رادوست نداشته باشد بی ایمان و دروغگو خوانده می شود.

عزل: انس بود و مرغی چون انس شروع به دست بردن به لانه میکرد مرغ شروع به پرخاش کردن می کرد☺وطن همانند روح در هر جسم که ذره ذره از وجودمان را باید در راه آن فدا کنیماین هم یعنی دوست داشتن وطنانس بود و مرغی چون انس شروع به دست بردن به لانه میکرد مرغ شروع به پرخاش کردن می کرد☺وطن همانند روح در هر جسم که ذره ذره از وجودمان را باید در راه آن فدا کنیماین هم یعنی دوست داشتن وطن.

نویسنده : میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است. ما این واژه را برای پاسداری از خانه ، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم. در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم. البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول و رضای خدا قرار می گیرد.

ناشناس : هرکس میهن خودرادوست داشته باشد واسلام اورده باشد به آن باخدامی گویند.وهرکس وطن دوست نباشد به آن بی خدامی گویند.

ناشناس : کسی که وطن خودرادوست داشته باشد مانندکسی است که به خداواسلام اعتقادداردکسی که وطن خودرادوست داشته باشدفردی دیندارومسلمان واقعی نامیده میشود.

شیما مرادی : میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه خانواده شهر و کشور وفرهنگ و اعتقادات به کار میبریم در این پرستش ها ما به انسان حرمت میگذاریم البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول در رضای خداوند واقع میشود.

ناشناس : وطن دوستی یعنی ما باید با تلاش وکوشش میهن خود را سربلند کنیم و برای صلح و ازادی بیشتر تلاش کنیم و خوانواده و هم وطنانمان را دوست داشته باشیم.

علی : یعنی این که هرکس وطنش را دوست داشته باشد یا این که فرهنگ ، خانواده را دوست داشته باشد و وطنش در روح و جسمش باشد حتما با خداست و به او ایمان دارد.

ناشناس : هر کسی وطن و کشور خودش رادوست دارد یعنی یک فرد با ایمان است نسبت به آینده ی کشور خود بی توجه نیست واز پشت کشورش مثل شیر مرد میایستد.

هستی : کسی که وطن خودش را دوست بدارد درواقع ایمان به خدا دارد کسی که جان خودش را برای وطن فدا میکند درواقع به خدا ایمان دارد وبه امید خدا جانش را برای وطن فدا میکند وگرنه اگر ایمان به خدا نبود آن شخص این کار را نمیکرد.

نویسنده : میهن دوستي نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده‌ است. ما این واژه را برای پاس‌داری از ارزش خانه، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می‌بریم؛ در این‌ پرستش‌ها ما به انسان‌ حرمت می‌گذاریم. البته در نهایت، این‌ حس وظیفه‌شناسی مورد قبول و رضای‌ خداوند واقع می‌شود.
حب الوطن من الایمان، یعنی محبت به وطن «از» ایمان است، نه این که خودش ایمان است. کسی به وطنش محبت دارد که ایمان به خدا داشته باشد و معمولاً کسانی که شعار از «وطن» می‌دهند و ایمانی به خدا ندارند، در کوچک‌ترین امتحان‌ها خود را می‌بازند و برای اندکی منافع بیشتر، زندگی راحت‌تر، دغدغه‌ی کمتر، درگیر نشدن با مسائل و مشکلات وطن و … قید همه چیز را می زنند. اما آن کسانی که به خدا ایمان دارند، ایستادگی کرده و با تحمل تمامی مشکلات و حتی استقامت تا پای شهادت، در حفظ و استیلای وطنشان کوشا هستند.
در این جمله با دو واژه‌ی کلیدی «حُب الوطن» و «الایمان» مواجه هستیم، که هر کدام برای خویش تعریف و اصول و موازینی دارند که بر اساس آنها می‌توان گفت: کسی وطن دوست است که پایبند به این اصول و موازین باشد و شخصی دیگر چون پایبند به این اصول و موازین نبوده، حب وطن ندارد. درباره‌ی ایمان نیز اگر کسی اصول و موازین ایمان را داشته باشد، مسلمان و مؤمن است، و اگر پایبند به آنها نباشد، مسلمان و مؤمن نیست.
امیرالمومنین، علی (علیه السلام) در خطبه بیست و نهم از نهج البلاغه خطاب به مردمی که از جنگ خسته شده اند و گوش به فرمان حضرتش نمی دهند می فرماید:
«ایَّ دار بعد دارکم تمنعون و مع ایّ امام بعدی تقاتلون» «از کدامین خانه و وطن دفاع خواهید کرد؟ اگر از وطن خود که دار اسلام است دفاع نکنید. و اگر همراه با من آماده پیکار با دشمن نشوید، پس از من با کدام رهبر، آماده پیکار، دشمن خواهید شد؟»
فرق وطن دوستی و وطن پرستی
قرآن راجع به وطن دوستي مي‌گويد: پيداست علاقه به ديار يك علاقه‌اي است كه وقتي دستش را گرفتي و از وطن بيرونش كردي، به او ظلم كردي. (آل‌عمران/۱۹۵) قرآن مي‌گويد: اما وطن پرستي مثل بت پرستي است. وطن دوستي بله، وطن پرستي شرك است مثل بت پرستي.

صابر صدیقی : تمام مردم بایدباهم محتهدباشیم ونگزاریم کسی به کشورماحمله کنندوباتمام توان خودازکشورخوددفاع کنیم وبااین کارباایمان بودن خودراثابت میکنیم.

معصومه : هر شخصی که وطن خود را دوست داردمانند گل شکفته فردی با ایمان ومتشخص به نظر می رسد و دور از غفلت از کشورش محافظت می کندو مانند سرباز عاشق از وطنش محافظت می کند.

نویسنده : یعنی ما باید وطنمان را دوست داشته باشیم .🌏وطنم را دوست دارم چون وطنم زیباست.🌏چون وطنم تارریخ کهنی دارد.🌏چون شهیدان زیادی شهید شدند.

آرام : وطن سرزمین است که پدرومادرمان درآن به دنیا آمد وزندگی کرده و سرانجام درخاک آن آرمیده اند.

صابر صدیقی : تمام مردم بایدباهم محتهدباشیم ونگزاریم کسی به کشورماحمله کنندوباتمام توان خودازکشورخوددفاع کنیم وبااین کارباایمان بودن خودراثابت میکنیم.

نویسنده : فردی که وطن خود را دوست بدارد حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگر مجبور شود بخاطر وطنش بمی رد واین از روی ایمان به خدا است …

امیر : یعنی کسی که وطنش رادوست دارد به وطن اعتقاد دارد و وطن همیشه در قلب او جای دارد.

ناشناس : یعنی هر کس وطنش را دوست داشته باشد یعنی ایمان به خدا دارد و هرکس وطنش را دوست ناشته باشد یعنی به خد ایمان(بی خدا) است. این هم جواب سوال 3 صفحه 46 نگارش ششم دبستان.

سارا : یعنی ما باید با علاقه وطن خود را دوست داشته باشیم و دوست داشتن وطن عزیز مان نشانه ی ایمان به خدا است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

یعنی من تو کاردنیا زده

امیرعلی 1 سال قبل
-2

اگه میشه کل کتاب رو بگذارید😘😘😘

نویسنده دانا 2 سال قبل
5

وطن دوستی نشانه ی ایمان است به کسی میگن که وطن خود را دوست دارد و حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگه مجبور شود بخاطرش بمیرد.🖤

بی نشان 2 سال قبل
4

دمت گرم عالی😎😎😎😎😎😎😏

ناشناس 2 سال قبل
2

میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه خانواده شهر و کشور وفرهنگ و اعتقادات به کار میبریم در این پرستش ها ما به انسان حرمت میگذاریم البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول در رضای خداوند واقع میشود.

Dniz baysal 2 سال قبل
18

عالی من متن هایی را که می گذارید را پسندیدم لطفا کل کتاب نگارش ششم را بگذارید☺😊

19
تاتاجووون 2 سال قبل

ایشون راس می گویند کل کتاب را بگذارید تا به ما کمک کنید😘😘عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
5

همه ی متن هاتون عالی هستن من می😙😙😚

-2
نیابش 2 سال قبل

خیلی عالی بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
14

فردی که وطن خود رادوست داشته باشد فردی باایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد وبای از خانه خانواده و مهم تر از همه از میهنش محافظت کنددیانا اردکانیان

6
صبرا صادقی 2 سال قبل

میهن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن و مهر انسان به خانه و خانواده است . ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه، خانواده،کشور ، شهر و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم ؛در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم، البته در نهایت این حس وظیفه شناسی موقع قبول رضای خداوند واقع می شود

نویسنده 2 سال قبل
7

اگر ما وطن خود را دوس بداریم درواقع ایمان قوی داریم زیرا کسی که وطن را مایه خوشبختی وسربلندی خود بداند ودر برابر مشکلات میهن ایستادگی کند و جان خود را فدای میهن کند در واقع او آنقدر ایمان و امید داشته است که توانسته اینگونه باشدشقایق باوقار

نویسنده 2 سال قبل
21

هر کسی که وطن خویش رادوست دارد ، شخصی با ایمان است و یک فرد با ایمان ، نسبت به آینده ی کشور خود بی تفاوت نیست و به دور از غفلت از کشورش محافظت می کند .نسیما

زهرا💖💖💖💖 2 سال قبل
4

همه ی ما انسان ها باید وطن خودمان را دوست داشته باشیم واز آن تا آخرین قطره ی جانمان محافظت کنیم وبا این کار ایمان خودمان را ثابت می کنیم

ناشناس 2 سال قبل
2

وطن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن خانه و خانواده است یعنی ما باید برای وطنمان تلاش و کوشش و علم بسیا ر می توانیم نشانهی د رخشش کشور و افتخار وطنمان باشیم چون ما در اینده سازان این کشور خاهیم بود و ما فرزند این اب و خاکیم

فرنیا 2 سال قبل
1

از نظر من دوست داشتن وطن نشانه ی ایما نمان به وطن یا کشور یا میهنمان. است. ادامه اش را بعدا می گویم.👯

-1
. 2 سال قبل

تموم شد ...

خیلی تاثیر گذار بود

1
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

اشتباه میکنی

0
ژاله 2 سال قبل

یعنی چی؟ بعدا می گی؟ ما همین الان لازم داریم.

نویسنده 2 سال قبل
0

میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است. ما این واژه را برای پاسداری از خانه ، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم. در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم. البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول و رضای خدا قرار می گیرد.

0
نویسنده 1 سال قبل

اصلاح میکنم دوستان بعدا صحیح آن را قرار میدم

آروشا کیانی 2 سال قبل
0

هر کس وطن خود دا دوست داشته باشدمیتواند ایمان هم داشته باشدو همینطور میتواند از کشورخود محافظت کند

-2
ناشناس😊😊 2 سال قبل

آفرین آفرین

نویسنده 2 سال قبل
0

وطن دوستی یعنی ما باید با تلاش وکوشش میهن خود را سربلند کنیم و برای صلح و ازادی بیشتر تلاش کنیم و خوانواده و هم وطنانمان را دوست داشته باشیم

0
....... 2 سال قبل

خوب بود

1
نازنین زهرا 2 سال قبل

خوب بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
2

علی: یعنی این که هرکس وطنش را دوست داشته باشد یا این که فرهنگ ، خانواده را دوست داشته باشد و وطنش در روح و جسمش باشد حتما با خداست و به او ایمان دارد.

0
ناشناس رای میدهم 2 سال قبل

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود

-2
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

.

فاطمه عرب از سیستان بلو چستان 2 سال قبل
-1

عالی گفتید ‎:-*‎

ناشناس 2 سال قبل
0

هر کسی وطن و کشور خودش رادوست دارد یعنی یک فرد با ایمان است نسبت به آینده ی کشور خود بی توجه نیست واز پشت کشورش مثل شیر مرد میایستد

0
H.a 2 سال قبل

آفرین.کامل و کوتاه بود.دقیقا چیزی که من همیشه دنبالشم.❤

...... 2 سال قبل
0

کسی که وطن خودرادوست داشته باشد مانندکسی است که به خداواسلام اعتقادداردکسی که وطن خودرادوست داشته باشدفردی دیندارومسلمان واقعی نامیده میشود

0
آره واقعا 2 سال قبل

عالی ترین سایت

ناشناس 2 سال قبل
1

نه اگر کل کتاب رو بذارن بچه ها تنبل میشن

-1
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

۰۰۰۰۰۰

-1
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

آره

-1
غریبه 2 سال قبل

افرین

1
....... 2 سال قبل

اااه؟نه بابانمیدونستیم…فک میکردیم زرنگ میشن…

سارا 2 سال قبل
-1

همه ی نظر ها واقعا عالی است

مهدی عباسی 2 سال قبل
2

وظیفه ی هر انسان این است که باید از وطن خود دفاع و محافظت کند چون وطن خانه و خانواده ی ماست.وماباید در دفاع و محافظت آن بکوشیم تا همیشه وطنمان سالم و پابرجا باشد و این نشانگر ایمان ماست.

-1
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

۹۹۹

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی هر ملت با یکپارچگی وهمبستگی می توانند ایمان خود را به وطن ثابت کنند💎😘😍💋هستی 😙Hasti💋7

نویسنده 2 سال قبل
0

ماباید وطن خود را دوست بداریم واز ان محا فظت کنیم واگر مادر تمام وظایف خود بکوشیم یک ایرانی واقعی وباایمان می شویم ریحانه🤲🤩🥰🥰🤩😘😍🤗

الیسا 2 سال قبل
4

اینجا سایت درسیه نه جای دعوا و فش دادن

2
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

آره

4
H.a 2 سال قبل

واااااااااقعاولی خب بعضیا شعورشون نمیرسه

0
..... 2 سال قبل

واقعا درسته

نویسنده 2 سال قبل
0

این عبارت را برای پاسداری از ارزش خانه خانواده و شهرو کشور به کار می بریم کسی به وطنش عشق دارد که ایمان به خدا داشته باشد و تا پای شهادت برای حفظ کشور خود تلاش کند

مهیار 2 سال قبل
5

وطن دوستی نشانه مهر به هموطن، خانواده و کشورمان است یعنی ما باید نسبت به سرنوشت کشور و هم وطنان مان بی تفاوت نباشیم و برای پیشرفت و سربلندی کشورمان تلاش کنیم ، تلاش کردن و کار کردن همان جهاد ر راه خدا است که از نشانه های ایمان است .

1
ناشناس 2 سال قبل

👏🏻👏🏻👏🏻

1
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود واقعا که محشر بود 😘😘😘😘

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی دونم

-1
سودا 2 سال قبل

انگار میخواد یه مقاله مهم بنویسه نمیدونه

2
تتلو 2 سال قبل

دیوونه کاری نداره که …. بی خود

-1
تیام موسوی 2 سال قبل

خیلی خوب بود 😊😊😊

شوکا 2 سال قبل
7

والا به قول مامانم ایران طلاست منم میگم گند زدن تو ایران

1
.. 1 سال قبل

فامیلت چیه

D.a 2 سال قبل
4

خوب بود☺

Hh 2 سال قبل
4

عالی بود

Mobina 2 سال قبل
2

آفرین هستی😙

Mmm 2 سال قبل
6

خیلی خوب بود با احساس بود آفرین هستی جون

ناشناس 2 سال قبل
2

آفرین

طاها 2 سال قبل
3

عملیاتی آفرین هستی

ناشناس 2 سال قبل
1

💜💙💚 آفرین هستی عالی نوشتی ممنون 💜💙💚

همتا 2 سال قبل
2

عالی بود هستی جون

جاندان اوزدمیر 2 سال قبل
6

عااااااالی . همه کار های این سایت عالی است .

معصومه 2 سال قبل
0

هر شخصی که وطن خود را دوست داردمانند گل شکفته فردی با ایمان ومتشخص به نظر می رسد و دور از غفلت از کشورش محافظت می کندو مانند سرباز عاشق از وطنش محافظت می کند ⭐

صابرصدیقی 2 سال قبل
5

تمام مردم بایدباهم محتهدباشیم ونگزاریم کسی به کشورماحمله کنندوباتمام توان خودازکشورخوددفاع کنیم وبااین کارباایمان بودن خودراثابت میکنیم

2
نازیلا 2 سال قبل

خیلی خوبه و مرسی از همه😊😊😊😊😊😊

یکتا. 2 سال قبل
1

عالی بود دمت گرم

H.a 2 سال قبل
1

فردی که وطن خود را دوست داشته باشد فردی با ایمان است.انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد و باید از خانه و خانواده و مهم تر از آن وطن و میهن خود دفاغ کند.

4
لیندا🙋 2 سال قبل

باریکلا باریک👍

نویسنده 2 سال قبل
-1

اسم من شاهیکا است :یعنی اینکع ما باید از وطن خودمون محافظت کنیم که مردم هم از ما الگو بگیرند و آنعا هم کمک کنند💖💖💚💛💜💙

-1
سودا 2 سال قبل

راس میگه کمتر به فیلم سیب ممنوعه نگاه کن 😂😂

0
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

😂😂😂کمتر به فیلم سیب ممنوعه نگاه کن.

هستی معصومی 2 سال قبل
-1

خیلی عالی بودمرسی

مهدی یدی 2 سال قبل
-1

برای ثبت ایمانمان باید از وطن محافظت کنیم. اگر بخواهیم ایمانمان را ثابت کنیم باید از وطن محافظت کنیم.و اگر بخواهیم از وطنمان محافظت کنیم باید به خدا ایمان داشته باشیم.

فاطمه جون❤️ 2 سال قبل
2

باید به هم عشق بورزیم و وطنمان رو دوست بداریم و به فکر پیشرفت کشورمان باشیم نه پسرفت و صلح داشته باشیو و ایمان به خدا سوگند که اگر کوشش کنیم و دست به دست یکدیگر دهیم کشوری می سازیم که از تاریخ پاک نشود و از یاد نرو به افتخار ما ایرانی هاهرکسی که ایرانیه باید به خودش افتخار کنه 👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘می سپارم ن به خدابه امید دیدار👋👋👋👋

نویسنده 2 سال قبل
6

میهن دوستی نشانن ایمان به خدا است و ما شبانه روز در حال تلاشی هستیم که دل خداوند را بدست بیاوریم و ما باید بکوشیم تا دل میهن خود را شاد و سربلند نماییم

محمد مهدب 2 سال قبل
-2

به نظر من این سایت خیلی خوب است

ممنون تو درسا کمکم کردی 2 سال قبل
1

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

وطن دوستی نشانه مهر به خانه و خانواده است و همینطور وطن عزیزمان ایران ما باید وطنمان را عزیز بداریم و از همه ی کسانی که می خواهند وطن مارا نابود سازند جلوی انها بایستیم و از کشورمان دفاع کنیم و از کسانه باطل و کسانی که به وطنمان آسیب میرسانند از کار آنها خود داری کنیم درواقعه لطف بسیاری برای وطنمان کرده ایم ❤❤❤❤❤وطن دوست دارم

Asal 2 سال قبل
-1

سلام عرض ادبوطن دوستی نشانه مهر به خانه و خوانواده و هم وطن بودن است.دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور از نشانه های ایمان است و باید برای سربلندی آن و پیشرفت کشور کوشش کنیم.

برو بابا بچه گانه نوشتی تصلا نخواستم تو اینتر نت دنبال جواب بگردم خودم یکی بهترنوشتم .😡😡😡😡😡😡😡😣😣😣😣🤯🤯 2 سال قبل
8

حالا بعضیا بهتراز تو نوشتن 🤣🤣🤣

ناشناس 2 سال قبل
-2

واقعا خوب😎😎😎

1
خوب به چه معنا يه مورد مثال بزن 2 سال قبل

خوب به چه معنايه مورد مثال بزن

ناشناس 2 سال قبل
-1

ه: فردی که وطن خودرادوست بدارد باایمان است. انسانی که، باایمان است نبایدنسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشدو وطنش، رادوست بدارد.دراصل یعنی،آدم باایمان با هوش وعادل هم است و وطن خود رادوست دارد.

...... 2 سال قبل
0

یعنی ما باید هم وطن خود را دوست داشته باشیم هم به خدا ایمان داشته باشیماینم جواب صفحه 46 نگارش ششم

نویسنده 2 سال قبل
-1

ما باید هوای وطن خود را داشته باشیم و باید به وطن خود ارزش بدیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

وطن دوستی معنی این نیست که همیشه توی وطنت بمونی چون گاهی اوقات آدم بخاطر آینده بهتره مجبوره وطنش رو ترک کنه و مهم اینکه تو چقدر وطنت رو دوست داری 🇮🇷🌍🌏🌎🗺️❤️❤️❤️❣️❣️

نفس 2 سال قبل
0

یعنی ما باید از وطن مان محافظت کنیم تا صلح و دوستی بین مردم باشد و عدالت همیشه بر قرار باشد

هانیه 2 سال قبل
-1

عالیه فقط من گیج شدم کدم را بنویسم

-2
فاطمه 2 سال قبل

منم

-2
ستی 2 سال قبل

راست میگی

محمدحسین 2 سال قبل
0

یعنی هر کس که وطن خود را دوست بدارد انسان با ایمانی است پس برای همین همه ی ما انسان ها باید وطن خودمان را دوست داشته باشیم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمانمان را ثابت خواهیم کرد

محمدحسین 2 سال قبل
4

یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد

محمدحسین 2 سال قبل
3

یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد

محمدحسین 2 سال قبل
1

یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد .یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد .

خدا بنده لو 2 سال قبل
1

انسان دیندار نباید نسبت به سر نوشت کشور وهم و هم وطنانش بی تفاوت باشد و باید برای سربلندی وپیشرفت کشور کوشش کند

محمدی 2 سال قبل
0

وطن دوستی نشانه مهر به خانه خانواده و هم وطن است. دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور از نشانه های ایمان است. انسان دیندار نباید نسبت به سرنوشت کشور و هموطنانش بی تفاوت باشد و باید برای سربلندی و پیشرفت کشور کوشش کند.

دل آرا درانی 2 سال قبل
-2

به معنای اینکه با دوست داشتن وطنمان ، ایمانمان به این وطن بیشتر شود

عسل 2 سال قبل
1

وطن دوستی نشانه ی عشق و علاقه به وطنمان است وطن دوستی نشانه ی ایستادگی در برابر دشمنان وطنمان است و ما همیشه باید وطنمان را دوست داشته باشیم😚😚💜💜❤❤📚📚

0
رستا 2 سال قبل

همه عالی ممنـون😘

من دختری هستم کع منتظر مرگم..... 2 سال قبل
-2

یعنی هرکس که وطن خودشو دوست داره اون کس یه کسیع که ایمان داره و مراقب هم وطناشه و از وطنش مراقبت میکنه

ناشناس 2 سال قبل
0

شخصی که وطن دوست است از کشور خود محافظت میکند. چون افراد با خدا هیچ وقت نسبت به میهن شان بی تفاوت نیستند و این رفتار یکی از رفتار های اشخاصی است که ایمان شان قوی است ما با تلاش و پشتکار و یاری پروردگار میتوانیم در پیشرفت سرزمین مان مؤثر باشیم.

ناشناس 2 سال قبل
0

یعنی ما باید وطن خود را دوست بداریمچون وطن مثل خانه ی ما استبرای همین ما باید وطن را دوست بداریم

نویسنده 2 سال قبل
-1

وطن دوستی نشانه ی مهر به خانه وهموطن است.دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور ،از نشانه های ایمان است.

نویسنده 2 سال قبل
1

وطن دوستی نشانه ی ایمان است یعنی اگر ما وطن خویش را دوست بداریم و از آن محافظت کنیم و در برابر مشکلات راه حلی پیدا کنیم در واقعیت ایمان داریم . رستا

فاطمه 2 سال قبل
5

همه شون خوبن من موندم کودومو بنویسم

0
نادیا 2 سال قبل

آره منم اولی خوبه

ناشناس 2 سال قبل
2

: وطن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن خانه و خانواده است یعنی ما باید برای وطنمان تلاش و کوشش و علم بسیا ر می توانیم نشانهی د رخشش کشور و افتخار وطنمان باشیم چون ما در اینده سازان این کشور خاهیم بود و ما فرزند این اب و خاکیم.

نویسنده 2 سال قبل
6

مامای با تلاش و کوشش میهن ما را سربلند کنیمو تا همیشه ی همیشه دوست بداریم

هستی مرادی 2 سال قبل
-1

فردی که وطن خود را دوست داشته باشد فردی با ایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سر نوشت کشور خود بی تفاوت باشد و باید از خانه و خوانواده که مهم تر از همه چیز از میهنش محافظت کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

ای وطنم من تا آخرین قطره ی خونم را فدای تو میکنم تا از تو محافظت کنم و حتی شده جانم را فدای تو میکنم چون خون بسیاری از شهدا برای تو به زمین ریخته و جان بسیاری از آنها گرفته شده من نیز دوست دارم مانند آنها از تو محافظت کنم نویسنده

نویسنده 2 سال قبل
0

وطن دوستی یعنی دوست داشتن وطن😂

الینا 2 سال قبل
2

😅😅😅😅😅😅الحق که ایرانی هستی😅😅😅😅😅

هلیا نجفی 2 سال قبل
0

مفهوم ضرب المثل *وطن دوستی نشانه ایمان است* یعنی که اگر فردی وطن خود را دوست بدارد، به این معناست که او با ایمان و قدر شناس است📿، زیرا قدر نعمات اش را می داند و در تلاش است که از هم وطنان و وطن اش مراقبت کند. اینها همه ویژگی های فردی با ایمان است.🌟پس ما هم باید میهن خود را دوست داشته باشیم و از آن مراقبت کنیم تا هم در آرامش زندگی کنیم و هم خدا از ما خشنود باشد.🌺🌍هلیا نجفی پایه ششم💐💐

حوریا 2 سال قبل
-1

عزیزم تو کلاس ششمی !؟چرا اینقدر تو تایپ ضعیفی؟😒

نویسنده 2 سال قبل
4

میهن دوستی نشانه مهر به هم وطن و مهر انسان به خانه و خانواده است.ما این واژه را برای پاسداری از ارزش خانه،خانواده،شهر،کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار میبریم.

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود

کارگردان Eilleen 2 سال قبل
4

معنی دور : وطن برای ما امنیت را ایجاد میکند و این باعث ایمان ما برای کشورمان میشود و ما در مقابل کشورمان سعی و تلاش برای محافظت از او میکنیم

Taha 2 سال قبل
0

مفهوم این عبارت به وطن دوستی اشاره میکند ؛ یعنی اگر ما مسلمان هستیم ، نباید نسبت به آینده ی کشور خود ، بی تفاوت باشیم و باید برای پیشرفت کشور خود تلاش کنیم . پس ما باید با سعی و تلاش خود باعث سربلندی کشور خود شویم.

نویسنده 2 سال قبل
9

وطن دوستی نشانه ایمان است به کسی میگویند که وطن خود را دوست دارد و حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگر مجبور شود بخاطر وطنش بمیرد

احمد دریانورد 2 سال قبل
0

ما باید وطن خود دوست داشته باشیم

ATOOUSA-aaa-kkk 2 سال قبل
1

عالی بود

عقرب سیاه 2 سال قبل
-2

عالی بود

محمد هاشم 2 سال قبل
3

میهن دوستي نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است. ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم؛ در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم. البته در نهایت، این حس وظیفه شناسی مورد قبول و رضای خداوند واقع می شود.

ناشناس 2 سال قبل
-2

اسمت چیه😉😋😊

0
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

به تو چه

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنب دوست داشتن وطن برای مردم این کشور ایمان می آورد.

میثم 2 سال قبل
-1

وطن دوستی یعنی کسی که وطن خودش را دوست دارد کسی که به وطنش ایمان دارد وطن دوستی نشانه ی مهبت به وطن خود است .من۱۳سالمه از خوزستان

-2
محدثه ساعدی 2 سال قبل

مرسی از شما خیلی عالی بود😻👌😎😘💝

نویسنده 2 سال قبل
4

یعنی دیه برو خودت پیدا کن لات شکلاو

1
رســــــتا 2 سال قبل

بــهــتــــر ازیــن نــمـیشــه

نویسنده 2 سال قبل
10

خیلی جواب ها بزرگ هستن

رستا 2 سال قبل
9

ممنون همه ی نظرا عالین

رستا 2 سال قبل
2

از همه ممنون

پارمیدا 2 سال قبل
4

ممنون از نظراتتون ولی خواهشا جواب درست رو بگید که ما به مشکل بر نخوریم🙂

سلما 2 سال قبل
8

ممنونم از همه که جواب دادین همه عالیه

ناشناس 2 سال قبل
11

خوب نبود

0
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

خوب بود.

1
.... 2 سال قبل

خیلیم خوب بود😏😒

2
هدننن 2 سال قبل

پننتتع

3
زهرا 2 سال قبل

خوببدزنی

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی خانواده و وطن خود را دوست داریم ونشانه ایمان است و

1
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

چقدر باادبی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی بد بود🤢🤮💩💩💩 بجز چندتاشون 🌺❤️💖

0
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

با ادب

0
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

با ادب کی بودی تو؟😏

0
به تو چه 2 سال قبل

خیلی الاقید

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی الاقید

3
ناشناس 2 سال قبل

اره خیلی الاقید خیلی خرید 💩💩💩توش

Biden 2 سال قبل
-2

HELO I ran away from Iran and fucked your mother together

Biden 2 سال قبل
1

HELO I ran away from Iran and fucked your mother together Bye

ناشناس 2 سال قبل
-2

واقعا به درد نخورد…..

2
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

خورد

ستایش دلجاوید 2 سال قبل
0

یعنی این که ما وقتی وطن خود را دوست بداریم و در وطن خود یرای دشمن بجنگیم برای وطن مان هر کاری بکنیم و این کار نشانه ایمان ما را نشان میدهد

پارسا 2 سال قبل
0

میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانواده است

شما اسم منو میخواید چیکار ؟؟؟ 2 سال قبل
-1

یعنی علاقه ما به میهن نشان میده که چقر به میهنمان ایمان داریم👍👍👍👍👍👍

نویسنده 2 سال قبل
1

وطن دوستی ما نشانه ی دین و ایمان ما است .ودوست داشتن وطن و دفاع از آن باعث سربلندی ما میشود این نشانه ی ایمان ما است. وما باید به ایمان خود احترام بگذاریم

ناشناس 2 سال قبل
0

به تو چه

0
Mahdis00rashidi 2 سال قبل

پرو

رویا 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خخنننمککگج/نگ/جع9,؛

ناشناس 2 سال قبل
0

وطن دوستی نشانه ی ایمان است در واقع ترجمه ی حدیثی منتسب به پیامبر اسلام است که می گوید: حُبُّ الوَطَن مِنَ الأیمان. و به طور کلی در اسلام در مورد وطن دوستی از طریق آیات و روایات سخن گفته شده است.

انیمه 2 سال قبل
-1

وطن دوستی نشانه ی ایمان است در واقع ترجمه ی حدیثی منتسب به پیامبر اسلام است که می گوید: حُبُّ الوَطَن مِنَ الأیمان. و به طور کلی در اسلام در مورد وطن دوستی از طریق آیات و روایات سخن گفته شده است.

سید 2 سال قبل
-1

وطن دوستی نشانه ای از ایمان استو ما باید از آن پاسداری کنیم و دربرابر دشمنان وطن مقابله کنیم تا وطن ما پاینده باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

ما باید برای وطن سعی و تلاش کنیم تا سربلند بماند ما باید از میهن پاسداری کنیم وبا ظلم وستم بجنگیم تا هیچ وقت در دست دشمننیفتدیا علیسید امیر حسین حسینی فرد

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی ما با علاقه به وطن خود و دوست داشتن وعشق ورزین به وطنمون میتونیم سبب پیشرف کشورمون باشیم و جلب ایمان به کشورمون که یه روز جزو برترین کشور ها میشه که هم اکنون هم هست

ساناز بقایی 2 سال قبل
-1

عالی ترین سایت

سارا 2 سال قبل
0

من نظری ندارم

نویسنده 2 سال قبل
0

این عبارت را برای پاسداری از ارزش خانه خانواده شهر به کار می بریم کسی که به وطنش عشق دارد که ایمان به خدا داشته باشد وکسانی که به خدا ایمان دارند برای عزت سرزمین خود سعی وایستادگی می کنند وبا تحمل تمام مشکلات واستقامت تا پای شهادت برای برای حفط کشور خود تلاش می کنند

ایلیا عاشق رها 2 سال قبل
1

وطن دوستی یعنی دوست داشتن مادر پدر ،وطن دوستی یعنی عش به خاک آبا و اجدادی.

ملکه طلا ملکه ی اردک پیلیز 2 سال قبل
1

انسان با ایمان وطن خود را دوست دارند از نظر من آدم با ایمان وطن خود را دوست دارد و برای وطن خود سود زیادی دارد و همه به او افتخار می کند آدمهای باید آنقدر زیاد وطن خود را دوست دارند که به خاطر وطن خود شهید می شوند و جان خود را می دهند

. 2 سال قبل
1

یعنی ما باید برای کشورمان افتخار آفرین باشیم و کشورمان را سربلند کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

😍

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی اگر وطن خودت را دوست داشته باشی و از وطن خودت محافظت کنی یعنی تو با ایمان هستی

^-^ 2 سال قبل
-1

یعنی اگر وطن وطن خودت را دوست داشته باشی و از وطن خودت محافظت کنی یعنی تو ایمان قوی ای داری .

نویسنده 2 سال قبل
-2

همه ما انسانها باید تا آخرین قطره خونمان را از کشورمان محافظت کنیم و تندرستی نشانه مهر به خانواده و خانه است و هم وطن است ما باید برای اینکه کشورمان پیشرفت کنند بسیار تلاش کنیم باید با هم همدلی داشته باشیم به هم کمک کنیم تا کشورمان سربلند باشد پس تا آخرین قطره جانم از کشورم دفاع می کنم جان من فدای کشور من

بهار 2 سال قبل
-1

متن های شما خیلی عالی هستن ممنون بابت متن های خوبه تان

ناشناس 2 سال قبل
0

یعنی……….

نویسنده 2 سال قبل
0

ما باید از وطن سرزمین ما از پیشرفت سعی تلاش کنیم. زهرا

ملسیا 2 سال قبل
0

عالی بود مرسی از شما خیلی عالی بود😍

-2
محدثه ساعدی 2 سال قبل

مرسی از شما خیلی عالی بود😻👌😎😘💝

mAsdfg 2 سال قبل
-1

خیلی عالی بود مرسی شما👌

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی اینکه اگر ما وطنمان را دوست داشته باشیم و علاقه بورزیم یعنی مردممان را دوست داریم و به خدا ایمان داریم

نویسنده 2 سال قبل
2

: اگر ما بتوانیم از بگذریم و به مشکلات آن توجه نکنیم،ایمان قوی نداریم پس سعی کنیم که با نگاه کردن به مشکلات میهن،بتوانیم ایمان داشته باشیم.

نویسنده 2 سال قبل
0

ما باید تلاش کنیم تا میهن اسلامی مان زمین نخورد بلکه پیروز شود امیر

امیر 2 سال قبل
2

آری راست میگویند چون پیشرفت می شود

نویسنده 2 سال قبل
1

وطن دوستی نشانه ی ایمان است در واقع ترجمه ی حدیثی منتسب به پیامبر اسلام است که می گوید: حُبُّ الوَطَن مِنَ الأیمان. و به طور کلی در اسلام در مورد وطن دوستی از طریق آیات و روایات سخن گفته شده است.

ناشناس 2 سال قبل
0

موافقم

امیر حسین 2 سال قبل
3

هرکس از وطن ومنافعش دفاع کند برای سرنوشت کشورش کاری کند نشانه ی وطن دوستی است ودفاع از جان مال وناموس مردم نشانه ی ایمان است

ناشناس 2 سال قبل
2

مهین دوستی نشانه ی مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است👨‍👩‍👧‍👦

آیلین وآیسو 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود مممنونم ☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

نویسنده 2 سال قبل
-1

PES2022

نویسنده 2 سال قبل
0

محبت و علاقه

نویسنده 2 سال قبل
2

با توجه به متن درس واژه هایی را که صدای (س) دارند، پیدا کنید و بنو یسی.جواب:س = سلام، سرود، سبزی، سربازص = غصه ، قصه ، صا دقانه.ث = مثل، مثال ، مثلا.

نویسنده 2 سال قبل
3

ما باید از وطن خودمان محافظت کنیم و از خودمان و جانمان مایه بگزاریم تا به ان اسیب نرسد.

نویسنده 2 سال قبل
4

وطن دوستی نشان میرهد که شما به هم میهنان خود وکشور خود احترام میگذارید

صدرا 2 سال قبل
-2

وطن دوستی نشانه ی ایمان است یعنی کسی که وطن خود کشور خود شهر خود خانه خود و فرهنگ خود و……را از صمیم قلب ❤️ دوست داشته باشد یعنی آن فرد وطن دوست است و به وطن خود احترام می زارد.پس به وطن خود ایمان دارد در نتیجه آن شخص به خدا هم ایمان دارد

امیر 2 سال قبل
-2

مادر مثل دریا

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی اینکه هرکس وطنش را دوست داشته باشد به خدا را نیز دوست دارد .و هر کس هم وطنش را دوست داشته باشد حاضر هست که برای وطنم هرکاری بکند .وطن ما تاریخی کهن دارد و همچنین شهدای زیادی دارد .شهیدانی که با عشق به وطن جنگیده اند تا وطن ما پاور جای بماند .

نویسنده 2 سال قبل
2

دوست داشتن وطن نشان میدهد ما ایمان داریم و وطن خود را دوست داریم.

نویسنده 2 سال قبل
3

دوست داشتن وطن نشانه با ایمان بودن ماست.سلنا مرادمند

مریم 2 سال قبل
7

عالیه

برای پاسخ کلیک کنید