درباره مفهوم عبارت وطن دوستی نشانه ایمان است یک بند بنویسید صفحه 46 کتاب نگارش ششم

Dniz baysal

عالی من متن هایی را که می گذارید را پسندیدم لطفا کل کتاب نگارش ششم را بگذارید☺😊

تاتاجووون

ایشون راس می گویند کل کتاب را بگذارید تا به ما کمک کنید😘😘عالی بود

نویسنده

هر کسی که وطن خویش رادوست دارد ، شخصی با ایمان است و یک فرد با ایمان ، نسبت به آینده ی کشور خود بی تفاوت نیست و به دور از غفلت از کشورش محافظت می کند .نسیما

نویسنده

فردی که وطن خود رادوست داشته باشد فردی باایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد وبای از خانه خانواده و مهم تر از همه از میهنش محافظت کنددیانا اردکانیان

نویسنده

وطن دوستی نشانه ایمان است به کسی میگویند که وطن خود را دوست دارد و حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگر مجبور شود بخاطر وطنش بمیرد

جواب صفحه ۴۶ کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان معنی کوتاه عبارت وطن دوستی نشانه ایمان است یک بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وطن دوستی نشانه مهر به خانه خانواده و هم وطن است. دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور از نشانه های ایمان است. انسان دیندار نباید نسبت به سرنوشت کشور و هموطنانش بی تفاوت باشد و باید برای سربلندی و پیشرفت کشور کوشش کند.

ناشناس : ما باید برای این که کشورمان پیشرفت کند سعی تلاش کنیم.

نویسنده : یعنی ما با علاقه و رعایت قوانین آنجایی که زنگی میکنیم…ایمان خودمان به آنجا رو داریم.

نویسنده : یعنی ما باید از وطن مان محافظت کنیم تا بین مردم صُلح و دوستی باشد ادامه مطلب را بعدا میگویم.

مائده : یعنی مهر به هم وطن و خانواده است واگرمابه خدا ایمان داریم پس به وطن هم ایمان داریم.

حانیه شایق : یعنی مردم یک وطن با وحدت و یکپارچگی باعث ایمان میشوند.

ناشناس : یعنی از وطن مان محافظت کنیم تاهمیشه صلح بین مردم باشه. وطن تو باید دوست داشته باشی چون نشانه ی ایمان توست.

دیانا اردکانیان : فردی که وطن خود رادوست داشته باشد فردی باایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد وبای از خانه خانواده و مهم تر از همه از میهنش محافظت کند.

نسیما : هر کسی که وطن خویش رادوست دارد، شخصی با ایمان است و یک فرد با ایمان، نسبت به آینده ی کشور خود بی تفاوت نیست و به دور از غفلت از کشورش محافظت می کند.

هستی : وطن دوستی یعنی اینکه ما بتوانیم با سعی و تلاش خود وطنمان را سربلند کنیم.

زهرا : همه ی ما انسان ها باید وطن خودمان را دوست داشته باشیم واز آن تا آخرین قطره ی جانمان محافظت کنیم وبا این کار ایمان خودمان را ثابت می کنیم.

مریم جوادی خواه : یعنی ما با علاقه و رعایت قوانین انجا که زندگی میکنیم ….ایمان خودمان به انجا رو داریم.

شقایق باوقار : اگر ما وطن خود را دوس بداریم درواقع ایمان قوی داریم زیرا کسی که وطن را مایه خوشبختی وسربلندی خود بداند ودر برابر مشکلات میهن ایستادگی کند و جان خود را فدای میهن کند در واقع او آنقدر ایمان و امید داشته است که توانسته اینگونه باشد.

سید ابوالفضل موسوی : با پناه بر خدا و تکیه بر امام زمان (عج) سعی کنیم با تلاش وکوشش خودفرزندانی آگاه تحویل جامعه دهیم تا مایه ی سربلندی در میان دیگر کشور ها شود… به امید آن روز..

مهسا : یعنی اگر ما وطن خود را دوست بداریم در واقع ایمان قوی داریم.

آرمیتا حسنیان: وطن دوستی یعنی ما باید با تلاس کوشش وطن خود را سربلند کنیم و برای صلح بیشتر تلاش کنیم.

نویسنده: فردی که وطن خودرادوست بدارد باایمان است. انسانی که، باایمان است نبایدنسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشدو وطنش، رادوست بدارد.
دراصل یعنی،آدم باایمان با هوش وعادل هم است و وطن خود رادوست دارد.‌

نویسنده : اگر ما بتوانیم از بگذریم و به مشکلات آن توجه نکنیم،ایمان قوی نداریم پس سعی کنیم که با نگاه کردن به مشکلات میهن،بتوانیم ایمان داشته باشیم.

نویسنده : یعنی میهن دوستی نشانه ی مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است.ما این واژه را برای پاسداری از ارزش خانه،خانواده،شهر،کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار میبریم.

ناشناس : وطن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن خانه و خانواده است یعنی ما باید برای وطنمان تلاش و کوشش و علم بسیا ر می توانیم نشانهی د رخشش کشور و افتخار وطنمان باشیم چون ما در اینده سازان این کشور خاهیم بود و ما فرزند این اب و خاکیم.

ثنا : یعنی ما در برابر وطن خود وظایفی داریم ک اگر ب آن ها عمل کنیم باعث سر افزاری میهن عزیزمان ایران خواهد شد و ما ب وظایف خود عمل کرده ایم.

عزل اکبری: یعنی هر کس که میهن و وطن خود رادوست داشته باشد و وطنش در قلبش جای داشته باشد حتما با ایمان است و با خداست۰ هر کس هم میهنش رادوست نداشته باشد بی ایمان و دروغگو خوانده می شود.

عزل: انس بود و مرغی چون انس شروع به دست بردن به لانه میکرد مرغ شروع به پرخاش کردن می کرد☺وطن همانند روح در هر جسم که ذره ذره از وجودمان را باید در راه آن فدا کنیماین هم یعنی دوست داشتن وطنانس بود و مرغی چون انس شروع به دست بردن به لانه میکرد مرغ شروع به پرخاش کردن می کرد☺وطن همانند روح در هر جسم که ذره ذره از وجودمان را باید در راه آن فدا کنیماین هم یعنی دوست داشتن وطن.

نویسنده : میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است. ما این واژه را برای پاسداری از خانه ، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم. در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم. البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول و رضای خدا قرار می گیرد.

ناشناس : هرکس میهن خودرادوست داشته باشد واسلام اورده باشد به آن باخدامی گویند.وهرکس وطن دوست نباشد به آن بی خدامی گویند.

ناشناس : کسی که وطن خودرادوست داشته باشد مانندکسی است که به خداواسلام اعتقادداردکسی که وطن خودرادوست داشته باشدفردی دیندارومسلمان واقعی نامیده میشود.

شیما مرادی : میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه خانواده شهر و کشور وفرهنگ و اعتقادات به کار میبریم در این پرستش ها ما به انسان حرمت میگذاریم البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول در رضای خداوند واقع میشود.

ناشناس : وطن دوستی یعنی ما باید با تلاش وکوشش میهن خود را سربلند کنیم و برای صلح و ازادی بیشتر تلاش کنیم و خوانواده و هم وطنانمان را دوست داشته باشیم.

علی : یعنی این که هرکس وطنش را دوست داشته باشد یا این که فرهنگ ، خانواده را دوست داشته باشد و وطنش در روح و جسمش باشد حتما با خداست و به او ایمان دارد.

ناشناس : هر کسی وطن و کشور خودش رادوست دارد یعنی یک فرد با ایمان است نسبت به آینده ی کشور خود بی توجه نیست واز پشت کشورش مثل شیر مرد میایستد.

هستی : کسی که وطن خودش را دوست بدارد درواقع ایمان به خدا دارد کسی که جان خودش را برای وطن فدا میکند درواقع به خدا ایمان دارد وبه امید خدا جانش را برای وطن فدا میکند وگرنه اگر ایمان به خدا نبود آن شخص این کار را نمیکرد.

نویسنده : میهن دوستي نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده‌ است. ما این واژه را برای پاس‌داری از ارزش خانه، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می‌بریم؛ در این‌ پرستش‌ها ما به انسان‌ حرمت می‌گذاریم. البته در نهایت، این‌ حس وظیفه‌شناسی مورد قبول و رضای‌ خداوند واقع می‌شود.
حب الوطن من الایمان، یعنی محبت به وطن «از» ایمان است، نه این که خودش ایمان است. کسی به وطنش محبت دارد که ایمان به خدا داشته باشد و معمولاً کسانی که شعار از «وطن» می‌دهند و ایمانی به خدا ندارند، در کوچک‌ترین امتحان‌ها خود را می‌بازند و برای اندکی منافع بیشتر، زندگی راحت‌تر، دغدغه‌ی کمتر، درگیر نشدن با مسائل و مشکلات وطن و … قید همه چیز را می زنند. اما آن کسانی که به خدا ایمان دارند، ایستادگی کرده و با تحمل تمامی مشکلات و حتی استقامت تا پای شهادت، در حفظ و استیلای وطنشان کوشا هستند.
در این جمله با دو واژه‌ی کلیدی «حُب الوطن» و «الایمان» مواجه هستیم، که هر کدام برای خویش تعریف و اصول و موازینی دارند که بر اساس آنها می‌توان گفت: کسی وطن دوست است که پایبند به این اصول و موازین باشد و شخصی دیگر چون پایبند به این اصول و موازین نبوده، حب وطن ندارد. درباره‌ی ایمان نیز اگر کسی اصول و موازین ایمان را داشته باشد، مسلمان و مؤمن است، و اگر پایبند به آنها نباشد، مسلمان و مؤمن نیست.
امیرالمومنین، علی (علیه السلام) در خطبه بیست و نهم از نهج البلاغه خطاب به مردمی که از جنگ خسته شده اند و گوش به فرمان حضرتش نمی دهند می فرماید:
«ایَّ دار بعد دارکم تمنعون و مع ایّ امام بعدی تقاتلون» «از کدامین خانه و وطن دفاع خواهید کرد؟ اگر از وطن خود که دار اسلام است دفاع نکنید. و اگر همراه با من آماده پیکار با دشمن نشوید، پس از من با کدام رهبر، آماده پیکار، دشمن خواهید شد؟»
فرق وطن دوستی و وطن پرستی
قرآن راجع به وطن دوستي مي‌گويد: پيداست علاقه به ديار يك علاقه‌اي است كه وقتي دستش را گرفتي و از وطن بيرونش كردي، به او ظلم كردي. (آل‌عمران/۱۹۵) قرآن مي‌گويد: اما وطن پرستي مثل بت پرستي است. وطن دوستي بله، وطن پرستي شرك است مثل بت پرستي.

صابر صدیقی : تمام مردم بایدباهم محتهدباشیم ونگزاریم کسی به کشورماحمله کنندوباتمام توان خودازکشورخوددفاع کنیم وبااین کارباایمان بودن خودراثابت میکنیم.

معصومه : هر شخصی که وطن خود را دوست داردمانند گل شکفته فردی با ایمان ومتشخص به نظر می رسد و دور از غفلت از کشورش محافظت می کندو مانند سرباز عاشق از وطنش محافظت می کند.

نویسنده : یعنی ما باید وطنمان را دوست داشته باشیم .🌏وطنم را دوست دارم چون وطنم زیباست.🌏چون وطنم تارریخ کهنی دارد.🌏چون شهیدان زیادی شهید شدند.

آرام : وطن سرزمین است که پدرومادرمان درآن به دنیا آمد وزندگی کرده و سرانجام درخاک آن آرمیده اند.

صابر صدیقی : تمام مردم بایدباهم محتهدباشیم ونگزاریم کسی به کشورماحمله کنندوباتمام توان خودازکشورخوددفاع کنیم وبااین کارباایمان بودن خودراثابت میکنیم.

نویسنده : فردی که وطن خود را دوست بدارد حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگر مجبور شود بخاطر وطنش بمی رد واین از روی ایمان به خدا است …

امیر : یعنی کسی که وطنش رادوست دارد به وطن اعتقاد دارد و وطن همیشه در قلب او جای دارد.

ناشناس : یعنی هر کس وطنش را دوست داشته باشد یعنی ایمان به خدا دارد و هرکس وطنش را دوست ناشته باشد یعنی به خد ایمان(بی خدا) است. این هم جواب سوال 3 صفحه 46 نگارش ششم دبستان.

سارا : یعنی ما باید با علاقه وطن خود را دوست داشته باشیم و دوست داشتن وطن عزیز مان نشانه ی ایمان به خدا است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 15 ساعت قبل
0

وطن دوستی نشانه ی ایمان است یعنی چه؟

بنده خدا 7 روز قبل
0

یعنی:وطن نشانه ی پیوستگی و دوستی ما است

ناشناس 9 روز قبل
1

عالی

نویسنده دانا 10 روز قبل
1

وطن دوستی نشانه ی ایمان است به کسی میگن که وطن خود را دوست دارد و حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگه مجبور شود بخاطرش بمیرد.🖤

بی نشان 19 روز قبل
3

دمت گرم عالی😎😎😎😎😎😎😏

ممد 6 ماه قبل
-1

وطن دوسی نشانه ی ایمان است از آیه ی <<حب الوطن من الایمان >>گرفته شده است پس اگر میهن عزیزمان را دوست بداریم یعنی باایمان هستیم

k 6 ماه قبل
0

عالیه

باران خشکار 6 ماه قبل
2

یعنی اینکه

《 وطن دوستی 》 لز جمله صفات پسندیده ای است که در همه ی کشور های جهان ارج تهاده می شود . این صفت در روایات دینی ما نیز ارزشمند شمرده شده است. 《میهن دوستی》نشانه محبت به هموطن و محبت انسان به خانه ، شهر ، کشور و اعتقاد و به کار می برم.

Reza 6 ماه قبل
0

ما برای اینکه کشورما پیشرفت کند به خیلی چیزها نیاز داریم

ناشناس 8 ماه قبل
-1

یعنی علاقه به وطن

-1
ناشناس 8 ماه قبل

ذمپ تا

دوستی نشانه ی ایمان است 10 ماه قبل
1

دوستی نشانه ی ایمان است

آرا تولایی 10 ماه قبل
-2

وطن دوستی نشانه ی ایمان است به کسی میگویند که وطن خود را دوست دارد وحاضر است برای وطنش هرکاری کند حتی مجورشود بخاطر وطنش جانش راهم ازدس ت دهد

مرینت 10 ماه قبل
-2

ممنون از دوستان که جواب ها رو دادن😍🤩🙏🏻🌹

🖤🥺💫 11 ماه قبل
0

عالییییییییییییییییییییییییییییییی

ناشناس 11 ماه قبل
2

میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه خانواده شهر و کشور وفرهنگ و اعتقادات به کار میبریم در این پرستش ها ما به انسان حرمت میگذاریم البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول در رضای خداوند واقع میشود.

Dniz baysal 11 ماه قبل
21

عالی من متن هایی را که می گذارید را پسندیدم لطفا کل کتاب نگارش ششم را بگذارید☺😊

19
تاتاجووون 11 ماه قبل

ایشون راس می گویند کل کتاب را بگذارید تا به ما کمک کنید😘😘عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
3

همه ی متن هاتون عالی هستن من می😙😙😚

0
نیابش 11 ماه قبل

خیلی عالی بود ممنون

0
اوا 11 ماه قبل

اره

نویسنده 11 ماه قبل
15

فردی که وطن خود رادوست داشته باشد فردی باایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد وبای از خانه خانواده و مهم تر از همه از میهنش محافظت کنددیانا اردکانیان

7
صبرا صادقی 11 ماه قبل

میهن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن و مهر انسان به خانه و خانواده است . ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه، خانواده،کشور ، شهر و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم ؛در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم، البته در نهایت این حس وظیفه شناسی موقع قبول رضای خداوند واقع می شود

نویسنده 11 ماه قبل
5

اگر ما وطن خود را دوس بداریم درواقع ایمان قوی داریم زیرا کسی که وطن را مایه خوشبختی وسربلندی خود بداند ودر برابر مشکلات میهن ایستادگی کند و جان خود را فدای میهن کند در واقع او آنقدر ایمان و امید داشته است که توانسته اینگونه باشدشقایق باوقار

نویسنده 11 ماه قبل
18

هر کسی که وطن خویش رادوست دارد ، شخصی با ایمان است و یک فرد با ایمان ، نسبت به آینده ی کشور خود بی تفاوت نیست و به دور از غفلت از کشورش محافظت می کند .نسیما

-1
فرزاد فرزین 11 ماه قبل

نمکدون.

زهرا💖💖💖💖 11 ماه قبل
4

همه ی ما انسان ها باید وطن خودمان را دوست داشته باشیم واز آن تا آخرین قطره ی جانمان محافظت کنیم وبا این کار ایمان خودمان را ثابت می کنیم

ناشناس 11 ماه قبل
5

وطن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن خانه و خانواده است یعنی ما باید برای وطنمان تلاش و کوشش و علم بسیا ر می توانیم نشانهی د رخشش کشور و افتخار وطنمان باشیم چون ما در اینده سازان این کشور خاهیم بود و ما فرزند این اب و خاکیم

ناشناس 11 ماه قبل
-2

اولی عالی بود شش تا ستاره هم کمه

-2
رستا 11 ماه قبل

آ

فرنیا 11 ماه قبل
-1

از نظر من دوست داشتن وطن نشانه ی ایما نمان به وطن یا کشور یا میهنمان. است. ادامه اش را بعدا می گویم.👯

0
. 6 ماه قبل

تموم شد ...

خیلی تاثیر گذار بود

-2
سودا 7 ماه قبل

ایسگاه مون کردی

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

اشتباه میکنی

-2
ژاله 11 ماه قبل

یعنی چی؟ بعدا می گی؟ ما همین الان لازم داریم.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است. ما این واژه را برای پاسداری از خانه ، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم. در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم. البته در نهایت این حس وظیفه شناسی مورد قبول و رضای خدا قرار می گیرد.

آروشا کیانی 11 ماه قبل
0

هر کس وطن خود دا دوست داشته باشدمیتواند ایمان هم داشته باشدو همینطور میتواند از کشورخود محافظت کند

-1
ناشناس😊😊 11 ماه قبل

آفرین آفرین

نویسنده 11 ماه قبل
1

وطن دوستی یعنی ما باید با تلاش وکوشش میهن خود را سربلند کنیم و برای صلح و ازادی بیشتر تلاش کنیم و خوانواده و هم وطنانمان را دوست داشته باشیم

-1
ناشناس رای میدهم 11 ماه قبل

بد بود

-1
....... 11 ماه قبل

خوب بود

-1
نازنین زهرا 11 ماه قبل

خوب بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

علی: یعنی این که هرکس وطنش را دوست داشته باشد یا این که فرهنگ ، خانواده را دوست داشته باشد و وطنش در روح و جسمش باشد حتما با خداست و به او ایمان دارد.

0
ناشناس رای میدهم 11 ماه قبل

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی خوب بود

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

.

فاطمه عرب از سیستان بلو چستان 11 ماه قبل
0

عالی گفتید ‎:-*‎

ناشناس 11 ماه قبل
0

هر کسی وطن و کشور خودش رادوست دارد یعنی یک فرد با ایمان است نسبت به آینده ی کشور خود بی توجه نیست واز پشت کشورش مثل شیر مرد میایستد

0
H.a 11 ماه قبل

آفرین.کامل و کوتاه بود.دقیقا چیزی که من همیشه دنبالشم.❤

...... 11 ماه قبل
0

کسی که وطن خودرادوست داشته باشد مانندکسی است که به خداواسلام اعتقادداردکسی که وطن خودرادوست داشته باشدفردی دیندارومسلمان واقعی نامیده میشود

0
آره واقعا 11 ماه قبل

عالی ترین سایت

ناشناس 11 ماه قبل
0

نه اگر کل کتاب رو بذارن بچه ها تنبل میشن

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

۰۰۰۰۰۰

-1
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

آره

0
غریبه 11 ماه قبل

افرین

1
....... 11 ماه قبل

اااه؟نه بابانمیدونستیم…فک میکردیم زرنگ میشن…

سارا 11 ماه قبل
0

همه ی نظر ها واقعا عالی است

مهدی عباسی 11 ماه قبل
1

وظیفه ی هر انسان این است که باید از وطن خود دفاع و محافظت کند چون وطن خانه و خانواده ی ماست.وماباید در دفاع و محافظت آن بکوشیم تا همیشه وطنمان سالم و پابرجا باشد و این نشانگر ایمان ماست.

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

۹۹۹

نویسنده 11 ماه قبل
0

یعنی هر ملت با یکپارچگی وهمبستگی می توانند ایمان خود را به وطن ثابت کنند💎😘😍💋هستی 😙Hasti💋7

نویسنده 11 ماه قبل
0

ماباید وطن خود را دوست بداریم واز ان محا فظت کنیم واگر مادر تمام وظایف خود بکوشیم یک ایرانی واقعی وباایمان می شویم ریحانه🤲🤩🥰🥰🤩😘😍🤗

الیسا 11 ماه قبل
1

اینجا سایت درسیه نه جای دعوا و فش دادن

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

آره

0
H.a 11 ماه قبل

واااااااااقعاولی خب بعضیا شعورشون نمیرسه

0
..... 11 ماه قبل

واقعا درسته

نویسنده 11 ماه قبل
0

این عبارت را برای پاسداری از ارزش خانه خانواده و شهرو کشور به کار می بریم کسی به وطنش عشق دارد که ایمان به خدا داشته باشد و تا پای شهادت برای حفظ کشور خود تلاش کند

مهیار 11 ماه قبل
5

وطن دوستی نشانه مهر به هموطن، خانواده و کشورمان است یعنی ما باید نسبت به سرنوشت کشور و هم وطنان مان بی تفاوت نباشیم و برای پیشرفت و سربلندی کشورمان تلاش کنیم ، تلاش کردن و کار کردن همان جهاد ر راه خدا است که از نشانه های ایمان است .

0
ناشناس 6 ماه قبل

👏🏻👏🏻👏🏻

1
ناشناس 11 ماه قبل

عالی بود واقعا که محشر بود 😘😘😘😘

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دونم

-1
سودا 7 ماه قبل

انگار میخواد یه مقاله مهم بنویسه نمیدونه

3
تتلو 11 ماه قبل

دیوونه کاری نداره که …. بی خود

0
تیام موسوی 11 ماه قبل

خیلی خوب بود 😊😊😊

شوکا 11 ماه قبل
6

والا به قول مامانم ایران طلاست منم میگم گند زدن تو ایران

D.a 11 ماه قبل
5

خوب بود☺

Hh 11 ماه قبل
5

عالی بود

Mobina 11 ماه قبل
3

آفرین هستی😙

Mmm 11 ماه قبل
6

خیلی خوب بود با احساس بود آفرین هستی جون

ناشناس 11 ماه قبل
3

آفرین

طاها 11 ماه قبل
4

عملیاتی آفرین هستی

ناشناس 11 ماه قبل
2

💜💙💚 آفرین هستی عالی نوشتی ممنون 💜💙💚

همتا 11 ماه قبل
3

عالی بود هستی جون

جاندان اوزدمیر 11 ماه قبل
6

عااااااالی . همه کار های این سایت عالی است .

معصومه 11 ماه قبل
1

هر شخصی که وطن خود را دوست داردمانند گل شکفته فردی با ایمان ومتشخص به نظر می رسد و دور از غفلت از کشورش محافظت می کندو مانند سرباز عاشق از وطنش محافظت می کند ⭐

صابرصدیقی 11 ماه قبل
6

تمام مردم بایدباهم محتهدباشیم ونگزاریم کسی به کشورماحمله کنندوباتمام توان خودازکشورخوددفاع کنیم وبااین کارباایمان بودن خودراثابت میکنیم

2
نازیلا 11 ماه قبل

خیلی خوبه و مرسی از همه😊😊😊😊😊😊

یکتا. 11 ماه قبل
2

عالی بود دمت گرم

سارا 11 ماه قبل
-1

خوب بگو!!

H.a 11 ماه قبل
3

فردی که وطن خود را دوست داشته باشد فردی با ایمان است.انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشد و باید از خانه و خانواده و مهم تر از آن وطن و میهن خود دفاغ کند.

6
لیندا🙋 11 ماه قبل

باریکلا باریک👍

....... 11 ماه قبل
-2

راستی تو خودت اینجا چه میکنی؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

اسم من شاهیکا است :یعنی اینکع ما باید از وطن خودمون محافظت کنیم که مردم هم از ما الگو بگیرند و آنعا هم کمک کنند💖💖💚💛💜💙

-1
سودا 7 ماه قبل

راس میگه کمتر به فیلم سیب ممنوعه نگاه کن 😂😂

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

😂😂😂کمتر به فیلم سیب ممنوعه نگاه کن.

هستی معصومی 11 ماه قبل
0

خیلی عالی بودمرسی

مهدی یدی 11 ماه قبل
0

برای ثبت ایمانمان باید از وطن محافظت کنیم. اگر بخواهیم ایمانمان را ثابت کنیم باید از وطن محافظت کنیم.و اگر بخواهیم از وطنمان محافظت کنیم باید به خدا ایمان داشته باشیم.

فاطمه جون❤️ 11 ماه قبل
1

باید به هم عشق بورزیم و وطنمان رو دوست بداریم و به فکر پیشرفت کشورمان باشیم نه پسرفت و صلح داشته باشیو و ایمان به خدا سوگند که اگر کوشش کنیم و دست به دست یکدیگر دهیم کشوری می سازیم که از تاریخ پاک نشود و از یاد نرو به افتخار ما ایرانی هاهرکسی که ایرانیه باید به خودش افتخار کنه 👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘می سپارم ن به خدابه امید دیدار👋👋👋👋

نویسنده 11 ماه قبل
6

میهن دوستی نشانن ایمان به خدا است و ما شبانه روز در حال تلاشی هستیم که دل خداوند را بدست بیاوریم و ما باید بکوشیم تا دل میهن خود را شاد و سربلند نماییم

محمد مهدب 11 ماه قبل
1

به نظر من این سایت خیلی خوب است

ممنون تو درسا کمکم کردی 11 ماه قبل
0

عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
3

وطن دوستی نشانه مهر به خانه و خانواده است و همینطور وطن عزیزمان ایران ما باید وطنمان را عزیز بداریم و از همه ی کسانی که می خواهند وطن مارا نابود سازند جلوی انها بایستیم و از کشورمان دفاع کنیم و از کسانه باطل و کسانی که به وطنمان آسیب میرسانند از کار آنها خود داری کنیم درواقعه لطف بسیاری برای وطنمان کرده ایم ❤❤❤❤❤وطن دوست دارم

Asal 11 ماه قبل
3

سلام عرض ادبوطن دوستی نشانه مهر به خانه و خوانواده و هم وطن بودن است.دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور از نشانه های ایمان است و باید برای سربلندی آن و پیشرفت کشور کوشش کنیم.

برو بابا بچه گانه نوشتی تصلا نخواستم تو اینتر نت دنبال جواب بگردم خودم یکی بهترنوشتم .😡😡😡😡😡😡😡😣😣😣😣🤯🤯 11 ماه قبل
5

حالا بعضیا بهتراز تو نوشتن 🤣🤣🤣

ناشناس 11 ماه قبل
0

واقعا خوب😎😎😎

2
خوب به چه معنا يه مورد مثال بزن 11 ماه قبل

خوب به چه معنايه مورد مثال بزن

ناشناس 11 ماه قبل
2

ه: فردی که وطن خودرادوست بدارد باایمان است. انسانی که، باایمان است نبایدنسبت به سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشدو وطنش، رادوست بدارد.دراصل یعنی،آدم باایمان با هوش وعادل هم است و وطن خود رادوست دارد.

...... 11 ماه قبل
2

یعنی ما باید هم وطن خود را دوست داشته باشیم هم به خدا ایمان داشته باشیماینم جواب صفحه 46 نگارش ششم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ما باید هوای وطن خود را داشته باشیم و باید به وطن خود ارزش بدیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

وطن دوستی معنی این نیست که همیشه توی وطنت بمونی چون گاهی اوقات آدم بخاطر آینده بهتره مجبوره وطنش رو ترک کنه و مهم اینکه تو چقدر وطنت رو دوست داری 🇮🇷🌍🌏🌎🗺️❤️❤️❤️❣️❣️

نفس 11 ماه قبل
0

یعنی ما باید از وطن مان محافظت کنیم تا صلح و دوستی بین مردم باشد و عدالت همیشه بر قرار باشد

هانیه 11 ماه قبل
0

عالیه فقط من گیج شدم کدم را بنویسم

0
فاطمه 11 ماه قبل

منم

0
ستی 11 ماه قبل

راست میگی

محمدحسین 11 ماه قبل
-1

یعنی هر کس که وطن خود را دوست بدارد انسان با ایمانی است پس برای همین همه ی ما انسان ها باید وطن خودمان را دوست داشته باشیم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمانمان را ثابت خواهیم کرد

محمدحسین 11 ماه قبل
4

یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد

محمدحسین 11 ماه قبل
2

یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد

محمدحسین 11 ماه قبل
1

یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد .یعنی هر کس که وطنش را دوست بدارد و برای آن زحمت بکشد انسان با ایمانی خواهد بود پس همه ی ما انسان ها باید وطن خود را پاس بداریم و تا آخرین لحظه ی عمرمان از آن محافظت کنیم زیرا با این کار ایمان خود را ثابت خواهیم کرد .

خدا بنده لو 11 ماه قبل
3

انسان دیندار نباید نسبت به سر نوشت کشور وهم و هم وطنانش بی تفاوت باشد و باید برای سربلندی وپیشرفت کشور کوشش کند

محمدی 11 ماه قبل
0

وطن دوستی نشانه مهر به خانه خانواده و هم وطن است. دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور از نشانه های ایمان است. انسان دیندار نباید نسبت به سرنوشت کشور و هموطنانش بی تفاوت باشد و باید برای سربلندی و پیشرفت کشور کوشش کند.

دل آرا درانی 11 ماه قبل
0

به معنای اینکه با دوست داشتن وطنمان ، ایمانمان به این وطن بیشتر شود

عسل 11 ماه قبل
1

وطن دوستی نشانه ی عشق و علاقه به وطنمان است وطن دوستی نشانه ی ایستادگی در برابر دشمنان وطنمان است و ما همیشه باید وطنمان را دوست داشته باشیم😚😚💜💜❤❤📚📚

1
رستا 11 ماه قبل

همه عالی ممنـون😘

من دختری هستم کع منتظر مرگم..... 11 ماه قبل
-1

یعنی هرکس که وطن خودشو دوست داره اون کس یه کسیع که ایمان داره و مراقب هم وطناشه و از وطنش مراقبت میکنه

ناشناس 11 ماه قبل
1

شخصی که وطن دوست است از کشور خود محافظت میکند. چون افراد با خدا هیچ وقت نسبت به میهن شان بی تفاوت نیستند و این رفتار یکی از رفتار های اشخاصی است که ایمان شان قوی است ما با تلاش و پشتکار و یاری پروردگار میتوانیم در پیشرفت سرزمین مان مؤثر باشیم.

ناشناس 11 ماه قبل
1

یعنی ما باید وطن خود را دوست بداریمچون وطن مثل خانه ی ما استبرای همین ما باید وطن را دوست بداریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

وطن دوستی نشانه ی مهر به خانه وهموطن است.دوست داشتن وطن و دفاع از منافع و مصالح کشور ،از نشانه های ایمان است.

نویسنده 11 ماه قبل
1

وطن دوستی نشانه ی ایمان است یعنی اگر ما وطن خویش را دوست بداریم و از آن محافظت کنیم و در برابر مشکلات راه حلی پیدا کنیم در واقعیت ایمان داریم . رستا

فاطمه 11 ماه قبل
7

همه شون خوبن من موندم کودومو بنویسم

4
نادیا 11 ماه قبل

آره منم اولی خوبه

ناشناس 11 ماه قبل
2

: وطن دوستی نشانه ی مهر به هم وطن خانه و خانواده است یعنی ما باید برای وطنمان تلاش و کوشش و علم بسیا ر می توانیم نشانهی د رخشش کشور و افتخار وطنمان باشیم چون ما در اینده سازان این کشور خاهیم بود و ما فرزند این اب و خاکیم.

نویسنده 11 ماه قبل
6

مامای با تلاش و کوشش میهن ما را سربلند کنیمو تا همیشه ی همیشه دوست بداریم

هستی مرادی 11 ماه قبل
-1

فردی که وطن خود را دوست داشته باشد فردی با ایمان است انسانی که با ایمان است نباید نسبت به سر نوشت کشور خود بی تفاوت باشد و باید از خانه و خوانواده که مهم تر از همه چیز از میهنش محافظت کند

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ای وطنم من تا آخرین قطره ی خونم را فدای تو میکنم تا از تو محافظت کنم و حتی شده جانم را فدای تو میکنم چون خون بسیاری از شهدا برای تو به زمین ریخته و جان بسیاری از آنها گرفته شده من نیز دوست دارم مانند آنها از تو محافظت کنم نویسنده

نویسنده 11 ماه قبل
-2

معنی وطن دوستی نشانه ی ایمان است یعنی بیکاری بد بختی بی پولی

نویسنده 11 ماه قبل
0

وطن دوستی یعنی دوست داشتن وطن😂

الینا 11 ماه قبل
1

😅😅😅😅😅😅الحق که ایرانی هستی😅😅😅😅😅

هلیا نجفی 11 ماه قبل
1

مفهوم ضرب المثل *وطن دوستی نشانه ایمان است* یعنی که اگر فردی وطن خود را دوست بدارد، به این معناست که او با ایمان و قدر شناس است📿، زیرا قدر نعمات اش را می داند و در تلاش است که از هم وطنان و وطن اش مراقبت کند. اینها همه ویژگی های فردی با ایمان است.🌟پس ما هم باید میهن خود را دوست داشته باشیم و از آن مراقبت کنیم تا هم در آرامش زندگی کنیم و هم خدا از ما خشنود باشد.🌺🌍هلیا نجفی پایه ششم💐💐

حوریا 11 ماه قبل
2

عزیزم تو کلاس ششمی !؟چرا اینقدر تو تایپ ضعیفی؟😒

نویسنده 11 ماه قبل
5

میهن دوستی نشانه مهر به هم وطن و مهر انسان به خانه و خانواده است.ما این واژه را برای پاسداری از ارزش خانه،خانواده،شهر،کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار میبریم.

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالی بود

کارگردان Eilleen 11 ماه قبل
3

معنی دور : وطن برای ما امنیت را ایجاد میکند و این باعث ایمان ما برای کشورمان میشود و ما در مقابل کشورمان سعی و تلاش برای محافظت از او میکنیم

Taha 11 ماه قبل
2

مفهوم این عبارت به وطن دوستی اشاره میکند ؛ یعنی اگر ما مسلمان هستیم ، نباید نسبت به آینده ی کشور خود ، بی تفاوت باشیم و باید برای پیشرفت کشور خود تلاش کنیم . پس ما باید با سعی و تلاش خود باعث سربلندی کشور خود شویم.

نویسنده 11 ماه قبل
11

وطن دوستی نشانه ایمان است به کسی میگویند که وطن خود را دوست دارد و حاظر است برای وطنش هر کاری بکند، حتی اگر مجبور شود بخاطر وطنش بمیرد

احمد دریانورد 11 ماه قبل
2

ما باید وطن خود دوست داشته باشیم

ATOOUSA-aaa-kkk 11 ماه قبل
3

عالی بود

عقرب سیاه 11 ماه قبل
0

عالی بود

محمد هاشم 11 ماه قبل
3

میهن دوستي نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است. ما این واژه را برای پاس داری از ارزش خانه، خانواده، شهر، کشور و فرهنگ و اعتقادات به کار می بریم؛ در این پرستش ها ما به انسان حرمت می گذاریم. البته در نهایت، این حس وظیفه شناسی مورد قبول و رضای خداوند واقع می شود.

ناشناس 11 ماه قبل
2

اسمت چیه😉😋😊

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

به تو چه

نویسنده 11 ماه قبل
1

یعنب دوست داشتن وطن برای مردم این کشور ایمان می آورد.

میثم 11 ماه قبل
0

وطن دوستی یعنی کسی که وطن خودش را دوست دارد کسی که به وطنش ایمان دارد وطن دوستی نشانه ی مهبت به وطن خود است .من۱۳سالمه از خوزستان

-1
محدثه ساعدی 11 ماه قبل

مرسی از شما خیلی عالی بود😻👌😎😘💝

نویسنده 11 ماه قبل
4

یعنی دیه برو خودت پیدا کن لات شکلاو

1
رســــــتا 11 ماه قبل

بــهــتــــر ازیــن نــمـیشــه

نویسنده 11 ماه قبل
9

خیلی جواب ها بزرگ هستن

رستا 11 ماه قبل
8

ممنون همه ی نظرا عالین

رستا 11 ماه قبل
1

از همه ممنون

پارمیدا 11 ماه قبل
3

ممنون از نظراتتون ولی خواهشا جواب درست رو بگید که ما به مشکل بر نخوریم🙂

سلما 11 ماه قبل
8

ممنونم از همه که جواب دادین همه عالیه

ناشناس 11 ماه قبل
10

خوب نبود

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

خوب بود.

1
.... 11 ماه قبل

خیلیم خوب بود😏😒

1
هدننن 11 ماه قبل

پننتتع

2
زهرا 11 ماه قبل

خوببدزنی

نویسنده 11 ماه قبل
2

یعنی خانواده و وطن خود را دوست داریم ونشانه ایمان است و

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

چقدر باادبی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خیلی بد بود🤢🤮💩💩💩 بجز چندتاشون 🌺❤️💖

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

با ادب

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

با ادب کی بودی تو؟😏

-1
به تو چه 11 ماه قبل

خیلی الاقید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خیلی الاقید

1
ناشناس 11 ماه قبل

اره خیلی الاقید خیلی خرید 💩💩💩توش

Biden 11 ماه قبل
-1

HELO I ran away from Iran and fucked your mother together

Biden 11 ماه قبل
1

HELO I ran away from Iran and fucked your mother together Bye

ناشناس 11 ماه قبل
-2

واقعا به درد نخورد…..

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

خورد

ستایش دلجاوید 11 ماه قبل
0

یعنی این که ما وقتی وطن خود را دوست بداریم و در وطن خود یرای دشمن بجنگیم برای وطن مان هر کاری بکنیم و این کار نشانه ایمان ما را نشان میدهد

پارسا 11 ماه قبل
0

میهن دوستی نشانه مهر به هموطن و مهر انسان به خانواده است

شما اسم منو میخواید چیکار ؟؟؟ 11 ماه قبل
-1

یعنی علاقه ما به میهن نشان میده که چقر به میهنمان ایمان داریم👍👍👍👍👍👍

نویسنده 11 ماه قبل
0

وطن دوستی ما نشانه ی دین و ایمان ما است .ودوست داشتن وطن و دفاع از آن باعث سربلندی ما میشود این نشانه ی ایمان ما است. وما باید به ایمان خود احترام بگذاریم

ناشناس 11 ماه قبل
0

به تو چه

-1
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

پرو

رویا 11 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خخنننمککگج/نگ/جع9,؛

ناشناس 11 ماه قبل
0

وطن دوستی نشانه ی ایمان است در واقع ترجمه ی حدیثی منتسب به پیامبر اسلام است که می گوید: حُبُّ الوَطَن مِنَ الأیمان. و به طور کلی در اسلام در مورد وطن دوستی از طریق آیات و روایات سخن گفته شده است.

انیمه 11 ماه قبل
-1

وطن دوستی نشانه ی ایمان است&nbsp;در واقع ترجمه ی حدیثی منتسب به پیامبر اسلام است که می گوید: حُبُّ الوَطَن مِنَ الأیمان. و به طور کلی در اسلام در مورد وطن دوستی از طریق آیات و روایات سخن گفته شده است.

سید 11 ماه قبل
-1

وطن دوستی نشانه ای از ایمان استو ما باید از آن پاسداری کنیم و دربرابر دشمنان وطن مقابله کنیم تا وطن ما پاینده باشد

نویسنده 11 ماه قبل
0

ما باید برای وطن سعی و تلاش کنیم تا سربلند بماند ما باید از میهن پاسداری کنیم وبا ظلم وستم بجنگیم تا هیچ وقت در دست دشمننیفتدیا علیسید امیر حسین حسینی فرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

یعنی ما با علاقه به وطن خود و دوست داشتن وعشق ورزین به وطنمون میتونیم سبب پیشرف کشورمون باشیم و جلب ایمان به کشورمون که یه روز جزو برترین کشور ها میشه که هم اکنون هم هست

ساناز بقایی 11 ماه قبل
0

عالی ترین سایت

سارا 11 ماه قبل
-1

من نظری ندارم

نویسنده 11 ماه قبل
0

این عبارت را برای پاسداری از ارزش خانه خانواده شهر به کار می بریم کسی که به وطنش عشق دارد که ایمان به خدا داشته باشد وکسانی که به خدا ایمان دارند برای عزت سرزمین خود سعی وایستادگی می کنند وبا تحمل تمام مشکلات واستقامت تا پای شهادت برای برای حفط کشور خود تلاش می کنند

ایلیا عاشق رها 11 ماه قبل
0

وطن دوستی یعنی دوست داشتن مادر پدر ،وطن دوستی یعنی عش به خاک آبا و اجدادی.

ملکه طلا ملکه ی اردک پیلیز 11 ماه قبل
0

انسان با ایمان وطن خود را دوست دارند از نظر من آدم با ایمان وطن خود را دوست دارد و برای وطن خود سود زیادی دارد و همه به او افتخار می کند آدمهای باید آنقدر زیاد وطن خود را دوست دارند که به خاطر وطن خود شهید می شوند و جان خود را می دهند

. 11 ماه قبل
0

یعنی ما باید برای کشورمان افتخار آفرین باشیم و کشورمان را سربلند کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

😍

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یعنی اگر وطن خودت را دوست داشته باشی و از وطن خودت محافظت کنی یعنی تو با ایمان هستی

^-^ 11 ماه قبل
-1

یعنی اگر وطن وطن خودت را دوست داشته باشی و از وطن خودت محافظت کنی یعنی تو ایمان قوی ای داری .

نویسنده 11 ماه قبل
0

همه ما انسانها باید تا آخرین قطره خونمان را از کشورمان محافظت کنیم و تندرستی نشانه مهر به خانواده و خانه است و هم وطن است ما باید برای اینکه کشورمان پیشرفت کنند بسیار تلاش کنیم باید با هم همدلی داشته باشیم به هم کمک کنیم تا کشورمان سربلند باشد پس تا آخرین قطره جانم از کشورم دفاع می کنم جان من فدای کشور من

بهار 11 ماه قبل
-1

متن های شما خیلی عالی هستن ممنون بابت متن های خوبه تان

ناشناس 11 ماه قبل
-2

یعنی……….

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ما باید از وطن سرزمین ما از پیشرفت سعی تلاش کنیم. زهرا

ملسیا 11 ماه قبل
1

عالی بود مرسی از شما خیلی عالی بود😍

-1
محدثه ساعدی 11 ماه قبل

مرسی از شما خیلی عالی بود😻👌😎😘💝

mAsdfg 11 ماه قبل
0

خیلی عالی بود مرسی شما👌

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یعنی اینکه اگر ما وطنمان را دوست داشته باشیم و علاقه بورزیم یعنی مردممان را دوست داریم و به خدا ایمان داریم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

: اگر ما بتوانیم از بگذریم و به مشکلات آن توجه نکنیم،ایمان قوی نداریم پس سعی کنیم که با نگاه کردن به مشکلات میهن،بتوانیم ایمان داشته باشیم.

نویسنده 11 ماه قبل
0

ما باید تلاش کنیم تا میهن اسلامی مان زمین نخورد بلکه پیروز شود امیر

امیر 11 ماه قبل
1

آری راست میگویند چون پیشرفت می شود

نویسنده 11 ماه قبل
0

وطن دوستی نشانه ی ایمان است&nbsp;در واقع ترجمه ی حدیثی منتسب به پیامبر اسلام است که می گوید: حُبُّ الوَطَن مِنَ الأیمان. و به طور کلی در اسلام در مورد وطن دوستی از طریق آیات و روایات سخن گفته شده است.

ناشناس 11 ماه قبل
0

موافقم

💖 11 ماه قبل
-2

وطن دوستی نشانه ی ایمان است.

امیر حسین 11 ماه قبل
3

هرکس از وطن ومنافعش دفاع کند برای سرنوشت کشورش کاری کند نشانه ی وطن دوستی است ودفاع از جان مال وناموس مردم نشانه ی ایمان است

ناشناس 11 ماه قبل
4

مهین دوستی نشانه ی مهر به هموطن و مهر انسان به خانه و خانواده است👨‍👩‍👧‍👦

آیلین وآیسو 11 ماه قبل
0

خیلی خوب بود مممنونم ☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

نویسنده 11 ماه قبل
-1

PES2022

نویسنده 11 ماه قبل
0

محبت و علاقه

نویسنده 11 ماه قبل
2

با توجه به متن درس واژه هایی را که صدای (س) دارند، پیدا کنید و بنو یسی.جواب:س = سلام، سرود، سبزی، سربازص = غصه ، قصه ، صا دقانه.ث = مثل، مثال ، مثلا.

نویسنده 11 ماه قبل
1

ما باید از وطن خودمان محافظت کنیم و از خودمان و جانمان مایه بگزاریم تا به ان اسیب نرسد.

نویسنده 11 ماه قبل
3

وطن دوستی نشان میرهد که شما به هم میهنان خود وکشور خود احترام میگذارید

صدرا 11 ماه قبل
-2

وطن دوستی نشانه ی ایمان است یعنی کسی که وطن خود کشور خود شهر خود خانه خود و فرهنگ خود و……را از صمیم قلب ❤️ دوست داشته باشد یعنی آن فرد وطن دوست است و به وطن خود احترام می زارد.پس به وطن خود ایمان دارد در نتیجه آن شخص به خدا هم ایمان دارد

امیر 11 ماه قبل
1

مادر مثل دریا

نویسنده 11 ماه قبل
4

یعنی اینکه هرکس وطنش را دوست داشته باشد به خدا را نیز دوست دارد .و هر کس هم وطنش را دوست داشته باشد حاضر هست که برای وطنم هرکاری بکند .وطن ما تاریخی کهن دارد و همچنین شهدای زیادی دارد .شهیدانی که با عشق به وطن جنگیده اند تا وطن ما پاور جای بماند .

نویسنده 11 ماه قبل
3

دوست داشتن وطن نشان میدهد ما ایمان داریم و وطن خود را دوست داریم.

نویسنده 11 ماه قبل
4

دوست داشتن وطن نشانه با ایمان بودن ماست.سلنا مرادمند

کهخ.مونئتغادلذبیسشظطبزاتذئنموک 11 ماه قبل
-1

عبلنتلوتئاردلزذبدایغععتئدذ ربزیلسقثفصیقغافبغلناعمهخکح/نمتئاذلبطیزانذتهئکن

0
Mahdis00rashidi 10 ماه قبل

مسخره کردی؟

مریم 11 ماه قبل
4

عالیه

برای پاسخ کلیک کنید