اگر در بحث وجود معاد دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید آیا آن را می پدیرفتید به چه دلیل صفحه 60 دین و زندگی دهم

ناشناس

بله، زیرا همان طور که در کتاب اشاره شده است همانگونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند میتواند بار دیگر نیز اورا زنده کند.

نویسنده

من بلد نیستمیاد میگیرما ام فراموش کردم(÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر در بحث وجود معاد دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید آیا آن را می پدیرفتید به چه دلیل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جواب مثبت است، چرا که به چندین دلیل که چند نمونه از آن در درس نیز ذکر شده است می توان به وجود معاد پی برد. برای مثال لازمۀ حکمت و عدل الهی وجود معاد می باشد.

نویسنده : بله چون تمام پیامبران درباره معاد سخن میگفتد وحتما معاد وجود دارد که تمام پیامبران درباره آن سخن میگفتند وهمانطور که در کتاب گفته شد وقتی اتفاقی حتی یکبار رخ میدهد غیر ممکن نیست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

بله چون تمام پیامبران درباره معاد سخن میگفتد وحتما معاد وجود دارد که تمام پیامبران درباره آن سخن میگفتند وهمانطور که در کتاب گفته شد وقتی اتفاقی حتی یکبار رخ میدهد غیر ممکن نیست

ناشناس 2 سال قبل
9

بله، زیرا همان طور که در کتاب اشاره شده است همانگونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند میتواند بار دیگر نیز اورا زنده کند.

1
بیتا نژادمهر 2 سال قبل

جواب ناشناس درسته

نویسنده 2 سال قبل
3

من بلد نیستمیاد میگیرما ام فراموش کردم(÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷

2
شونبوز قونبول 2 سال قبل

خیلی باحالی

شونبوز قونبول 2 سال قبل
-1

سلامخدافظ

باسن ملازاده 2 سال قبل
-2

خیلی ممنون از سایت خوبتون

علی 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

بله زیرا پیامبران راستگو ترین افراد دردوران خود بوده اند که حتی کافران هم آنهارا امین می دانستند بنابراین پیامبران وقتی درمورد معاد سخن گفتند پس حتمی معاد وجود دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

ذذراتد

برای پاسخ کلیک کنید