اگر در بحث وجود معاد دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید آیا آن را می پدیرفتید به چه دلیل صفحه 60 دین و زندگی دهم

ناشناس

بله، زیرا همان طور که در کتاب اشاره شده است همانگونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند میتواند بار دیگر نیز اورا زنده کند.

نویسنده

من بلد نیستمیاد میگیرما ام فراموش کردم(÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر در بحث وجود معاد دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید آیا آن را می پدیرفتید به چه دلیل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جواب مثبت است، چرا که به چندین دلیل که چند نمونه از آن در درس نیز ذکر شده است می توان به وجود معاد پی برد. برای مثال لازمۀ حکمت و عدل الهی وجود معاد می باشد.

نویسنده : بله چون تمام پیامبران درباره معاد سخن میگفتد وحتما معاد وجود دارد که تمام پیامبران درباره آن سخن میگفتند وهمانطور که در کتاب گفته شد وقتی اتفاقی حتی یکبار رخ میدهد غیر ممکن نیست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 11 ماه قبل
0

بله چون تمام پیامبران درباره معاد سخن میگفتد وحتما معاد وجود دارد که تمام پیامبران درباره آن سخن میگفتند وهمانطور که در کتاب گفته شد وقتی اتفاقی حتی یکبار رخ میدهد غیر ممکن نیست

ناشناس 11 ماه قبل
5

بله، زیرا همان طور که در کتاب اشاره شده است همانگونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند میتواند بار دیگر نیز اورا زنده کند.

1
بیتا نژادمهر 11 ماه قبل

جواب ناشناس درسته

نویسنده 11 ماه قبل
4

من بلد نیستمیاد میگیرما ام فراموش کردم(÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷ (÷

1
شونبوز قونبول 11 ماه قبل

خیلی باحالی

شونبوز قونبول 11 ماه قبل
0

سلامخدافظ

باسن ملازاده 11 ماه قبل
-1

خیلی ممنون از سایت خوبتون

علی 11 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بله زیرا پیامبران راستگو ترین افراد دردوران خود بوده اند که حتی کافران هم آنهارا امین می دانستند بنابراین پیامبران وقتی درمورد معاد سخن گفتند پس حتمی معاد وجود دارد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ذذراتد

برای پاسخ کلیک کنید