درستی یا نادرسی نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است صفحه 108 علوم هفتم

ناشناس

بله کاملا اشتباه این جمله که می گویند میزان نیاز مصرف اب در همه افراد یکسان است زیرا سن افراد وزن میزان عرق و فعالیت بدنی هر فرد فرق دارد

نویسنده

نادرست است با توجه به میزان فعالیت بدنی افراد و با سنین و وزن های متفاوت مقدار متفاوتی از آب برای نوشیدن نیاز است

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درستی یا نادرسی نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیاز همه ی افراد به نوشیدن آب یکسان است درست نیست.زیرا با توجه به میزان فعالیت بدنی حجم و اندازه ی بدن میزان عرق کردن و ادرار سلامتی و بیماری افراد در افراد مختلف نیاز به آب متفاوت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
0

خیر یکسان نیست

امیرعلی استاد علوم 7 ماه قبل
1

این جمله درست نیست، زیرا میزان آب مورد نیاز بدن به عوامل مختلفی همچون: میزان سوخت و ساز بدن، نوع و میزان تغذیه، وضعیت سلامتی، رطوبت و دمای هوا، میزان تعریق بدن و… بستگی دارد.

نویسنده 8 ماه قبل
4

نادرست است با توجه به میزان فعالیت بدنی افراد و با سنین و وزن های متفاوت مقدار متفاوتی از آب برای نوشیدن نیاز است

نویسنده 8 ماه قبل
-1

نه

محسن 8 ماه قبل
-1

دقیقا

ناشناس 8 ماه قبل
4

بله کاملا اشتباه این جمله که می گویند میزان نیاز مصرف اب در همه افراد یکسان است زیرا سن افراد وزن میزان عرق و فعالیت بدنی هر فرد فرق دارد

نویسنده 8 ماه قبل
-1

بله درسته

1
امیرعلی استاد علوم 7 ماه قبل

خیر نادست عریرم

ناشناس 8 ماه قبل
-1

درست

نویسنده 8 ماه قبل
0

کقکق

نویسنده 8 ماه قبل
2

نیاز همه ی افراد به آب یکسان نیست چون هر کسی با توجه به فعالیت بدنی خودش آّ مصرفمیکند، مثلا شمال به خاطر آب و هوای مرطوبش، مردم کمتر برای دهن تر کردن آب میخورند ولی در نواحی خشک بیشتر نیاز به آب خوردن هست(کلا منظورم این بود که آب و هوای یه منطقه هم تاثیر داره)طنان هستم

نویسنده 8 ماه قبل
0

فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢طنان هستم

طنان 8 ماه قبل
0

فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢

SAD GIRL 8 ماه قبل
-1

فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنش رو تنظیم میکنه😭😢

SAD GIRL 8 ماه قبل
-1

فعالیت و جنب و جوش، حجم و سایز بدن، عرق کردن و دستشویی رفتن، بیماری و آب و هوا ، همه توی مقدار آب خوردن افراد تاثیر دارن و هر کسی جدا برای خودش مقداری داره که بر اساس اون میزان آب خوردنشو تنظیم میکنه😭😢

برای پاسخ کلیک کنید