دریافت تو را جنوب نامیدم ای انقلاب زمین صفحه 137 فارسی دهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم دریافت تو را جنوب نامیدم ای انقلاب زمین از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاعر قیام مردم لبنان علیه ظلم، یک انقلاب خدایی و آسمانی می داند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
1

عالیماهی

0
غلامرضا گرامی 2 سال قبل

مطالب بارگذاری شده درسایت در مورد درس توراجنوب نامیدم خیلی عالی و مورد فهم وتوجه هستند وخواننده پاسخ خودرا دریافت می نماید.🌷

عالی 2 سال قبل
0

عالی

عالی صادقی 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

. 👌

برای پاسخ کلیک کنید