دقت کنید و بگویید چه کارها و فعّالیت هایی در محیط زندگی شما موجب آلودگی هوا می شود صفحه 27 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۲۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دقت کنید و بگویید چه کارها و فعّالیت هایی در محیط زندگی شما موجب آلودگی هوا می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. صنایع وکارخانجات 2. اتومبیل ها 3. فعالیت های گرمازایی و یا سرمازایی خانواده ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید