درس سرو سربلند سامرا درباره کدام امام ما است ویژگی های ایشان را بنویسید صفحه 77 هدیه های آسمان پنجم

جواب برایم بگو صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم درس سرو سربلند سامرا درباره کدام امام ما است ویژگی های ایشان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امام حسن عسگری علیه السلام.
صبر و استقامت، خوش اخلاق و مهربان.
ایمان بسیار به خدا، مظلومیت بسیار.
خوش اخلاقی و مهربانی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اخ 1 سال قبل
0

سر و سر بلند سامرا چه کسی است اگه گفتین؟؟

اخ 1 سال قبل
-1

بگین سر وسر بلند سامرا چه کسی است اگه گفتین

اخ 1 سال قبل
-1

چرا

اخ 1 سال قبل
0

چرا

اخ 1 سال قبل
-2

چرا

بانی 2 سال قبل
2

امام حسن عسگری علیه السلام.

صبر و استقامت، خوش اخلاق و مهربان.

ایمان بسیار به خدا، مظلومیت بسیار.

خوش اخلاقی و مهربانی.

ناشناس 2 سال قبل
-1

کنه

ناشناس 2 سال قبل
-1

به کسی که در زمان غیبت رهبری جامعه ی اسلامی را بر عهده دارد چه میگویند

ناشناس 2 سال قبل
-1

امام حسن عسکری

ناشناس 2 سال قبل
0

منظور از سرو سربلند سامرا چه کسی است؟؟؟؟

ناشناس 2 سال قبل
-2

منظور از سرو سربلند سامرا چه کسی است ؟؟؟

-2
رهبر 2 سال قبل

یاهژذینسسناژخذ

-2
محیا 2 سال قبل

خستعستحق

ناشناس 2 سال قبل
-1

۲ صفت بارز امام حسن عسکری . اسم: امیررضا

برای پاسخ کلیک کنید