اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرک شباهت های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه جا های خالی را پر کنید صفحه 42 پیام های آسمان هفتم

مریم

جواب سایر شباهت را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمان بنویسید رو بگید مرسی

پرنیا عبادی زاده

خدا ما را آفرید تا مدتی در دنیا زندگی کنیم و با انجام دادن کار های نیک توشه برای آخرت فراهم کنیم.

مهسا

ما با کارهای نیکی که در این دنیا انجام می دهیم به عنوان توشه برای خود ذخیره می کنیم که پس از مرگ با سعادت زندگی کنیم

نویسنده

سایر شباهت ها را با مشورت و راهنمایی معلمتان بنویسید

نویسنده

شباهت زندگی زیرک با زندگی چه شباهتی دارد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سایر شباهت ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرک شباهت های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه جا های خالی را پر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما نیز ممکن است بتوانیم تمام عمرخود را به سرگرمی و خوش گذرانی بگذرانیم.
3. زمان زندگی ما نیز کوتاه است و زود تمام می شود .
4. ما نیز گمان نمی کنیم که مرگ هر لحظه ، ممکن است به سراغ ما بیاید .
5. به هنگام مرگ ، ما نیز امکان هیچ کاری را نداریم .
6. ما نیز در آن دنیا می توانیم با اعمالی که در این دنیا به عنوان توشه برای خود ذخیره می کنیم ، با راحتی و سعادت زندگی کنیم .
7. ما نیز اگر به این دنیا نمی آمدیم ، هرگز نمی توانستیم سعادت جهان آخرت را به دست آوریم

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

چطوری

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرک به راهنمایی نیاز داشت ماهم به راهنمایی نیاز داریم،

زیرک موقع رفتن امکان انجام هیچ کاری را نداشت ماهم موقع رفتن اجازه ی هیچ کاری را نداریم..

نویسنده 3 سال قبل
2

نم دونم!

نویسنده 3 سال قبل
3

شباهت زندگی زیرک با زندگی چه شباهتی دارد

پرنیا عبادی زاده 3 سال قبل
17

خدا ما را آفرید تا مدتی در دنیا زندگی کنیم و با انجام دادن کار های نیک توشه برای آخرت فراهم کنیم.

نویسنده 3 سال قبل
4

سایر شباهت ها را با مشورت و راهنمایی معلمتان بنویسید

مهسا 3 سال قبل
7

ما با کارهای نیکی که در این دنیا انجام می دهیم به عنوان توشه برای خود ذخیره می کنیم که پس از مرگ با سعادت زندگی کنیم

مریم 3 سال قبل
18

جواب سایر شباهت را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمان بنویسید رو بگید مرسی

برای پاسخ کلیک کنید