دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی کدام است؟ صفحه 126 فارسی پنجم

نویسنده

خوب دیدن ،خوب گوش دادن و فکر کردننرگس عباسیکلاس پنجممدرسه شهید حقانی

ستایش

خو بدیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی کدام است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوب دیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن.

محمد : دقت در پیرامون و مطالعه و افزایش اطلاعات به بالا رفتن سطح دانایی و اطلاعات ما کمک میکنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
س♡ش 2 سال قبل
0

خوب گوش دادن و خوب دیدن

در دیده ها دقت کردن

سوال کردن

درس خواندن

تحقیق

صص

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

نازی 2 سال قبل
0

خوب دیدن و خوب شنیدن و آموختن علم

مهدی Mahdi 2 سال قبل
0

خوب دیدن و خوب گوش کردن به سخنان و فکر کردن

. 2 سال قبل
0

خوب دیدن خوب و گوش کردن

جواب☝

سهیل 3 سال قبل
-2

خوب گوش دادن

ناشناس 3 سال قبل
-1

گوش دادن

ناشناس 3 سال قبل
2

سلام من نازنین هستم و فکر می کنم اندیشه و خوب دیدن و شنیدن است

3
ستایش 3 سال قبل

خو بدیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن

نویسنده 3 سال قبل
-1

معصومه حسین زایی

ناشناس 3 سال قبل
-2

دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی کدام است ؟

نویسنده 3 سال قبل
3

خوب دیدن ،خوب گوش دادن و فکر کردننرگس عباسیکلاس پنجممدرسه شهید حقانی

نویسنده 3 سال قبل
1

خوب دیدن ،خوب گوش دادن و فکر کردننرگس عباسی

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب دیذن

نویسنده 3 سال قبل
-1

آموختن علم- تجربه اندوزی -خوب دیدن -خوب گوش کردن*

نویسنده 3 سال قبل
2

نمیدونم😂

هستی 3 سال قبل
0

خوب دیدن و خوب گوش دادن علم آموزی و تجربه اندوزی

0
نازی 2 سال قبل

خوب دیدن و خوب شنیدن و آموختن علم و دانش

برای پاسخ کلیک کنید