دلایل قیام و مبارزه امام خمینی و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی شاه صفحه 23 و 24 آمادگی دفاعی نهم

آرش خالدی سردشتی

امر به فرمان بودن شاه در برابر آمریکا و انگلیس و روسیه

نویسنده

🤪🤪🤪🤪

جواب فعالیت صفحه ۲۳ و ۲۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم دلایل قیام و مبارزه امام خمینی و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی شاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) استبدادی بودن حکومت پهلوی 2) نفی استعمار 3) تفکر شیعه، طاغوت نمی پذیرد 4) گرفتن حق مظلومان از ظالمان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 11 ماه قبل
0

😠😠😠😠😠😠😧😧😖😖😖😖

نویسنده 11 ماه قبل
3

🤪🤪🤪🤪

ناشناس 11 ماه قبل
-2

Maderfocker

نویسنده 11 ماه قبل
-1

1. وطن فروشی

0
ناشناس 15 روز قبل

یعنی چی؟

وطن فروشی شاه

یا امام

یاتو؟

نویسنده 11 ماه قبل
1

از سال 134۱ آغاز شد

آرش خالدی سردشتی 11 ماه قبل
5

امر به فرمان بودن شاه در برابر آمریکا و انگلیس و روسیه

Sanaz 11 ماه قبل
1

چون دست نشانده امریکاییها بود و هر مخالف و ازاد خواهی را پشت سر میگذاشت و انقلابیون را اعدام میکرد .شکنجه زندانیان تیعیض و فساد و….

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچی نمیدانم

برای پاسخ کلیک کنید