دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمومنین با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود؟ صفحه 87 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

حضرت زهرا خواستگاران شانرا که پولدار بودن رد کرد چون دینو انتخاب کرد تا پول امام زمان رو انتخاب کرد چون که دین و ایمان دارد

نویسنده

دلیل ازدواج حضرت زهرا س با امیرلمومنین با و

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمومنین با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حضرت فاطمه (س) ایمان را به ثروت برتری داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
melissa zouleh 7 ماه قبل
0

حضرت فاطمه (س) ایمان ثروت برتری داد

نویسنده 11 ماه قبل
0

حضرت فاطمه س ایمان را به ثروت برتری داد

نویسنده 11 ماه قبل
4

دلیل ازدواج حضرت زهرا س با امیرلمومنین با و

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون ایمان رو ب ثروت برتری داد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ایمان رو به ثروت برتری داد

نویسنده 11 ماه قبل
1

حضرت فاطمه (س) ایمان ثروت برتری داد

نویسنده 11 ماه قبل
5

حضرت زهرا خواستگاران شانرا که پولدار بودن رد کرد چون دینو انتخاب کرد تا پول امام زمان رو انتخاب کرد چون که دین و ایمان دارد

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی

برای پاسخ کلیک کنید