دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید صفحه 94 پیام های آسمان هشتم

ناشناس

ازبین رفتن اعتماد دیگران به فرد دروغگو

موجب نابودی ایمان می شود

محمد

۱-اعتماد دیگران از بین می رود

۲-خدا دروغگو ها را دوست ندارد

۳- دروغگو کم حافظه است

ناشناس

موجب نابودی ایمان میشه و انسان را از هدایت الهی دور میکنه و اینکه حافظه انسان را ضعیف میکنه و دروغ و ها کم حافظه هستند

نویسنده

از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دورغگو در دنیاعذاب الهیدر روز جزا

ریحون کلاس هشتم

موجب بی اعتمادی و موجب تنگ‌دستی عذاب الهی و کم‌حافظه بودن فرد دروغگو کم‌حافظه است

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : موجب با نابودی ایمان می شود.
انسان را ازحدایت الهی محروم می سازد.
دروغ حافظه انسان را تعریف می کند.
موجها فقر و تنگدستی انسان تیز می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Artin 1 سال قبل
5

اعتماد دیگران را از دست می دهی

.zahra. 1 سال قبل
7

حافظه را ضعیف می کند . موجب فقر و تنگدستی می شود.

.zahra. 1 سال قبل
5

حافظه را ضعیف می کند . موجب فقر و تنگدستی می شود.

.zahra. 1 سال قبل
8

حافظه را ضعیف می کند . موجب فقر و تنگدستی می شود.

ناشناس 2 سال قبل
7

از عواقب دروغ گفتن یکی عذاب الهی در روز جزا و دیگری هم ازبین رفتن اعتماد دیگران نسب به فرد دروغگو در دنیا

حنانه 2 سال قبل
3

باعث میشه ک حق فرد ضایع بشع

باعث گناه کردن خودمون

ناشناس 2 سال قبل
9

موجب نابودی ایمان میشه و انسان را از هدایت الهی دور میکنه و اینکه حافظه انسان را ضعیف میکنه و دروغ و ها کم حافظه هستند

کی 2 سال قبل
2

موجب

miad 2 سال قبل
4

حافظه را ضعیف می کند . موجب فقر و تنگدستی می شود

محمد 2 سال قبل
12

۱-اعتماد دیگران از بین می رود

۲-خدا دروغگو ها را دوست ندارد

۳- دروغگو کم حافظه است

ناشناس 2 سال قبل
18

ازبین رفتن اعتماد دیگران به فرد دروغگو

موجب نابودی ایمان می شود

امیر پروین زاد 2 سال قبل
0

((۱_ دروغگو کم حافظه است.

۲_ حافظه انسان را ضعیف می کند .)))

تمام😘😘😘😘😎

امیر پروین زاد هشتم از شهر تبریز

موفق باشید....😄🤩😘😘😘😘

rehon♡ 2 سال قبل
8

و از نعمت های الهی محروم میشود

ریحون کلاس هشتم 2 سال قبل
8

موجب بی اعتمادی و موجب تنگ‌دستی عذاب الهی و کم‌حافظه بودن فرد دروغگو کم‌حافظه است

aryanbabakhani 2 سال قبل
2

از بین رفتن اعتماد دیگران

عذاب الهی در قیامت موجب نابودی ایمان میشود

امیر مهدی حسن پور 2 سال قبل
6

عالی است

مهشیدجوادی 2 سال قبل
4

خوب بود مرسی

aras 2 سال قبل
5

بهترین سایت دنیاست

yekta 2 سال قبل
7

1از بین رفتن اعتماد دیگران به فرد دورغگو 2 عذاب های الهی در قیامت 3 موجب نابودی ایمان میشود 4 خداوندانسان های که دورغ میگوند را دوست ندارد و دورغ دشمن خداست . با تشکر از سایت خوبتون

Aida 2 سال قبل
4

1از بین رفتن اعتماد دیگران به فرد دورغگو 2 موجب نابودی ایمان میشود 3 عذاب های الهی در روز قیامت

ناشناس 2 سال قبل
3

.

نویسنده 2 سال قبل
4

عذاب الهی در روز قیامت-ازبین رفتن اعتماد

نویسنده 2 سال قبل
4

موجب با نابودی ایمان میشود

نویسنده 2 سال قبل
2

موجب فقر و تنگ وستی

ناشناس 2 سال قبل
4

موجب فقر و تنگ وستی

1
ناشناس 2 سال قبل

موجب نابودی ایمان

فقر تند دستگی

فرد دروغ گو وم حافظه است

Sepideh 2 سال قبل
2

باعث از بین رفتن اعتماد می شودباعث از بین رفتن ایمان و برکت از زندگی انسان می شود

نویسنده 2 سال قبل
8

از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دورغگو در دنیاعذاب الهیدر روز جزا

برای پاسخ کلیک کنید