دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید صفحه 94 پیام های آسمان هشتم

ناشناس

ازبین رفتن اعتماد دیگران به فرد دروغگو

موجب نابودی ایمان می شود

نویسنده

از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دورغگو در دنیاعذاب الهیدر روز جزا

محمد

۱-اعتماد دیگران از بین می رود

۲-خدا دروغگو ها را دوست ندارد

۳- دروغگو کم حافظه است

امیر مهدی حسن پور

عالی است

yekta

1از بین رفتن اعتماد دیگران به فرد دورغگو 2 عذاب های الهی در قیامت 3 موجب نابودی ایمان میشود 4 خداوندانسان های که دورغ میگوند را دوست ندارد و دورغ دشمن خداست . با تشکر از سایت خوبتون

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : موجب با نابودی ایمان می شود.
انسان را ازحدایت الهی محروم می سازد.
دروغ حافظه انسان را تعریف می کند.
موجها فقر و تنگدستی انسان تیز می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
-2

از عواقب دروغ گفتن یکی عذاب الهی در روز جزا و دیگری هم ازبین رفتن اعتماد دیگران نسب به فرد دروغگو در دنیا

حنانه 4 ماه قبل
0

باعث میشه ک حق فرد ضایع بشع

باعث گناه کردن خودمون

ناشناس 4 ماه قبل
0

موجب نابودی ایمان میشه و انسان را از هدایت الهی دور میکنه و اینکه حافظه انسان را ضعیف میکنه و دروغ و ها کم حافظه هستند

کی 4 ماه قبل
2

موجب

miad 5 ماه قبل
1

حافظه را ضعیف می کند . موجب فقر و تنگدستی می شود

محمد 5 ماه قبل
5

۱-اعتماد دیگران از بین می رود

۲-خدا دروغگو ها را دوست ندارد

۳- دروغگو کم حافظه است

ناشناس 5 ماه قبل
15

ازبین رفتن اعتماد دیگران به فرد دروغگو

موجب نابودی ایمان می شود

امیر پروین زاد 5 ماه قبل
1

((۱_ دروغگو کم حافظه است.

۲_ حافظه انسان را ضعیف می کند .)))

تمام😘😘😘😘😎

امیر پروین زاد هشتم از شهر تبریز

موفق باشید....😄🤩😘😘😘😘

rehon♡ 5 ماه قبل
2

و از نعمت های الهی محروم میشود

ریحون کلاس هشتم 5 ماه قبل
3

موجب بی اعتمادی و موجب تنگ‌دستی عذاب الهی و کم‌حافظه بودن فرد دروغگو کم‌حافظه است

aryanbabakhani 5 ماه قبل
0

از بین رفتن اعتماد دیگران

عذاب الهی در قیامت موجب نابودی ایمان میشود

امیر مهدی حسن پور 5 ماه قبل
4

عالی است

مهشیدجوادی 6 ماه قبل
1

خوب بود مرسی

aras 6 ماه قبل
2

بهترین سایت دنیاست

yekta 6 ماه قبل
3

1از بین رفتن اعتماد دیگران به فرد دورغگو 2 عذاب های الهی در قیامت 3 موجب نابودی ایمان میشود 4 خداوندانسان های که دورغ میگوند را دوست ندارد و دورغ دشمن خداست . با تشکر از سایت خوبتون

Aida 6 ماه قبل
0

1از بین رفتن اعتماد دیگران به فرد دورغگو 2 موجب نابودی ایمان میشود 3 عذاب های الهی در روز قیامت

ناشناس 8 ماه قبل
0

.

نویسنده 9 ماه قبل
2

عذاب الهی در روز قیامت-ازبین رفتن اعتماد

نویسنده 9 ماه قبل
2

موجب با نابودی ایمان میشود

نویسنده 9 ماه قبل
0

موجب فقر و تنگ وستی

ناشناس 9 ماه قبل
1

موجب فقر و تنگ وستی

0
ناشناس 4 ماه قبل

موجب نابودی ایمان

فقر تند دستگی

فرد دروغ گو وم حافظه است

Sepideh 9 ماه قبل
-1

باعث از بین رفتن اعتماد می شودباعث از بین رفتن ایمان و برکت از زندگی انسان می شود

نویسنده 9 ماه قبل
5

از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دورغگو در دنیاعذاب الهیدر روز جزا

برای پاسخ کلیک کنید