دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم صفحه 93 پیام های آسمان نهم

زینب

پرهیز از گفتن تمامی اسرار _نداشتن توقع بیجا از دوست _پرهیز از علاقه عاطفی

mobina

صفحه ۸۹ 😑قسمت الف و ب و ج 🤐بقیشو خودت ببین 😂😂💔

نویسنده

پرهیز از علاقه عاطفی _نداشتن توقع بیجا_

نویسنده

نگفتن اسرار دوستانمان به دیگران

سمیه نجات

۱ ،،نداشتن توقع بیجا از دوست ۲؛؛پرهیز ازگفتن تمامی اسراربه دوست ۳؛؛پرهیز از علاقه عاطفی

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست.
2) نداشتن توقع بیجا از دوست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دخی استقلالی 4 ماه قبل
0

پرهیز از گفتن همه اسرار. نداشتن توقع بی جا

دخی استقلالی 4 ماه قبل
0

پرهیز از گفتن همه اسرار.

نداشتن توقع بی جا.

پرهیز از علاقه عاطفی

فاطمه 4 ماه قبل
1

پرهیز ازگفتن تمامی اصرار به دوست. پرهیز از توقع بیجا از دوست. پرهیز از علاقه افراطی از دوست

دوستی 7 ماه قبل
3

دوستی

نوید بیگ محمد لو 9 ماه قبل
4

دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان که باید انجام دهیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

توقع بیجا از دوستمان نداشته باشیم

نویسنده 9 ماه قبل
5

پرهیز از علاقه عاطفی _نداشتن توقع بیجا_

3
فاطمه 9 ماه قبل

نداشتن توقع بیجا از دوست. احترام به دوست. نگفتن تمامی اسرار به دوست. پرهیز از علاقه های افراطـی

زینب 9 ماه قبل
10

پرهیز از گفتن تمامی اسرار _نداشتن توقع بیجا از دوست _پرهیز از علاقه عاطفی

4
سمیه نجات 9 ماه قبل

۱ ،،نداشتن توقع بیجا از دوست ۲؛؛پرهیز ازگفتن تمامی اسراربه دوست ۳؛؛پرهیز از علاقه عاطفی

نویسنده 9 ماه قبل
1

چیزی نمیدانم

نویسنده 9 ماه قبل
3

صفحه ۸۹ 😑قسمت الف و ب و ج 🤐بقیشو خودت ببین 😂😂💔

mobina 9 ماه قبل
5

صفحه ۸۹ 😑قسمت الف و ب و ج 🤐بقیشو خودت ببین 😂😂💔

نویسنده 9 ماه قبل
2

باشه فهمیدم بهتون میگم😂😂

2
ابوالفضل 9 ماه قبل

پرهیز از علاقه افراطی

نویسنده 9 ماه قبل
3

بله

نویسنده 9 ماه قبل
4

نگفتن اسرار دوستانمان به دیگران

نویسنده 9 ماه قبل
0

پرهیز از علاقه افراطینداشتن توقع بیجا از دوستپرهیز از علاقه افراطیپرهیز از شوخی های آزاردهندهاحترام به دوستپرهیز از گفتن تمامی اسرارعلیرضا محبیان

نویسنده 9 ماه قبل
0

1-پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست2-نداشتن توقع بیجاازدوست3-پرهیز از علاقه افراطی

نویسنده 9 ماه قبل
0

نه گفتن رو باید بلد باشیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

پرهیز از گفتن تمامی اسرا ب دوستنداشتن توقع بی جا از دوستپرهیز از علاقه ی افراطی

نویسنده 9 ماه قبل
0

۱)پرهیز کنید ک تمام اسرار خود را به دوست نگوید۲)عیچوقت از دوست توفع بی جا نداشته باش

نویسنده 9 ماه قبل
0

سلام دونمونه میانه روی ازدوستی چیست؟

برای پاسخ کلیک کنید