دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم صفحه 93 پیام های آسمان نهم

زینب

پرهیز از گفتن تمامی اسرار _نداشتن توقع بیجا از دوست _پرهیز از علاقه عاطفی

دخی استقلالی

پرهیز از گفتن همه اسرار.

نداشتن توقع بی جا.

پرهیز از علاقه عاطفی

دخی استقلالی

پرهیز از گفتن همه اسرار. نداشتن توقع بی جا

فاطمه

پرهیز ازگفتن تمامی اصرار به دوست. پرهیز از توقع بیجا از دوست. پرهیز از علاقه افراطی از دوست

نویسنده

پرهیز از علاقه عاطفی _نداشتن توقع بیجا_

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست.
2) نداشتن توقع بیجا از دوست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دخی استقلالی 2 سال قبل
5

پرهیز از گفتن همه اسرار. نداشتن توقع بی جا

دخی استقلالی 2 سال قبل
7

پرهیز از گفتن همه اسرار.

نداشتن توقع بی جا.

پرهیز از علاقه عاطفی

فاطمه 2 سال قبل
4

پرهیز ازگفتن تمامی اصرار به دوست. پرهیز از توقع بیجا از دوست. پرهیز از علاقه افراطی از دوست

دوستی 2 سال قبل
-2

دوستی

نوید بیگ محمد لو 3 سال قبل
0

دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان که باید انجام دهیم

نویسنده 3 سال قبل
-1

توقع بیجا از دوستمان نداشته باشیم

نویسنده 3 سال قبل
3

پرهیز از علاقه عاطفی _نداشتن توقع بیجا_

0
فاطمه 3 سال قبل

نداشتن توقع بیجا از دوست. احترام به دوست. نگفتن تمامی اسرار به دوست. پرهیز از علاقه های افراطـی

زینب 3 سال قبل
8

پرهیز از گفتن تمامی اسرار _نداشتن توقع بیجا از دوست _پرهیز از علاقه عاطفی

2
سمیه نجات 3 سال قبل

۱ ،،نداشتن توقع بیجا از دوست ۲؛؛پرهیز ازگفتن تمامی اسراربه دوست ۳؛؛پرهیز از علاقه عاطفی

نویسنده 3 سال قبل
-2

چیزی نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
2

صفحه ۸۹ 😑قسمت الف و ب و ج 🤐بقیشو خودت ببین 😂😂💔

mobina 3 سال قبل
0

صفحه ۸۹ 😑قسمت الف و ب و ج 🤐بقیشو خودت ببین 😂😂💔

نویسنده 3 سال قبل
-2

باشه فهمیدم بهتون میگم😂😂

-1
ابوالفضل 3 سال قبل

پرهیز از علاقه افراطی

نویسنده 3 سال قبل
1

بله

نویسنده 3 سال قبل
1

نگفتن اسرار دوستانمان به دیگران

نویسنده 3 سال قبل
-2

پرهیز از علاقه افراطینداشتن توقع بیجا از دوستپرهیز از علاقه افراطیپرهیز از شوخی های آزاردهندهاحترام به دوستپرهیز از گفتن تمامی اسرارعلیرضا محبیان

نویسنده 3 سال قبل
-2

1-پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست2-نداشتن توقع بیجاازدوست3-پرهیز از علاقه افراطی

نویسنده 3 سال قبل
-2

نه گفتن رو باید بلد باشیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
-2

پرهیز از گفتن تمامی اسرا ب دوستنداشتن توقع بی جا از دوستپرهیز از علاقه ی افراطی

نویسنده 3 سال قبل
-2

۱)پرهیز کنید ک تمام اسرار خود را به دوست نگوید۲)عیچوقت از دوست توفع بی جا نداشته باش

نویسنده 3 سال قبل
-2

سلام دونمونه میانه روی ازدوستی چیست؟

برای پاسخ کلیک کنید