دلیل مخالفت گسترده با قرارداد 1919 چه بود؟ صفحه 92 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

زیرا بر اساس این قرارداد انگلستان از همه ی جوانب بر ایران مسلط شده وبه نوعی ایران تحت استعمار انگلیس قرارمیگرفت

نویسنده

جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان بر کشور ایران

نویسنده

جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان به ایران

جواب فعالیت صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلیل مخالفت گسترده با قرارداد 1919 چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان بر ایران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
15

زیرا بر اساس این قرارداد انگلستان از همه ی جوانب بر ایران مسلط شده وبه نوعی ایران تحت استعمار انگلیس قرارمیگرفت

نویسنده 2 سال قبل
11

جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان بر کشور ایران

نویسنده 2 سال قبل
4

جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان به ایران

برای پاسخ کلیک کنید