دلیران سپاه ایران وقتی خود را در محاصره ی سپاه اسکندر دیدند چه کردند؟ صفحه 62 فارسی پنجم

طاها

🌷👈🏻آنان نه تنها تسلیم نشدند،بلکه آن چنان دلیرانه پیکار کردند که پس ازدوهزاروسیصدسال,هنوزخاطره ی آن؛دریاد هاباقي است.👉🏻🌷

نویسنده

جواب لطغا

نویسنده

آنها دلیرانه جنگیدند که جان خودرا در راه وطن فدا کنند

نویسنده

تسلیم نشدند بلکه دلیرانه پیکار کردند وابتدا حلقه ی محاصره را شکست وبعد باگروهی ازسپاهیان اسکندر روبهرو شدند وهمه ی انهارا شکستند

نویسنده

تا جان در بدن داشتند جنگیدند وتا از خود و بقیه دفاع کنند

جواب درک مطلب صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دلیران سپاه ایران وقتی خود را در محاصره ی سپاه اسکندر دیدند چه کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تسلیم نشدند و جنگیدند و مقاومت کردند تا در راه وطن کشته شدند.

ملینا ابراهیمی : تسلیم نشدند بلکه دلیرانه پیکار کردند وابتدا حلقه ی محاصره را شکست وبعد باگروهی ازسپاهیان اسکندر روبهرو شدند وهمه ی انهارا شکستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
1 سال قبل
-1

تسلیم نشدنو جنگیدند

ناشناس 1 سال قبل
0

🤔🤔

ساینا 1 سال قبل
0

🤔🤔

رویا 2 سال قبل
2

آنان نه تنها تسلیم نشدند بلکه آن چنان دلیرانه پیکار کردند که پس از دوهزار و سیصد سال هنوز خاطره ی آن در یاد ها باقی است ♥🌹🙏

عالی 2 سال قبل
1

عالی

yeganeh 2 سال قبل
0

دلیران ایران جنگیدند و جان خود را برای وطن دادند اما تسلیم نشدند

نویسنده 2 سال قبل
3

تسلیم نشدن و تا آخرین قطره خون جنگید حالا خم یاد و خاطره آنها در یا دها باقیست ۰🦄🐩❤❤🐝🐝💐💐💐💐🌼🌼🌹🌹🌹

نویسنده 2 سال قبل
3

تسلیم نشدن و تا آخرین قطره خون جنگید حالا خم یاد و خاطره آنها در یا دها باقیست ۰🦄🐩❤❤🐝🐝💐💐💐💐🌼🌼🌹🌹🌹

نویسنده 2 سال قبل
3

تسلیم نشدن و تا آخرین قطره خون جنگید حالا خم یاد و خاطره آنها در یا دها باقیست ۰🦄🐩❤❤🐝🐝💐💐💐💐🌼🌼🌹🌹🌹

تینا محمدی 2 سال قبل
2

دبیران سپاه ایران وقتی خود را در محاصره ی سپاه اسکندر دیدند چه کردند؟

3
کارو باد پر 2 سال قبل

دلیران سپاه ایران وقتی خودرادر محاصره ی سپاه اسکندردیدندچه کردند

نویسنده 2 سال قبل
4

تا جان در بدن داشتند جنگیدند وتا از خود و بقیه دفاع کنند

نویسنده 2 سال قبل
5

تسلیم نشدند بلکه دلیرانه پیکار کردند وابتدا حلقه ی محاصره را شکست وبعد باگروهی ازسپاهیان اسکندر روبهرو شدند وهمه ی انهارا شکستند

1
ناشناس 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
7

جواب لطغا

نویسنده 2 سال قبل
5

آنها دلیرانه جنگیدند که جان خودرا در راه وطن فدا کنند

زینب آقامحمدی 2 سال قبل
2

دلیرانه وتا آخرین نفس جنگیدند تا جان خودرا دراه وطن فدا کنند

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی عالی شما هم ببینید😍

طاها 2 سال قبل
8

🌷👈🏻آنان نه تنها تسلیم نشدند،بلکه آن چنان دلیرانه پیکار کردند که پس ازدوهزاروسیصدسال,هنوزخاطره ی آن؛دریاد هاباقي است.👉🏻🌷

نویسنده 2 سال قبل
1

دربرابر سپاه اسکندر جنگیدن و مقاومت کردند مرضیه

fsrg 2 سال قبل
-1

تسلیم نشدند وجنگیدند ودر راه وطن مقاومت کردند وتمام

طاها توسلی 2 سال قبل
-1

نترسیدن

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی عالیه حتما شما هم ببینید

نویسنده 2 سال قبل
1

آنها تا اخرین قطره یه ی خون خود با دشمن جنگیدند

نویسنده 2 سال قبل
-2

جچچچچ

سینا 2 سال قبل
1

تسلیم نشدند و جنگیدند و در راه وطن مقاومت کردند.

نویسنده 2 سال قبل
2

تسلیم نشدند و دلیرانه جنگیدند و آخر آنها را شکست دادند( ستاره علی پناه) ♡☆

نویسنده 2 سال قبل
1

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

تسلیم نشدند و در راه وطن کشته شدن

نویسنده 2 سال قبل
1

جنگیدن و تسلیم نشدند و به مبارزه ادامه دادند و آنقدر مقاومت کردند که همگی کشته شدند و خاطره ای به یاد ماندنی از ایستادگی در راه میهن را برای آیندگان به یادگار گذاشته اند نیکا نثارجانی ١١ ساله از اندیشه

.. 2 سال قبل
0

تسلیم نشدند و آنها را شکستند.

برای پاسخ کلیک کنید