اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد صفحه 56 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

مادر

ناشناس

مگر کار بدی از من رخ داده است؟

نویسنده

به من لقب گیگو دادن چیکار کنم

فاطی

درست افرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😍

جلیله

اگرکسی لعنت یاجهنم حواله ی کسی بکنه جرمش چیست

جواب ایستگاه فکر صفحه ۵۶ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 11 ماه قبل
1

بهاو می گویم آیا اشتباهی از من سر زده کی ناراحتی

جلیله 11 ماه قبل
3

اگرکسی لعنت یاجهنم حواله ی کسی بکنه جرمش چیست

ناشناس 11 ماه قبل
6

مگر کار بدی از من رخ داده است؟

نویسنده 11 ماه قبل
10

مادر

نویسنده 11 ماه قبل
1

من اون رو مسخده نمیکنم فش نمیدم جوابش رو نمیدی😶😶

فاطی 11 ماه قبل
3

درست افرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😍

نویسنده 11 ماه قبل
2

او را یک گوشه می برم و به او میگویم درمورد کاری که کردی فکر کن و او را نسیحت میکنم و از و نیخواهم این لقب زشت را روی فرد دیگری نگذارد

نویسنده 11 ماه قبل
2

با او صحبت میکنم ودرباره ی اینکه به لقب زشتی زده است سوال میکنم

نویسنده 11 ماه قبل
1

من با نیکی به او پاسخ میدهم

نویسنده 11 ماه قبل
4

به من لقب گیگو دادن چیکار کنم

ناشناس 11 ماه قبل
-2

میگامش

ستایش ایرانپور 11 ماه قبل
0

اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد

نویسنده 11 ماه قبل
0

😄😄😄😄😄😄

نویسنده 11 ماه قبل
-2

رفتار زشتی ندارد

برای پاسخ کلیک کنید