اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد صفحه 56 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

مادر

ناشناس

مگر کار بدی از من رخ داده است؟

فاطی

درست افرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😍

نویسنده

به من لقب گیگو دادن چیکار کنم

جلیله

اگرکسی لعنت یاجهنم حواله ی کسی بکنه جرمش چیست

جواب ایستگاه فکر صفحه ۵۶ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 روز قبل
2

بهاو می گویم آیا اشتباهی از من سر زده کی ناراحتی

جلیله 8 روز قبل
4

اگرکسی لعنت یاجهنم حواله ی کسی بکنه جرمش چیست

ناشناس 8 روز قبل
7

مگر کار بدی از من رخ داده است؟

نویسنده 8 روز قبل
10

مادر

نویسنده 8 روز قبل
1

من اون رو مسخده نمیکنم فش نمیدم جوابش رو نمیدی😶😶

فاطی 8 روز قبل
5

درست افرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😍

نویسنده 8 روز قبل
0

او را یک گوشه می برم و به او میگویم درمورد کاری که کردی فکر کن و او را نسیحت میکنم و از و نیخواهم این لقب زشت را روی فرد دیگری نگذارد

نویسنده 8 روز قبل
2

با او صحبت میکنم ودرباره ی اینکه به لقب زشتی زده است سوال میکنم

نویسنده 8 روز قبل
0

من با نیکی به او پاسخ میدهم

نویسنده 8 روز قبل
4

به من لقب گیگو دادن چیکار کنم

ناشناس 8 روز قبل
0

میگامش

ستایش ایرانپور 8 روز قبل
0

اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد

نویسنده 8 روز قبل
0

😄😄😄😄😄😄

نویسنده 8 روز قبل
-2

رفتار زشتی ندارد

برای پاسخ کلیک کنید