اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد صفحه 56 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

مادر

ناشناس

مگر کار بدی از من رخ داده است؟

ناشناس

می گویم ادامه بده

نویسنده

به من لقب گیگو دادن چیکار کنم

جلیله

اگرکسی لعنت یاجهنم حواله ی کسی بکنه جرمش چیست

جواب ایستگاه فکر صفحه ۵۶ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
4

می گویم ادامه بده

۱ 2 سال قبل
2

بامهربانی اورا متوجه کار اشتباهش می کنم و.....

نویسنده 2 سال قبل
3

بهاو می گویم آیا اشتباهی از من سر زده کی ناراحتی

جلیله 2 سال قبل
3

اگرکسی لعنت یاجهنم حواله ی کسی بکنه جرمش چیست

ناشناس 2 سال قبل
5

مگر کار بدی از من رخ داده است؟

نویسنده 2 سال قبل
10

مادر

نویسنده 2 سال قبل
-1

من اون رو مسخده نمیکنم فش نمیدم جوابش رو نمیدی😶😶

فاطی 2 سال قبل
2

درست افرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😍

0
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

0
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

0
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

1
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

1
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

0
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

0
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

-1
سلام فاطی 1 سال قبل

😘😘😘😘😘😘

نویسنده 2 سال قبل
2

او را یک گوشه می برم و به او میگویم درمورد کاری که کردی فکر کن و او را نسیحت میکنم و از و نیخواهم این لقب زشت را روی فرد دیگری نگذارد

نویسنده 2 سال قبل
2

با او صحبت میکنم ودرباره ی اینکه به لقب زشتی زده است سوال میکنم

نویسنده 2 سال قبل
0

من با نیکی به او پاسخ میدهم

نویسنده 2 سال قبل
3

به من لقب گیگو دادن چیکار کنم

ستایش ایرانپور 2 سال قبل
0

اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد

نویسنده 2 سال قبل
1

😄😄😄😄😄😄

برای پاسخ کلیک کنید