دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن آنها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند صفحه 85 فارسی چهارم

مبینا

تاسیس کودکستان . خواندن ونوشتن به کودکان کم شنوا و نابینا

نویسنده

آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا

نویسنده

تاسیس کودکستان آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابینا و کو شنوا

لیلی

دایر کردن نخستین کودکستان _ ابداع الفبای ناشنوایان.

هلیا

سلام .

دو کار مهم جبار باغچه بان چه بود ؟

کودکستان دایر کرد .

برای ناشنوایان و نابینا هان خواندن نوشتن یاد داد .

اگه از جوابم راضی بودید امتیاز دهید .

جواب درک مطلب صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن آنها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاسیس کودکستان، آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فرناز❤ 7 ماه قبل
0

تاسیس کودکستان

غزل اسلامی 7 ماه قبل
0

زندن کودکستان برای بچه های نابینا و کم شنوا

0
غزل اسلامی 7 ماه قبل

ممنون اگر جوابمون بدی

ناشناس 9 ماه قبل
1

منظور از قطره در شعر (یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد .چیست؟

0
عزحملف۷زطف۸زب۶۰ 9 ماه قبل

ممنون اگه جوابمو بدین

........ 9 ماه قبل
0

تاسیس کودکستان آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابینا و کو شنوا

پارسا 10 ماه قبل
0

تاسیس کودکستان و آموزش خواندن و نوشتن به کودکان ناشنوا و نابینا

0
پارسا 9 ماه قبل

عالی پارسا جون خودشم من هم پارسا هستم آفرین

سو گل 10 ماه قبل
0

روانی‌ ها چیه آخه نه جواب داره یک توله ها

-1
ساناز 9 ماه قبل

سلام سوال جوابش درست ممنون

0
پارسا 9 ماه قبل

این حرف ها نشان میده که شما خیلی بی شعور هستی

هلیا 10 ماه قبل
7

سلام .

دو کار مهم جبار باغچه بان چه بود ؟

کودکستان دایر کرد .

برای ناشنوایان و نابینا هان خواندن نوشتن یاد داد .

اگه از جوابم راضی بودید امتیاز دهید .

0
غزل اسلامی 7 ماه قبل

راضی بودم عالی بود

ناشناس 10 ماه قبل
1

دایر کردن نخستین کودکستان ایران در شهر تبریز به نام باغچه ی اطفال و ابداع الفبای ویژه ی ناشنوایان

0
مینا 3 ماه قبل

خاهش

1
بدون نام 10 ماه قبل

آفرین👏👏

ممنون که کمک کردی

ناشناس 10 ماه قبل
0

دروغ

است

0
ناشناس 10 ماه قبل

بی معنی است بی شرف ها

تنکاب 10 ماه قبل
1

جواب چیست

0
غزل اسلامی 7 ماه قبل

ای نن مفپشافن

ناشناس 10 ماه قبل
0

سه کار مهم باغچه بان را نام ببرید

-2
نویسنده 10 ماه قبل

حرف نزن

ناشناس 10 ماه قبل
-2

کار او این بود که توانست که یک کودکستان راه بیندازد

باهوش و زرنگ 10 ماه قبل
2

او توانست که به کودکان کم شنوا و بینا یاد بدهد تا بخوانند و بنویسند و حتی یک کودکستان کودکان نشنوا و بینا را تسیس کند

5
باهوش و زرنگ 10 ماه قبل

بله درسته افرین او تمام این کار های مهم را انجام داد

فاطمه مولایی 10 ماه قبل
4

درس کردن کودکستان و آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا

ناشناس 10 ماه قبل
0

آموزش خواندن و نوشتن را

ناشناس 11 ماه قبل
3

به کو دکان ناشنوا کمک کرد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
-2

البلل

0
ناشناس 11 ماه قبل

روانی

فاطمه احمدی 11 ماه قبل
-2

سه کار ارزشمند جبار باغچه بان را بنویسد

1
من خودمو دوست دارم 10 ماه قبل

بیشور بیدب ......

خجالت نمی کشی پیاما و جیزای دیگرو میخونن چغد بیشعوری

-2
ناشناس 10 ماه قبل

بیشوعور

0
ناشناس 10 ماه قبل

کون میدی

امیدوارم گنده باشه

جوننننننن

چه حالی میده کیرمو بکنم توش

قل میدم سه قلو بیاری

به توچه 11 ماه قبل
-1

نمدونم

فاطمه سادات موسوی 11 ماه قبل
-2

من صفحه ۸۵ فارسی رو میخوام سوال هاشو میخوام

-2
ناشناس 11 ماه قبل

ارسال شد

4
بن 11 ماه قبل

یعنی چی

زهرا یزدانی پناه 11 ماه قبل
-1

مت سوا صحفه 85 می خوام

0
ایلیا 11 ماه قبل

ملناپپبپزد بی ژولپپ

ناشناس 11 ماه قبل
2

تاسیس کودکستان، آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا.

امیر علی 11 ماه قبل
1

حل درک مطلب

ناشناس 11 ماه قبل
1

سلام من هم سوال درس باغچه ی اطفال رو می خوام !!

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من هم معنی هاش رو هم می خوم

م 11 ماه قبل
2

خواهش می کنم

لیلی 11 ماه قبل
7

دایر کردن نخستین کودکستان _ ابداع الفبای ناشنوایان.

یاشار مهربان 11 ماه قبل
-1

تشکر

0
از چی 10 ماه قبل

از چی

0
از چی 10 ماه قبل

از

نویسنده 11 ماه قبل
1

من خیلی ممنونم که کمک کردین

آتنا 11 ماه قبل
1

من خیلی ممنونم که کمک کردین

نویسنده 11 ماه قبل
5

چرا شما این سوال را نمیارید

نویسنده 11 ماه قبل
1

من دوکار مهم باغچه بان را که با آن ها توانست به مردم و کشورش خدمت کند بنویسید من تو این سوال موندم

نویسنده 11 ماه قبل
3

درست کردن کودکستان و کمک کردن به کودکان ناشنوا و نا بینا

آیلار 11 ماه قبل
3

می خواهم هم خانواده ی اسیر را پیدا کنم؟

نویسنده 11 ماه قبل
5

اوتوانست تاسیس کودکستان را تشکیل دهداو خواندن و نوشتن رابه کودکان نابینا و ناشنوا آموزش داد

موجودات 11 ماه قبل
1

اوتوانست تاسیس کودکستان را تشکیل دهداو خواندن و نوشتن رابه کودکان نابینا و ناشنوا آموزش داد

نویسنده 11 ماه قبل
4

الفبای ویژه ی ناشنوایان را آورد

امیرعلی همتی 11 ماه قبل
2

من در درک مطلب صفحه ۸۵ سؤال ۲و۳و۴ را متوجه نشدم انها را هم بگویید

نویسنده 11 ماه قبل
5

منم تو درک مطلب صفحه ی ۸۵ را متوجه نشدم

نویسنده 11 ماه قبل
9

تاسیس کودکستان آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابینا و کو شنوا

نازنین 11 ماه قبل
0

چهار صفت مهم باغچه بان چیست

خوبه 11 ماه قبل
2

خوبه

مبینا 11 ماه قبل
10

تاسیس کودکستان . خواندن ونوشتن به کودکان کم شنوا و نابینا

نازنین زهرا عباسی 11 ماه قبل
3

من میگم درک مطبرو برام بیارینولی شما برای من نمیارینمن خواهش میکنمکه درک مطب بیاد

نویسنده 11 ماه قبل
3

لطفا تکمیل مطلب را بفرستید 🙏من این مطلب را نمیدانم 🤔علی علی رضایی

نویسنده 11 ماه قبل
9

آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا

نویسنده 11 ماه قبل
4

خر بود و بد بود ساحل اسدالهی

نویسنده 11 ماه قبل
5

وتوانست حتی به فرزندان ناشنوا هم درس بیاموزد 💚😍☁☁سید یکتا موسوی خواه

نویسنده 11 ماه قبل
1

دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید

نویسنده 11 ماه قبل
2

دو کار مهم باغچه بان را که با ان ها توانست به مردم و کشورش خدمت کند بنویسید

0
هلنا 10 ماه قبل

دو کار مهم باغچه بان که توانست به مردم خدمت کند بنویسید

برای پاسخ کلیک کنید