دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن آنها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند صفحه 85 فارسی چهارم

هلیا

سلام .

دو کار مهم جبار باغچه بان چه بود ؟

کودکستان دایر کرد .

برای ناشنوایان و نابینا هان خواندن نوشتن یاد داد .

اگه از جوابم راضی بودید امتیاز دهید .

مبینا

تاسیس کودکستان . خواندن ونوشتن به کودکان کم شنوا و نابینا

نویسنده

تاسیس کودکستان آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابینا و کو شنوا

نویسنده

آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا

لیلی

دایر کردن نخستین کودکستان _ ابداع الفبای ناشنوایان.

جواب درک مطلب صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن آنها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاسیس کودکستان، آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

@﷼#_﷼

ناشناس 1 سال قبل
-2

خیلی

ناشناس 1 سال قبل
4

خعدبهرف۵زق۳سق۳ب۵فهحخاخه۵فیف۵یع۶ب

HaSti dAna 1 سال قبل
-1

خب

ناشناس 1 سال قبل
-2

خب

Hasti Dana 1 سال قبل
2

خب

Hasti Dana 1 سال قبل
1

خب

Hasti Dana 1 سال قبل
-1

خب

باران 1 سال قبل
-1

دایر کردن نخستین کودکستان و یاد دادن خواندن نوشتن به کم شنوایان و نابینایان

ناشناس 1 سال قبل
-1

درست کردن کودکستان

لیا 1 سال قبل
6

لطفاً جواب بدید همه

غزل اسلامی 2 سال قبل
2

زندن کودکستان برای بچه های نابینا و کم شنوا

5
وانیا برناک 1 سال قبل

یک زره بیشتر بگید تکراری نگید

9
ریحانه 1 سال قبل

تاسیس کودکستان

5
غزل اسلامی 2 سال قبل

ممنون اگر جوابمون بدی

ناشناس 2 سال قبل
-2

منظور از قطره در شعر (یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد .چیست؟

-2
باران 1 سال قبل

اشک

-2
۰۰۰۰ 1 سال قبل

تو گوخوری

1
عزحملف۷زطف۸زب۶۰ 2 سال قبل

ممنون اگه جوابمو بدین

........ 2 سال قبل
2

تاسیس کودکستان آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابینا و کو شنوا

پارسا 2 سال قبل
2

تاسیس کودکستان و آموزش خواندن و نوشتن به کودکان ناشنوا و نابینا

-2
پارسا 2 سال قبل

عالی پارسا جون خودشم من هم پارسا هستم آفرین

هلیا 2 سال قبل
19

سلام .

دو کار مهم جبار باغچه بان چه بود ؟

کودکستان دایر کرد .

برای ناشنوایان و نابینا هان خواندن نوشتن یاد داد .

اگه از جوابم راضی بودید امتیاز دهید .

2
غزل اسلامی 2 سال قبل

راضی بودم عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
3

دایر کردن نخستین کودکستان ایران در شهر تبریز به نام باغچه ی اطفال و ابداع الفبای ویژه ی ناشنوایان

2
مینا 2 سال قبل

خاهش

3
بدون نام 2 سال قبل

آفرین👏👏

ممنون که کمک کردی

ناشناس 2 سال قبل
-1

دروغ

است

-2
ناشناس 2 سال قبل

بی معنی است بی شرف ها

تنکاب 2 سال قبل
4

جواب چیست

2
غزل اسلامی 2 سال قبل

ای نن مفپشافن

ناشناس 2 سال قبل
-2

سه کار مهم باغچه بان را نام ببرید

باهوش و زرنگ 2 سال قبل
2

او توانست که به کودکان کم شنوا و بینا یاد بدهد تا بخوانند و بنویسند و حتی یک کودکستان کودکان نشنوا و بینا را تسیس کند

1
ناولومتوچچممپذپذذذددپوچچپذذپ 1 سال قبل

Hfhffhfxbvdhdiglgkdoyosy

5
باهوش و زرنگ 2 سال قبل

بله درسته افرین او تمام این کار های مهم را انجام داد

فاطمه مولایی 2 سال قبل
7

درس کردن کودکستان و آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا

ناشناس 2 سال قبل
5

آموزش خواندن و نوشتن را

ناشناس 2 سال قبل
6

به کو دکان ناشنوا کمک کرد

به توچه 2 سال قبل
-2

نمدونم

ناشناس 2 سال قبل
4

تاسیس کودکستان، آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا.

امیر علی 2 سال قبل
1

حل درک مطلب

ناشناس 2 سال قبل
1

سلام من هم سوال درس باغچه ی اطفال رو می خوام !!

نویسنده 2 سال قبل
-2

من هم معنی هاش رو هم می خوم

م 2 سال قبل
1

خواهش می کنم

لیلی 2 سال قبل
10

دایر کردن نخستین کودکستان _ ابداع الفبای ناشنوایان.

یاشار مهربان 2 سال قبل
-1

تشکر

-2
از چی 2 سال قبل

از چی

-2
از چی 2 سال قبل

از

نویسنده 2 سال قبل
2

من خیلی ممنونم که کمک کردین

آتنا 2 سال قبل
2

من خیلی ممنونم که کمک کردین

نویسنده 2 سال قبل
6

چرا شما این سوال را نمیارید

نویسنده 2 سال قبل
2

من دوکار مهم باغچه بان را که با آن ها توانست به مردم و کشورش خدمت کند بنویسید من تو این سوال موندم

نویسنده 2 سال قبل
3

درست کردن کودکستان و کمک کردن به کودکان ناشنوا و نا بینا

آیلار 2 سال قبل
5

می خواهم هم خانواده ی اسیر را پیدا کنم؟

نویسنده 2 سال قبل
6

اوتوانست تاسیس کودکستان را تشکیل دهداو خواندن و نوشتن رابه کودکان نابینا و ناشنوا آموزش داد

موجودات 2 سال قبل
2

اوتوانست تاسیس کودکستان را تشکیل دهداو خواندن و نوشتن رابه کودکان نابینا و ناشنوا آموزش داد

نویسنده 2 سال قبل
6

الفبای ویژه ی ناشنوایان را آورد

امیرعلی همتی 2 سال قبل
3

من در درک مطلب صفحه ۸۵ سؤال ۲و۳و۴ را متوجه نشدم انها را هم بگویید

نویسنده 2 سال قبل
6

منم تو درک مطلب صفحه ی ۸۵ را متوجه نشدم

نویسنده 2 سال قبل
11

تاسیس کودکستان آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابینا و کو شنوا

نازنین 2 سال قبل
1

چهار صفت مهم باغچه بان چیست

خوبه 2 سال قبل
3

خوبه

مبینا 2 سال قبل
11

تاسیس کودکستان . خواندن ونوشتن به کودکان کم شنوا و نابینا

نازنین زهرا عباسی 2 سال قبل
4

من میگم درک مطبرو برام بیارینولی شما برای من نمیارینمن خواهش میکنمکه درک مطب بیاد

نویسنده 2 سال قبل
3

لطفا تکمیل مطلب را بفرستید 🙏من این مطلب را نمیدانم 🤔علی علی رضایی

نویسنده 2 سال قبل
10

آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا

نویسنده 2 سال قبل
6

خر بود و بد بود ساحل اسدالهی

نویسنده 2 سال قبل
8

وتوانست حتی به فرزندان ناشنوا هم درس بیاموزد 💚😍☁☁سید یکتا موسوی خواه

نویسنده 2 سال قبل
4

دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید

نویسنده 2 سال قبل
5

دو کار مهم باغچه بان را که با ان ها توانست به مردم و کشورش خدمت کند بنویسید

2
هلنا 2 سال قبل

دو کار مهم باغچه بان که توانست به مردم خدمت کند بنویسید

برای پاسخ کلیک کنید