دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند صفحه 33 فارسی هشتم

هما

اون که آرش کمانگیر بود

افراء بزرگزاده

اسکل کردی خودتو😂

نویسنده

ارش کمانگیر .پهلوان پوریا ی ولی

نویسنده

شهید عباس باباییشهید فهمیدهجنگیدند تا از نا موسشان دفاع کنن وکشورشان دست نااهلان نیفتد

نویسنده

شهید همت شهید بهبادی

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

میرزا کوچک خان جنگلی

ناشناس 1 سال قبل
0

میرزا کوچک خان جنگلی که برای حفظ سرزمین خود. تلاش های زیادی کرد.

محمد رضا 2 سال قبل
0

سلام به همه ی شما عزیزان باید خدمت شما عرض کنم که هیچی ولش کن........

نویسنده 2 سال قبل
-1

امیرکبیرکه جان خودرا در تیر گذاشت و پرتاب کرد

10
افراء بزرگزاده 2 سال قبل

اسکل کردی خودتو😂

54
هما 2 سال قبل

اون که آرش کمانگیر بود

نویسنده 2 سال قبل
3

امیر کبیر: که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

نویسنده 2 سال قبل
4

شهید عباس باباییشهید فهمیدهجنگیدند تا از نا موسشان دفاع کنن وکشورشان دست نااهلان نیفتد

نویسنده 2 سال قبل
3

شهید همت شهید بهبادی

نویسنده 2 سال قبل
1

شهید مهدی باکری شهید بابایی

نویسنده 2 سال قبل
4

ارش کمانگیر .پهلوان پوریا ی ولی

برای پاسخ کلیک کنید