دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند صفحه 33 فارسی هشتم

هما

اون که آرش کمانگیر بود

افراء بزرگزاده

اسکل کردی خودتو😂

نویسنده

شهید عباس باباییشهید فهمیدهجنگیدند تا از نا موسشان دفاع کنن وکشورشان دست نااهلان نیفتد

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 11 ماه قبل
0

میرزا کوچک خان جنگلی

ناشناس 11 ماه قبل
-1

میرزا کوچک خان جنگلی که برای حفظ سرزمین خود. تلاش های زیادی کرد.

محمد رضا 1 سال قبل
-2

سلام به همه ی شما عزیزان باید خدمت شما عرض کنم که هیچی ولش کن........

نویسنده 2 سال قبل
0

امیرکبیرکه جان خودرا در تیر گذاشت و پرتاب کرد

8
افراء بزرگزاده 1 سال قبل

اسکل کردی خودتو😂

48
هما 2 سال قبل

اون که آرش کمانگیر بود

نویسنده 2 سال قبل
1

امیر کبیر: که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

نویسنده 2 سال قبل
4

شهید عباس باباییشهید فهمیدهجنگیدند تا از نا موسشان دفاع کنن وکشورشان دست نااهلان نیفتد

نویسنده 2 سال قبل
2

شهید همت شهید بهبادی

نویسنده 2 سال قبل
1

شهید مهدی باکری شهید بابایی

نویسنده 2 سال قبل
1

ارش کمانگیر .پهلوان پوریا ی ولی

برای پاسخ کلیک کنید