دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند صفحه 33 فارسی هشتم

هما

اون که آرش کمانگیر بود

نویسنده

شهید عباس باباییشهید فهمیدهجنگیدند تا از نا موسشان دفاع کنن وکشورشان دست نااهلان نیفتد

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد رضا 3 ماه قبل
1

سلام به همه ی شما عزیزان باید خدمت شما عرض کنم که هیچی ولش کن........

نویسنده 8 ماه قبل
1

امیرکبیرکه جان خودرا در تیر گذاشت و پرتاب کرد

34
هما 8 ماه قبل

اون که آرش کمانگیر بود

نویسنده 8 ماه قبل
0

امیر کبیر: که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

نویسنده 8 ماه قبل
5

شهید عباس باباییشهید فهمیدهجنگیدند تا از نا موسشان دفاع کنن وکشورشان دست نااهلان نیفتد

نویسنده 8 ماه قبل
1

شهید همت شهید بهبادی

نویسنده 8 ماه قبل
0

شهید مهدی باکری شهید بابایی

نویسنده 8 ماه قبل
1

ارش کمانگیر .پهلوان پوریا ی ولی

نویسنده 8 ماه قبل
-2

سردار سلیمانی

نویسنده 8 ماه قبل
-1

سورنا از سرداران سپاه ایرانشهید مهدی باکری

نویسنده 8 ماه قبل
-2

امیر کبیر وارش کمان دار

برای پاسخ کلیک کنید