دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجه به متن بیان کنید صفحه 126 فارسی چهارم

نویسنده

پرسشگرودانا

نویسنده

او تشنه ی یادگیری و علم اندوزی بود او عمر خود راصرف گسترش و رشد علم و دانش کرد تلاش و کوشش بی نظیر بود

نویسنده

.

ناشناس

۱۲۰

ناشناس

لطفا جواب را درست بگذارید

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجه به متن بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود. او عمر خود را صرف گسترش و رشد علم و دانش کرد. تلاش و کوشش بی نظیر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 14 ساعت قبل
0

عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
9

پرسشگرودانا

نویسنده 14 ساعت قبل
3

دانشمند بود ،ریاضی دان بود زهرا

0
مانیا 14 ساعت قبل

عالی

آیلا 14 ساعت قبل
2

عالی

امیر 14 ساعت قبل
0

خیلی خوب

نویسنده 14 ساعت قبل
3

I will ray hard and rehan

خاهر 14 ساعت قبل
1

عالی

ناشناس 14 ساعت قبل
4

۱۲۰

ناشناس 14 ساعت قبل
1

عالی

ناش 14 ساعت قبل
2

عالی بود

نویسنده 14 ساعت قبل
3

عااااااااااااالی

ناشناس 14 ساعت قبل
3

عااااااااااالی بود ممنون 😀

ناشناس 14 ساعت قبل
3

لطفا جواب را درست بگذارید

0
آیسا 14 ساعت قبل

عالی بود ممنون

نویسنده 14 ساعت قبل
0

تلاش وکوششتشنهی یادگیری و علم اندوزی بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

گرسنگی

دارینا 14 ساعت قبل
0

اشتباه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

زهرا: ریاضی دانان و فیلسوفان

نویسنده 14 ساعت قبل
1

او همیشه برای یادگیری علم ودانش تلاش میکرد. وتلاش وکوشش زیادی میکرد تا چیزی را نمی داند یاد بگیرد.

ناشناس 14 ساعت قبل
0

او همیشه برای یادگیری علم ودانش تلاش میکرد. وتلاش وکوشش زیادی میکرد تا چیزی را نمی داند یاد بگیرد.

نویسنده 14 ساعت قبل
0

درست جواب بدید😡😡😡😡😡😡

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بد بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

او دانشمند بی نظیری بود که به دنبال علم و دانش وکوشش بود ساجده آزمانی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بله

هانیه اکبری 14 ساعت قبل
0

عالی بود ممنون

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خوب بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ابو ریحان بیرونی خیلی علم و دانش را دوست داشت و اسم اصلی او غلامحسین بوده

پارسا 14 ساعت قبل
0

خیلی عالیه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

میشه جوابه صفحه ی ۱۲۶ ریاضی پایه چهارم را بفرستید

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ترخدا بفرست

ناشناس 14 ساعت قبل
0

عالی بود 👏👏👏

حسین 14 ساعت قبل
1

عالی بود 👏👏

ارتین 14 ساعت قبل
0

جواب وباید ممنون

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ابوریحان بیرونی حاتا در لحظه ی مرگ هم سوال های علمی از دوستش می پرسید

نویسنده 14 ساعت قبل
0

او دانشمند است ریاضی دان فیلسوفان ایرانی است او بزرگترین دانشمند است

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مثل ما دوتا عاشقتم مهدی جان

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

ابوریحان ادم بسیا خوب و باسواد بود و علم دانش را خیلی دوست داشت

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

ممنون لطف دارین

المیرا پورحاتم 14 ساعت قبل
-2

عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
5

او تشنه ی یادگیری و علم اندوزی بود او عمر خود راصرف گسترش و رشد علم و دانش کرد تلاش و کوشش بی نظیر بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ابو ریحان بیرونی یکی از فیلسوفان و ریاضی دانان جهان بود ابو ریحان بیرونی عمر خود را صرف گسترش و رشد علم کرد

اندر 14 ساعت قبل
0

ابو ریحان بیرونی خیلی دانشمند و ریاظی دان بود

0
عالی 14 ساعت قبل

عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

دو وژگی ابو ریحان بیرونی چیست

نویسنده 14 ساعت قبل
4

.

نویسنده 14 ساعت قبل
0

اوتشنه یادگیری بودزنگی خود فقط در راه گسترش علم گذراندتلاش بی نظیریسنا دهقان

ناشناس 14 ساعت قبل
0

درستشو بزارید

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خ

نویسنده 14 ساعت قبل
0

لنبنزتبدزدرپپتتتایتنیمس

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود. او عمر خود را صرف گسترش و رشد علم و دانش کرد تلاش و کوشش بی نظیری داشت

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ن

نویسنده 14 ساعت قبل
1

ریاضی دان وفیلسوف

0
خوب 14 ساعت قبل

خوب بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

تشنه یادگیری بود

ناشناس 14 ساعت قبل
0

ابوریحان بی دونی خیلی دانشمند ور راضی مند بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود. و تلاش و کوشش زیاد داشت.

برای پاسخ کلیک کنید