دو تصویر را با هم مقایسه کنید صفحه 61 کتاب نگارش ششم

کوثر

تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره میبرندولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان میدهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.

ناشناس

این سایت خیلی خوبه😍

نویسنده

گل لاله نشان دهنده ی خون شهیدان است و به منظور شهدا مانند گل لاله هستند گل بعدی گل شادی است نشان دهنده ی شادی هموطنانمان است .امیدوارم از متنم خوشتان بیات🤗❤

نویسنده

تفاوت های این دو تاثیر تصویر اول گل های زیادی و رنگارنگ و مختلفی دیده می شود ولی در تصویر دوم یک گل بیشتر وجود ندارد و همه گلها سمت تصویر یک با هم زیبا هستند ولی در تصویر ۲۱ گل است و به چشم انسان زیبایی دیده نمی شود

ناشناس

گل لاله در تصویر بیشتر است ونشان شهیدان استولی گل روز از گل لاله کمتر است وهردو یک زیبایی دارندو هردوبه خاک ، آب وهوانیاز مندن تا زنده بمانند وبوی آن ها باهم فرق می کند

صفحه ۶۱ کتاب نگارش فارسی ششم دبستان دو تصویر را باهم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

دو تصویر را با هم مقایسه کنید نگارش ششم

با سلام خدمت همه دانش آموزان پایه و کلاس ششم دبستان و ابتدایی امیدواریم که از این مطلب در سایت ما راضی بوده باشید و سریع از سایت ما خارج نشده باشیددر این مطلب می‌خواهیم جواب صفحه 61 کتاب نگارش فارسی ششم بخش اول که نوشته شده است دو تصویر را با هم مقایسه کنید و عکس سمت راست عکس لاله می باشد و عکس سمت چپ عکس رز می باشد. در جواب این بخش آمده است که هر دو گل هستند گل رز کمتر از گل لاله است رنگهای شما متفاوت است هر دو در خاک و از طریق آب و کود پرورش می یابند گل رز گلبرگ های زیادی دارد ولی گل لاله رنگ های زیادی دارد شما عزیزان نیز اگر این تصویر را نوشته اید برای مادر نظرات در پایین سایت ارسال کنید تا با اسم شما در همین مطلب منتشر شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در یک طرف این تصویر یک گل محمدی زیبایی را می بینیم که این گل علاوه بر این که یاد آور پیامبر عظیم الشان اسلام است و از یک طرف دیگر آن فوایدش از جمله بوی خوش برای رایحه درمانی، استفاده از برگ خشک آن و… به ذهنمان می رسد و در طرف دیگر این تصویر یک باغ گل لاله را می بینیم و می دانیم که لاله در فرهنگ ما یاد آور جان و خون پاک شهیدان است.

انیسه : در این طرف یک گل محمدی زیبا میبینیم که نشانی از خون قرمز شهیدان است و مثل شهید خوشبو و زیباست دراین طرف هم دسته ی گل های زیبا میبینیم که نشانی از تمام شهیدان است و مانند شهیدان رنگارنگ و خوشبو و زیباست.

نگین : در تصویر سمت راست گل های زیادی به رنگ های بنفش زرد آبی نارنجی و قرمز را میبینید اما در تصویر سمت چپ تک گلی به رنگ صورتی را میبینید .در سمت راست برگ سبز گل ها صاف است اما در سمت چپ برگ گل ها به شکل حلالی شکل است . سمت راست گل های لاله دیده میشود اما در سمت چپ گل رز دیده میشود .در سمت راست سبزه در زیر گل ها وجود دارد اما در سمت چپ خبری از سبزه نیست.

کوثر : تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره میبرندولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان میدهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.

نویسنده : در این تصویر دو گونه گل دیده می شود:گل لاله و گل رز. در فرهنگ ما گل لاله نماد شهید و گل رز نماد عشق است. گل رزاغلب در همه ی فصل ها رشد می کند.اما گل لاله فقط در فصل بهار رشد می کند.

یاسمن : در شکل سمت راست گل های گوناگونی با رنگ های مختلف است اما در شکل سمت چپ گلی صورتی رنگ است البته مقایسه ی دیگر من این است که همه ی گل ها کنار هم زیبا هستند و اما شکل سمت چپ گلی تک است و به چشم انسان ها بسیار زیبا نمی اید.

محمدرضا : آنی که یک گل است و مانند رنگین کمان است نشانه ی خوشحالی جهان ایران است و آنی که یک گل سرخ است نشانه ی خون شهیدان است دو تصویر هم نشانه ی خوبی دارند و زیبا هستند.

تارا : تصویر سمت راست نشان دهنده ی خون شهیدان و شهدا است و ب منظور اینکه شهدا مانند گل های لاله برای کشور و سرافرازی گل سمت چپ که نشان دهنده ی شادی و آرامش مردم ماست رفته اند و جان فشانی کرده اند.

نویسنده : گل رز وگل لاله دارای تفاوت ها و شباهت هایی است. از شباهت های این دو گل می‌توان به زیبایی و لطافت بی نطیر هر دو گل اشاره کرد که اغلب به رنگ قرمز دیده می شوند. این دو گل تفاوت هایی نیز با هم دارند. از آن جمله می‌توان به بلندی وکوتاه آن ها اشاره کرد که گل رز ساقه بلندتری نسبت به گل لاله دارد. همچنین می‌توان به ساقه ی تیغ دار رز اشاره نمود که گل لاله این ویژگی را ندارد.

هانا : تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره میبرندولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان میدهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.

ستایش : درپشت زمینه گل لاله آبی کمرنگ ودرگل رزپررنگ است هردوآنهانوعی گل هستند.

نویسنده : به نظر من این دو تصویر گل هستند گل رز بخاطره تنهایی اش بوی کمی دارد ولی گل لاله چون زیاد هستند بوی زیادی دارند حدیثه.

ناشناس : شباهت ها:این دو تصویر هر دو گل هستند و هردو به اب و خاک و افتاب نیاز دارند و در این دو تصویر از رنگ های سبز و قرمز هم استفاده شده است .
تفاوت ها:نوع گل ها فرق میکند تصویر راست گل های لاله است ولی تصویر چپ گل رز است.تصویر گل رز از گلبرگ های بیشتری به وجود امده است ولی لاله تنها از سه گل برگ استفاده شده .گل لاله نشانه ی شهیدان است ولی گل رز ناشنه ی خوشی و خوشبویی است ..

حدیثه محمدی : در این طرف یک گل رز زیبا می بینم که نشونه از خون قرمز شهیدان است ومثل شهید خوش رنگ و خوشبوو زیبا است در این طرف هم دسته گل های زیبا میبینم.

نویسنده : در این تصاویر دو گونه گل دیده می شود، گل لاله و گل رز، هر دو گونه ی این گل ها دارای رنگ های مختلف هستند و معمولا در هر آب و هوایی رشد می کنند. در فرهنگ ما گل لاله نماد شهید و گل سرخ نماد عشق است. بر هر شاخه ی گل رز معمولا چند گل وجود دارد اما گل لاله، تک گل است. شکل این دو گل تفاوت دارند و لاله بر خلاف رز معمولا به صورت مجموعه ای کاشته می شود. گل رز اغلب در همه‌ی فصل ها رشد می کند، اما لاله در فصل بهار رشد می کند.

طالب لو : به نظر من در تصویر سمت راست و چپ شباهت: هر دو نوعی گل هستن ،هر دو زیبا هستن،هر دو باعث نشاط و شادابی می شوند،هر دو در مناسبت ها ودر جای های گوناگونی وجود دارند.
تفاوت:در سمت راست گل ها چندین هستند و در سمت چپ تک گل ،در چپ گل ها برگ های حلالی شکلی دارند، درراست گل ها برگ های نوک تیز و صافی دارند،در راست رنگ های گوناگونی دارد ،در چپ یک گل صورتی رنگ تنها است،در تصویر سمت راست گل ها پشت سرسبزی دارند ولی در سمت چپ انگار که گل را از زمین جدا کردند و رو به آسمان گرفتند و عکس گرفتند. به هر حال این نظر من مشکات طالبلو پایه ششم بود. و دستم شکست اینقدر تایپ کردم.

نارین : تفاوت=گل سمت راست گل لاله است و تعداد شان زیاد و رنگارنگ است ) شباهت=هردو آفریننده ی پروردگار اند و هردوخوش بو هستند.

نویسنده : گل رز زیبا است گل محمدی هم همینطور گل محمدی نشانه‌ی خون شهیدان است وگل رز نشانه سلح ودوستی است.

غزل جبرئیلی : به نظر من بهتر است این را بنویسیم یک روز موضوعی فکر مرا درگیر کرد روز بعد این فکر را برای معلم مطرح کردم و گفتم در یک کتاب نوشته شده بود که گل رز را با گل لاله مقایسه کنید معلم کمی فکر کرد و گفت بهتر است در جوابش این را بگویی گل لاله نشانه شهدای عزیز ما است که با جاودانگی وسر افرازی جنگیدند اما گل رز نشانه خون سرخ رنگ شهیدان ما است که به دست ظالمان ریخته شده ولی نشانهی دیگرش این است که شهیدان وقتی به شهادت می رسند مثل گل رز بوی خوب می دهن.

محمد : گل رز زیبا است گل محمدی هم همینطور گل محمدی نشانه‌ی خون شهیدان است وگل رز نشانه سلح ودوستی است.در کشور ایران.

مهسا محمدی : مادر سمت راست گل لاله رامىبينيم ودرسمت چپ گل محمدى رامى بينيم هردو در خاك هستند ولى رنگ هاى ان فرق مى كند گل لاله رنگ قشنگى دارد اما گل محمدى برگ هاى زيادى دارد واينكه هر دو ا آب،كود،افتاب،و،،، مى كردند گل الاله در داشت هست وگل محمدى درباغچهى زيبا هست..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عالی 1 سال قبل
-1

فاطمه

ناشناس 1 سال قبل
-1

از آتون ممنون جواب هاشون خیلی خوبن 🙏🙏🌷

محمد حسین پولادوران 1 سال قبل
1

عالیییییییی بود

اوين محمدزاده 2 سال قبل
-1

باشن سلامتن هاوریان

میکاسا 2 سال قبل
-1

گل لاله نشانه خون شهیدان است و گل رز نشانه عشق است.گل لاله گلبرگ ندارد ولی گل رز گل برگ دارد.گل لاله بیشتر و گل لاله کم است.(با توجه به تصویر)

ناشناس 2 سال قبل
1

واقعا عالیه

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی عالی

رهــا 2 سال قبل
-1

مرص💖

-2
رهــا 2 سال قبل

......

فاطمه شعبانی 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود

به تو ربطی داره؟ 2 سال قبل
2

شباهت:هر دو خلق افریدگار است هردو به خاک اب و نور خورشید نیاز دارند

تفاوت:گل رز ساقه ی تیغ داری دارد ولی ساقه گل لاله این ویژگی را ندارد.

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی بود

1
خیلی عالی است 2 سال قبل

من خیلی خوش ام میاد

3
نرگس 2 سال قبل

عالی بود 😘😘

نویسنده منا💋 2 سال قبل
4

سلام عالی بود مرسی از زحمات گرانبهاتون

ملیکا 2 سال قبل
1

خوب بود 🙂

رامیلا 2 سال قبل
3

ممنون واقعا خیلی به من کمک کردمرسی از زحماتتون

2
نویسنده 2 سال قبل

درسمت راست چند گل زیبا هستدرسمت چپ یک گل محمدیدرسمت راست نشانه ی خون شهیدان استدرسمت چپ نشانه ی شهیدان

رستا 2 سال قبل
3

عالییییییییییییییی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

تفاوت گل ها اینکه درسمت راست گل محمدی هست که قرمز ولی در سمت چپ چندگل لاله هستzeynab

کوثر 2 سال قبل
17

تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره میبرندولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان میدهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.

رستا 2 سال قبل
4

خوب بود😘😘

ناشناس 2 سال قبل
1

واقعا شما گیجید فرق گل رز،محمدی را نیدونید😡😡.آفرین بر نگین خیلی قشنگ بود☺🙂

-2
سوگند محمدی 2 سال قبل

خیلی بد

0
فهیمی نیا 2 سال قبل

بداخلاق 😂

نویسنده 2 سال قبل
0

در این تصویر دو گونه گل دیده می شود:گل لاله و گل رز. در فرهنگ ما گل لاله نماد شهید و گل رز نماد عشق است. گل رزاغلب در همه ی فصل ها رشد می کند.اما گل لاله فقط در فصل بهار رشد می کند

ندارم هستم 2 سال قبل
1

خیلی زیبا بود

ناشناس 2 سال قبل
1

مقایسه کردن فقط به ظاهر نیست باید باطن را هم مقایسه کنیم

خوب بود 2 سال قبل
2

عالی بوددددددد

سوگل 2 سال قبل
1

خیلی به درد بخره👌👌

ماه تیسا 2 سال قبل
1

واقعا عالی بود……. حتی نظر های آقا مهدی ممنونم

بی نام 2 سال قبل
0

عالی عالی بود دست تمام کارکنان این سایت تشکر کرده و من هر وقت به مشکل بر می خورم کمکم می کنه خدا سردار سلیمانی را بیامرزه

فاطیما 2 سال قبل
2

عالی

نیلوفر 2 سال قبل
1

واقعا عالی بود😍😍😍😍

مطهره 2 سال قبل
3

بسیار متشکرم

نویسنده 2 سال قبل
-1

عاااااالی😚😚

0
دنیا 2 سال قبل

خوب بود 😍

0
کاترین 2 سال قبل

حق با شماست عالیه

ناشناس 2 سال قبل
6

عاااااالی😚😚

نازنین 🙂 2 سال قبل
7

واقعا عالیه👌

ناشناس 2 سال قبل
16

این سایت خیلی خوبه😍

نویسنده 2 سال قبل
0

گل سمت چپ تک است ولی گل سمت راست زیاد وهم قشنگ است نازنین

مارگارت 2 سال قبل
0

تارا ممنون از نظرت بسیار مفید بود

نرجس خاتون تقواییان 2 سال قبل
4

کوثرجون متنت عالی بود🤩😘😘🤩

0
کوثر 2 سال قبل

ممنون💐

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی خلی

ساجده 2 سال قبل
4

با سلام و عرض ادب ممنون از شما کوثر جان برای متن زیبا

0
شیما 2 سال قبل

خیلی خیلی بد 😂😂😂😂😂😂😂

2
کوثر 2 سال قبل

متشکر🌺

1
نارین آتش برگ 2 سال قبل

تفاوت=گل سمت راست گل لاله است و تعداد شان زیاد و رنگارنگ است ) شباهت=هردو آفریننده ی پروردگار اند و هردوخوش بو هستند

زهرا محمد ی 2 سال قبل
2

دوتصویر را باهم مقایسه کنید

نویسنده 2 سال قبل
2

گل رز وگل لاله دارای تفاوت ها و شباهت هایی است. از شباهت های این دو گل می توان به زیبایی و لطافت بی نطیر هر دو گل اشاره کرد که اغلب به رنگ قرمز دیده می شوند. این دو گل تفاوت هایی نیز با هم دارند. از آن جمله می توان به بلندی وکوتاه آن ها اشاره کرد که گل رز ساقه بلندتری نسبت به گل لاله دارد. همچنین می توان به ساقه ی تیغ دار رز اشاره نمود که گل لاله این ویژگی را ندارد

2
تارا 2 سال قبل

ممنون عزیزم

نویسنده 2 سال قبل
1

گل سمت چپ یاد آور پیامبر است

آرمیس 2 سال قبل
0

متنت خیلی عالی بود کوثر جان🤩

1
ناشناس 2 سال قبل

باش بابا فهمیدیم

3
کوثر 2 سال قبل

مرسی🌻

1
شقایق 2 سال قبل

خیلی خوب بود❤️😍🌼🏵️🌺

هانا 2 سال قبل
6

تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره میبرندولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان میدهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.

6
گیلدا 2 سال قبل

عالییییییییییییییییی

0
من 2 سال قبل

خوبه

سحر 2 سال قبل
4

خیلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبود

مهرسا 2 سال قبل
0

به نظر من خیلی کم می توان زیاد تر هم نوشت

ناشناس 2 سال قبل
-1

ستایشدرپشت زمینه گل لاله آبی کمرنگ ودرگل رزپررنگ است هردوآنهانوعی گل هستند

0
ناشناس 2 سال قبل

🌹🌹خوب پس چیه🌺🌺

1
ناشناس 2 سال قبل

گل هستش💋

0
زهرا 2 سال قبل

به نظر من این گونه مقایسه ها زیاد جالب نیست ولی ممنون از همکاریتون بچه ها

1
علی 2 سال قبل

من هیچ وقت درس نمی خونم و از روی شما می بینم کار. تون عالی است و خانمم متوجه نمی شه این کلاس آنلاین خوبه نمی خونی برای آزمون و از روی کتاب می بینی 😋😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

ستایش۱۳۸۷ 2 سال قبل
0

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

اشتباه همه این است که فقط درباره ی رنگ خون شهیدان گفته اند

2
💋 2 سال قبل

مرسی از همه عالی بود ممنون

سوزان 2 سال قبل
2

همه درمورد خون شهیدان گفته اند

1
ساریه امینی 2 سال قبل

اره هیمن طور است در این وسط فقط خون شهیدان را تعریف کرده است

سامیه 2 سال قبل
3

مرسی از متن های زیبایتان عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

ببخشید صلح اینطوری درسته

ناشناس 2 سال قبل
0

صلح

سودا 2 سال قبل
-1

متنت خوبه ولی یکم زیاده

حدیثه حنیفی 2 سال قبل
0

در این طرف یک گل رز زیبا می بینم که نشونه از خون قرمز شهیدان است ومثل شهید خوش رنگ و خوشبوو زیبا است در این طرف هم دسته گل های زیبا میبینم

نرگس 2 سال قبل
0

من خیلی خوشحالم که میاد

معصوم انقلابی 2 سال قبل
0

به نظر من سمت چپ گل روز است ولی سمت راست گل لاله است

ناهید 2 سال قبل
0

فقط تشخیص خوب بودن متن ها یکم سخته نمیدونم کدومو بنویسم😶

سامیه 2 سال قبل
-1

در سمت راست گل هایی را میبینیم ک در رنگ های مختلف هستند اما در سمت چپ یک گل میبینیم

نویسنده 2 سال قبل
0

هردو تا گل زیبا هستند مثل من!شوخی کردم😂یک شاخه گل به تنهایی زیباست ولی وقتی به لاله زار مینگریم و گل های رنگارنگی را میبینیم حس لذتبخش تری داریمبوی عطر گل ها وقتی که درکنار هم قرار میگیرند حس خیلی خوبی به آدم میدهند

نویسنده 2 سال قبل
0

گل لاله خیلی زیباست و گل محمدی هم همین طور.

نویسنده 2 سال قبل
2

ریحانه 😍😍😍به نظر من گل لاله رنگ خون شهیدان رو نشون میده یعنی قرمز ولی گل رز رنگ صورتی رنگ خون شهیدان نیستش و گل لاله تو این تصویر چند تا ست گل رز یه دونه است

آیریانا 2 سال قبل
0

خیلی خیلی خوب بود برای درسم عالی بود مطالب خیلی خوبی داشت

نویسنده 2 سال قبل
2

آن اولی گل لاله زار است و برای شهدا است.ودومی خون شهدا را نشان میدهد و یعنی خون شهدا پرچم اسلام را بالا میبرد ،وایران سربلند میشود.✨💫نام ونام خانوادگی :(کوثر همتے )✨💫

ریحانه 2 سال قبل
2

انیسه

-2
یییییسیسسسص 2 سال قبل

ریس۱فا۲ثتعثبکلقگزیسععو۲۳دقریدلع

نویسنده 2 سال قبل
3

شباهت ها:هردوی آن تصویر ها گل هستند و نشان دهنده ی شادابی و طراوت .تفاوت:در تصویر اول ما می توانیم گلی را ببینیم که با جزئیات بیشتری نقاشی شده و از نظر بیننده کامل تر و زیبا تر است . اما در تصویر دوم ما تصویری از لاله زار میبینیم و تصویر با جزئیات کامل تعریف نشده است و ممکن است نظر بیننده را مانند تصویر اول جلب نکند .

داملا 2 سال قبل
0

اره ولی ماله نگین خیلی خوب و قابل درک تره

ناشناس 2 سال قبل
5

آخه چرا اینقدر تبلیغ میشه

مریم 2 سال قبل
-1

اره عالی بود 💓💓💓💓

دختر مغرور 2 سال قبل
-2

خیلی کوتاهن متن هاتون

نویسنده 2 سال قبل
-2

وقتی دو تصویر را با هم مقایسه می کنیم می بینیم هردو گل هستند

زهرا 2 سال قبل
0

در این دو تصویر دو گل مختلف مشاهده میکنم گل لاله و گل رز که هر کدام رنگ انها ،شکل انها،اندازه و حالت برگ ها،نماد انها، با هم متفاوت است.

زهرا از شاهرود 2 سال قبل
-2

بسیار عالی نطرات مختلف و اموزنده ست

زهره هادیان 2 سال قبل
-2

صفحه ی شصت و یک نگارش ششم با جواب

علی رضا اسمی 2 سال قبل
4

من میگم عالی است و من دوست داشتم اگر همه نظر منو دوست داشتن یک نظر برای من ارسال کنند لطفا هم دختر ها و هم پسر ها 😆😆💜💜💜💜💜

زهرا تاجیک 2 سال قبل
5

هردو این ها گل هستند شما راست لاله و سمت چپ گل رز است هر دوی این ها از طریق آب و کود پرورش می یابند گل رز گلبرگ های زیادی دارد ولی گل لاله رنگ های زیادی دارد

2 سال قبل
4

آفرین👏👏👏👏👏👏

نویسنده 2 سال قبل
1

ت

نویسنده 2 سال قبل
-1

چطوری رادمان

سیده حدیث سید علیان 2 سال قبل
1

در سمت چپ گل رز را میبینیم و در سمت راست گل لاله گل لاله مارا به یاد شهیدان فداکارانه می اندازد و گل رز نماد عشق را دارد و گل لاله بدون بو است اما گل رز بوی بسیار خوشی دارد و گل لاله رنگ های زیادی دارد اما گل رز فقط قرمز است

نویسنده 2 سال قبل
3

هر دو گل زیبا هستند و باعث زیبایی خانه میشوند

شمیم 2 سال قبل
0

هیچی نمیدونم😂😀

نا شناس 2 سال قبل
5

خیلی ممنون بابت زحماتتون ❤

3
واقعا ممنون❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 2 سال قبل

واقعا ممنون💕💕💕💕💕💕💕💕

ناشناس 2 سال قبل
1

عالى

نویسنده 2 سال قبل
9

تفاوت های این دو تاثیر تصویر اول گل های زیادی و رنگارنگ و مختلفی دیده می شود ولی در تصویر دوم یک گل بیشتر وجود ندارد و همه گلها سمت تصویر یک با هم زیبا هستند ولی در تصویر ۲۱ گل است و به چشم انسان زیبایی دیده نمی شود

0
ناشناس 2 سال قبل

عالییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
2

متوسط بودند

👌👌👌👌👌👌💖💖 2 سال قبل
0

عااااااااااالی😍😍😍

نویسنده 2 سال قبل
0

اتنعمدذلنمودراتدپو. دذد

‌‌ 2 سال قبل
0

سلام من ______________ هستم 😌من پایه ______________ هستم😇من کلاس_____________ هستم🥰

فائزه 2 سال قبل
-2

عالییی

اریا 2 سال قبل
-2

وقتی دو تصویر را با هم مقایسه می کنیم می بینیم که هر دو، گل هستند و زیبای خاصی دارند. اما اولین تفاوتی که به چشم می خورد نوع آنهاست؛ سمت چپ گل رز و سمت راست گل های لاله. تفاوت بعدی هم همین تک شاخه بودن گل رز در برابر شاخه های متعدد گل لاله است.

فرناز 2 سال قبل
-1

عالی بود خوشم اومد😋😍😎😍

🤔🤨😐 2 سال قبل
-1

دست شما درد نکنه انیسه

نویسنده 2 سال قبل
-1

درست چب گل لاله است ودر سمت راست رز است

نیوشا 2 سال قبل
4

متن رو موندم عاااااااالی بود🥰🥰🥰🥰

-1
آلیسا 2 سال قبل

سلام عالی بود با نظرت موافقم🥰🥰🥰🥰

برجو 2 سال قبل
1

من خیلی لذت بردم.عالی بود. متشکرم

آرزو کرمیممنون 2 سال قبل
0

واقعا ممنون خیلی بهم کمک کرد

ناشناس 2 سال قبل
0

ممنون✔️عالی بود🌱

پـریا 2 سال قبل
-1

عالیییییی 🌱

0
حسین 2 سال قبل

واقعا ممنون از همگی

نویسنده 2 سال قبل
4

این دو گل زیبا تفاوت و شباهت های زیادی دارند ، سلام😂😂😂😂😂

-2
به تو چه 2 سال قبل

عالی بود آفرین 🥰🥰🥰♥️

♥️فاطمه ♥️ 2 سال قبل
1

واقعا ممنونم ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💖💖💖💖💖💖💖💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕😍😍😍😍😍😍😍😍

0
فهیمی نیا 2 سال قبل

ببند

Ali 2 سال قبل
7

خیلی خوب بود ممنون به فکر آدم کمک می کند

نویسنده 2 سال قبل
12

گل لاله نشان دهنده ی خون شهیدان است و به منظور شهدا مانند گل لاله هستند گل بعدی گل شادی است نشان دهنده ی شادی هموطنانمان است .امیدوارم از متنم خوشتان بیات🤗❤

-1
فهیمی نیا 2 سال قبل

آفرین

زهرا 2 سال قبل
6

عالیباور داشته باشید که همه ی دوستانم به خاطره شرایط کرونایی و مجازی بدون همه از اینجا بر میدارن😀

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچ کمو

ناشناس 2 سال قبل
7

گل لاله در تصویر بیشتر است ونشان شهیدان استولی گل روز از گل لاله کمتر است وهردو یک زیبایی دارندو هردوبه خاک ، آب وهوانیاز مندن تا زنده بمانند وبوی آن ها باهم فرق می کند

نمیدونم اسمم چیه 2 سال قبل
5

لطفا اگر این کانال خوبه این پیام رو لایک کنید ترو خدا دوستون دارم پیش پیش عید نوروز 1400مبارکتون باشه.

2
دوست شما 2 سال قبل

من لایک کردم دوست عزیز پیش پیش عید شما هم مبارک…….

نویسنده 2 سال قبل
4

گل چپ فقط از یک رنگ درست شده ولی گل سمت راست از چند گل و رنگ مختلف است

نویسنده 2 سال قبل
5

مادر سمت راست لاله زاری را می بینیم که خیلی زیبا میماند وای در سمت چپ یک گل تنها است ولی خیلی زیبا است

نویسنده 2 سال قبل
6

تعداد گل های رز کمتر از گل های لاله است و طبیعی است هر دو گل رنگارنگ هستند این دو تا گل از نظر شکل با هم فرق دارند.

آسیه 2 سال قبل
0

خیلی عالی❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

آرمان حاجیان 2 سال قبل
1

کانال مارا دنبال کنید🤩😍@sin_zanan_bartar7این دوتا گل دو تا نماد دارن گل رز نماد عشق گل لاله نماد شهید گل رز تکی است اما گل لاله خیلی زیاد است و نشان دهنده ای است که گل رز انسان مغرور است اما گل لاله انسان هایی هستند که خود بین نیستند و در همه کارها همکاری میکنند

💟 2 سال قبل
0

شباهت هردوگل ودارای ساقه برگ وگلبرگ هستندتفاوت نوع وشکل ظاهری آن ها باهم متفاوت هستند گلسمت چپ رز و گل های سمت راست لاله هستند

نگارش ششم دبستان صفحه 62 2 سال قبل
6

متین اسماعیلی

برای پاسخ کلیک کنید