دو ضرب المثل که در کتاب فارسی پنجم یا سال های گذشته آموختید بنویسید صفحه 98 کتاب نگارش فارسی ششم

HHHH

.....شکر نعمت نعمات افزون کند

....از تو حرکت از خدا برکت

....زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد

....نوشدارو پس از مرگ سهراب

....تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز

...کم گوی و گزیده گوی چون در تا زندک تو جهان شود پر

.....تا پول داری رفیقام قربان بند کیفتم

......جایی که نمک خوردی نمکدان مسکن

.....کار نیکو کردن از پر کردن است

.....مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید

....با دوستان بسازو بر دشمنان بتاز

....هر که بامش بیش برفش بیشتر

....مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد

....کبوتر با کبوتر باز با باز ،کند همجنس با همجنس پرواز

....این دغل دوستان که میبینی ،‌مگسانند گرد شیرینی

.....به پایان امد این دفتر ، حکایت همچنان باقیست

به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی

فرزاد

هرکه بامش بیش برفش بیشتر ، هنوز دو قورت و نیمش باقیست ، اشپز که دوتا شد اش یا شور میشه یا بی نمک .

Rojen nsrollahi

خواستن توانستن است

پرسپولیس

جوجه رو آخر پاییز میشمرند

.......

وای مرسی خیلی دنبالش گشتم ولی پیدا نکردم😄🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

صفحه ۹۸ کتاب نگارش فارسی ششم دو ضرب المثل را که در کتاب های فارسی سالهای گذشته یا پنجم ابتدایی دبستان آموخته اید بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

دو ضرب المثل که در کتاب فارسی پنجم است

با سلام خدمت شما عزیزان در این بخش می‌خواهیم جواب سوال صفحه 98 کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی را برای شما عزیزان قرار بدهیم در جواب این بخش که با سوال مطرح شده است که دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته را بنویسید جواب ما برای این بخش اینگونه است که هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی و ضرب المثل دوم اینگونه است قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود اگر شما ضرب المثل های دیگری تاریخ برای مادر نظرات پایین بفرستید تا در همین مطلب با اسم شما قرار بگیرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

نویسنده : میهن دوستی نشانه ایمان است.

نویسنده : هر که خربزه بخوره پای لرزش هم می شینه.

نویسنده : آشپز که دوتا شود اش یا شور می شود یا بی نمک.

حسین : هرکه خربزه بخوره پای لرزش هم می شینه.

سه قلب : کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد.

نویسنده : آشپز که دوتا باشه اش یا شور میشه یا بی نمک.

نویسنده : هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک بود کنی. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

سه تا قلب چشمی : ضرب المثل چاه نکن بهر کسی. اول خودت بعدا کسی.

سپهر : پایت را به اندازه ی گلیمت دراز کن.

ناشناس : بار کج به منزل نمی رسد هر که بامش بیش برفش بیشتر.

نویسنده : نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

باحال خان : بزک نمیر بهار میاد_دوستی خاله خرسه_جیک جیک مستونت بود_از تو حرکت از خدا برکت امیدوارم استفاده مفید برده باشید.

نویسنده : نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود.آشپز که دوتا شد ، آش شور می شود یا بی نمک. دوستان باوفا.

نرگس : ابرده رنج گنج میسر نمیشود هر که خربزه خورده پایه لرزش هم می شینه پایت را اندازه ی گلیمت دراز کن کوه به کوه نمیرسه اما ادم به آدم می رسه اشپز که تو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی نمک.

یگانه سادات حسنی : آشپز که دوتا باشد آش یا شور میشود یا بینمک نابرده رنج گنح میسر نمیشود فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه ریزه جوینده یابندست.

پانیذ فراست : ضرب المثل همیشگی آشپز که دوتا باشه آش یا شور میشه یا بی نمک این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی گرد شیرینی.

ناشناس : عقل سالم در بدن سام است
میهن دوستی نشانه ایمان است
کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم میرسد
عقلش به چشمش است
جوجه را آخر پاییز می شمارند
ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

نویسنده : ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است، آشپز که دوتا باشد آش یا شور میشود یا بی نمک ، کوه به کوه میرسد آدم به آدم نمیرسد، نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

نویسنده :‌هرکه بامش بیش برفش بیشتر
جوینده یابنده است
آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک.

حسینی :‌
کبوتر با کبوتر باز با باز ،کند هم جنس با هم جنس پرواز…..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حاج امینی 1 سال قبل
3

کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم میرسد

ناشناس 1 سال قبل
3

بله

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی

حنانه 2 سال قبل
-1

ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه دست بالای دست بسیار

sahar 2 سال قبل
1

هی! یادش بخیر. 😍😂😎💞🤦🏻‍♀️

4
اسرا 1 سال قبل

آشپز که دوتا باشد اش یا شور می شود یا بی نمک

mr.kk 2 سال قبل
0

پیش قاضی و معلق بازی

ستایش باقری 2 سال قبل
1

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازست

آش نخورده و دهان سوخته

جوجه را آخر پاییز می شمارن

ناشناس 2 سال قبل
3

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

لغو 2 سال قبل
1

کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هر جنس با هم جنس پرواز

ناشناس 2 سال قبل
-2

ضرب المثل از کتاب فارسی پنجم ابتدایی

امیر حسین فلاح سیفی 2 سال قبل
0

جوجه رو آخر پاییز می شمرد

ناشناس 2 سال قبل
3

هر که بامش بیش برفش بیشتر

جوینده یابنده است

بار کج به منزل نمی رسد

جوجه را آخر پاییز می شمارند

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

HHHH 2 سال قبل
11

.....شکر نعمت نعمات افزون کند

....از تو حرکت از خدا برکت

....زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد

....نوشدارو پس از مرگ سهراب

....تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز

...کم گوی و گزیده گوی چون در تا زندک تو جهان شود پر

.....تا پول داری رفیقام قربان بند کیفتم

......جایی که نمک خوردی نمکدان مسکن

.....کار نیکو کردن از پر کردن است

.....مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید

....با دوستان بسازو بر دشمنان بتاز

....هر که بامش بیش برفش بیشتر

....مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد

....کبوتر با کبوتر باز با باز ،کند همجنس با همجنس پرواز

....این دغل دوستان که میبینی ،‌مگسانند گرد شیرینی

.....به پایان امد این دفتر ، حکایت همچنان باقیست

به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی

ایناس 2 سال قبل
0

یک ضرب المثل بنویسید که در ان کلمه ی کار دو بار استفاده شده باشد

ناشناس 2 سال قبل
1

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

نویسنده 2 سال قبل
-2

هر که خربزه بخوره پای لرزش هم می شینه

ملیکا 2 سال قبل
3

کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز

ناناز 2 سال قبل
1

از تو حرکت، از خدا برکت

زهرا مؤذنی 2 سال قبل
2

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک

ناشناس 2 سال قبل
-1

بار کج به منزل نمی رسد هر که بامش بیش برفش بیشتر

نویسنده 2 سال قبل
0

هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک بود کنی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

-2
صباضیغمی مقدم. 2 سال قبل

موش توی سوراخ نمیرفت،جارو به دمش بست.💙

😍😍😍 2 سال قبل
2

ضرب المثل چاه نکن بهر کسی.اول خودت بعدا کسی

نویسنده 2 سال قبل
-2

اشپز که دوتا باشه اش یا شور میشه یا بی نمک

آیناز جون ن ن ن ن ن 2 سال قبل
1

یک کلاغ چهل کلاغ

1
😇😇فرشته😇😇 2 سال قبل

یک کلاغ چهل کلاغ که مال اول آییناز

😇😇فرشته😇😇 2 سال قبل
3

لطفا معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است را هم اضافه کنید

1
مهدی 2 سال قبل

هرچه با چشم میبیند باور میکند وبه دنبال حقیقت نمیرود یعنی به باطن احمییت نمی دهد وفقط ظاهر برایش واجب است

نویسنده 2 سال قبل
3

نابرده رنج گنج میسر نمیشود تا انسان کار و تلاش نکند پولی بدست نمی اورد

همتا 2 سال قبل
5

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

-2
2 سال قبل

افرین

نویسنده 2 سال قبل
8

یک کلاغ چهل کلاغ

نویسنده 2 سال قبل
2

باحال خان:) بزک نمیر بهار میاد_دوستی خاله خرسه_جیک جیک مستونت بود_از تو حرکت از خدا برکتامیدوارم استفاده مفید برده باشید.

تیلدا 2 سال قبل
-1

عالییییییییییییییییییییییی عالیییییییییییییییییییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
1

برو کار می کن مگو چیست کار

نویسنده 2 سال قبل
6

مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد

لیسا بلک پینک و چانیول اکسو 2 سال قبل
6

میشه بگید چرا اینجا جواباتونو مینویسید

-1
ناشناس 2 سال قبل

پس کجا بنویسیم

روژین 2 سال قبل
5

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

Rojen nsrollahi 2 سال قبل
10

خواستن توانستن است

نویسنده 2 سال قبل
2

هنوز دو قورت و نیمش باقیست

نویسنده 2 سال قبل
4

آشپز که دو تا شد اش یا شور میشه یا بی نمکهیچ ارزانی بی علت و هیچ گرانی بی حکمت نیستبار کج به منزل نمی رسدهر که بامش بیش برف بیشترنابرده رنج گنج میسر نمیشودمیهن دوستی نشانه ی ایمان استچاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسیکوه به کوه نمیرسه اما آدم به آدم می رسهقطره قطره جمع گردد وآن.ی دریا شودامیدوارم مطالب برایتان تاثیر داشته باشد

آرمیتا 2 سال قبل
1

به این خوبی دلتم بخواد

نویسنده 2 سال قبل
-2

نابرده رنج کنج میسر نمیشودآشپز که دو تاشود آش شور میشود یا بی نمکهر که بامش پیش برفش بیشتر

ز ق 2 سال قبل
4

ماهی را هرودت از آب بگیری تازه است . دست بالای دست بسیار است.

نویسنده 2 سال قبل
4

نابرده رنج گنج میسر نمیشودهر که خربزه خورده پایه لرزش هم می شینهپایت را اندازه ی گلیمت دراز کنکوه به کوه نمیرسه اما ادم به آدم می رسهاشپز که تو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی نمکنرگس

ستاره 2 سال قبل
-1

بار کج به منزل نمی رسد

€£₩ 2 سال قبل
2

خیلی عالی بود🤩👏🤩🤩🤩🤩

Romina 2 سال قبل
1

فلفل نبین چی ریزه بشگی ببی چه تیزه

هدیه 2 سال قبل
2

عقلش به چشمش است. ❤️😘

نویسنده 2 سال قبل
1

جوجه را آخر پاییز می شمارند نورالهدی کاظمی زاد

یگانه سادات حسینی 2 سال قبل
0

آشپز که دوتا باشد آش یا شور میشود یا بینمک

نادین 2 سال قبل
1

عالیییییییی

حسنا افشار 2 سال قبل
-1

عالییی آفرین

امیر محمد 2 سال قبل
2

نابرد رنج گنج مسیر نمی شود

بباا 2 سال قبل
3

نا برده رنج گنج میسر نمی شود

سمانه 2 سال قبل
6

بسیار عالی

نویسنده 2 سال قبل
7

جواب سوال2درس 161نظم2سلاطین3زوال4اعتدال5راغب6محنت

9
....... 2 سال قبل

وای مرسی خیلی دنبالش گشتم ولی پیدا نکردم😄🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

7
محمد علی 2 سال قبل

دستت درد نکنه

دلارام 2 سال قبل
4

دهن سوخته نه دعن سوخته

نویسنده 2 سال قبل
6

نابرد رنج گنج مویثر نمیشود

5
باحال 2 سال قبل

ممنون از سایتتونراستی به غیر از نابرده رنج گنج مویثر نمیشودآش نخورده ودهن نسوخته رو هم میدونم تمام😍

2
خ 2 سال قبل

خوب

ناشناس 2 سال قبل
6

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد

mohamad taha safari 2 سال قبل
4

نابرده رنج گنج میسر نمیشود👈👈👈👈👈👈👈چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی

فرزانه 2 سال قبل
3

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

0
جابر صفرنیا عالی 2 سال قبل

کوه به کوه نمی رسد اما حرف هایی که پشت سرم میزنی بهم میرسه فلانی😘😘✌✌😍

Mohammadali 2 سال قبل
3

هر که بامش بیش برفش بیشتر

ناشناس 2 سال قبل
6

عقل سالم در بدن سام استمیهن دوستی نشانه ایمان استکوه به کوه نمی رسد آدم به آدم میرسدعقلش به چشمش استجوجه را آخر پاییز می شمارندماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

الیاس فرقانی جون 2 سال قبل
2

موش تو سوراخش نمی رفت به دمبش جارو بستن

نویسنده 2 سال قبل
5

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

پرسپولیس 2 سال قبل
9

جوجه رو آخر پاییز میشمرند

سید ابوالفضل موسوی 2 سال قبل
6

رطب خورده منع رطب کی کند

ناشناس 2 سال قبل
4

.

آناهیتا 2 سال قبل
7

به نظرم این سایت عالیه خیلی خوبه که جوابای مختلفی داره 🌹🌹🌹❤️❤️❤️

1
Ali 2 سال قبل

👍👍👍👍👍👍👍👍👍💑💑💑

اندیش مارک 2 سال قبل
7

سلامممممم😘خییییییییلی ممنونم از سایت عالیتون😍منم یه ضرب المثل میدونم که توی سال پنجم ابتداییمون داشتیم: یک دست صدا ندارد🖐راستی یادم رفت خودمو معرفی کنم،من(اندیشه قدسی)ام😎

نویسنده 2 سال قبل
5

ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است، آشپز که دوتا باشد آش یا شور میشود یا بی نمک ، کوه به کوه میرسد آدم به آدم نمیرسد، نابرده رنج گنج میسر نمیشود

2
❤مهسا خانم💜 2 سال قبل

کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم میرسد.💕💜❤💋

-1
Ali 2 سال قبل

Ok😙😙

نیلوفر💜 2 سال قبل
4

این سایت واقعا عالیه💜💜💜💜💜

میر مبین اصلانی 2 سال قبل
2

آشپز که دوتا باشه اش یا شور میشود یا بی نمک

نویسنده 2 سال قبل
0

واقعا عجب سایت است. خداقوت به همه ی دسترکاران.

نویسنده 2 سال قبل
8

عقل سالم بدن سالم

نویسنده 2 سال قبل
0

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

1
امیرحسین کشاورز 2 سال قبل

واقعا عالی بود 👏

نویسنده 2 سال قبل
2

عقل سالم در بدن سالم جوینده یابنده است

dgfq 2 سال قبل
3

راستی راە نجات است.

نویسنده 2 سال قبل
3

جوینده یابنده است

0
سبحان ارشدی 2 سال قبل

این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی

نویسنده 2 سال قبل
5

آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا نابرده رنج گنج میسر نمی شود

ناشناس 2 سال قبل
2

نا برده رنج گنج میسرنمی باشد

ناشناس 2 سال قبل
1

کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد

نویسنده 2 سال قبل
0

{حسینی}کبوتر با کبوتر باز با باز ،کند هم جنس با هم جنس پرواز….

نویسنده 2 سال قبل
-2

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

نویسنده 2 سال قبل
0

جوینده یابنده استهرکه بامش بیش برفش بیشتر

M.r 2 سال قبل
0

خیلی ممنون😊

fateme 2 سال قبل
3

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

اهورا 2 سال قبل
1

هرکس بامش بیش برفش بیشتر؛

فاطمه 2 سال قبل
2

هرچه کنی به خود کنی.

هاوژین حسینی 2 سال قبل
1

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست از تو حرکت از خدا برکت

عسل 2 سال قبل
1

انقدر تبلیغ دارین که اصلا نمی تونم بخونم که نظر بدم خوبه یا بده واقعا که !!امتیازدهی من از 100 .0000 هستشبازم می گم واقعا که!!!

1
مریم 2 سال قبل

واقعا درست میگی

1
امیررضاتیموری 2 سال قبل

نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود.آشپز که دوتا شد ، آش شور می شود یا بی نمک.امیررضاتیموری

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام

ناشناس 2 سال قبل
5

《 شکر نعمت ،نعمت افزون کند》《از تو حرکت ،از خدا برکت》《نوش دارو بعد مرگ سهراب》《فلفل ملین چه ریزبشکن ببین چه تیزه》《آشپز که دوتا شد آش یا شور میشود تا تند 》《کار نیکو کردن از پر کردن است》《تو میگی می کن و در دجله انداز》《تا پول داری رفیقتم ،قربان بنده کیفتم》《مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد》《کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز》《این دغل دوستان که می بینی ،مگسانند گرد شیرینی 》《به پایان آمد این دفتر ،حکایت همچنان باقی است

ناشناس 2 سال قبل
5

《 شکر نعمت ،نعمت افزون کند》《از تو حرکت ،از خدا برکت》《نوش دارو بعد مرگ سهراب》《فلفل ملین چه ریزبشکن ببین چه تیزه》《آشپز که دوتا شد آش یا شور میشود تا تند 》《کار نیکو کردن از پر کردن است》《تو میگی می کن و در دجله انداز》《تا پول داری رفیقتم ،قربان بنده کیفتم》《مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد》《کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز》《این دغل دوستان که می بینی ،مگسانند گرد شیرینی 》《به پایان آمد این دفتر ،حکایت همچنان باقیاست》《که به کوه نمی رسد آدم به آدم میرسد》《هر جا پا بگذاری دریا خشک می شود 》

1
نام شخص 2 سال قبل

تند نمیشه بی نمک

نویسنده 2 سال قبل
3

با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه

صباضیغمی مقدم. 2 سال قبل
0

قدر عافیت،کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.هر سخن جایی وهر نکته،مکانی دارد.زخم زبان ،بدتر از زخم شمشیر است.سالی که نکوست از بهارش پیداست.دشمن،نتوان کوچک وبیچاره شمرد.موش توسوراخ نمیرف ،جاروبه دومش بست.شیری یا روباه؟

صباضیغمی مقدم 2 سال قبل
-2

موش توی سوراخ نمیرفت،جارو به دمش بست.💙

0
نویسنده 2 سال قبل

نوش دارو بعد مرگ سهراب .حسنی به مکتب نمی رفت وقتی میرفت جمعه میرفت.ا

نویسنده 2 سال قبل
-1

هر گردی که گردو نمیشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

عقلش به چشمش است.

ناشناس 2 سال قبل
-1

این دغل دوستان که میبینی مگسانند به دور شیرین

اااااااا 2 سال قبل
-1

کوه به کوه میرسد آدم به آدم نمیرسد

0
ناشناس 2 سال قبل

😐

نویسنده 2 سال قبل
0

آشپز که دو تا باشه آش یا شور می شه یابی نمک 😁😁

نویسنده 2 سال قبل
1

پند دادن به نادان مانند تخم افکندن در شوره زار است (صفحه ۳۸ درس ۴ فارسی پنجم دبستان)ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است. (درس ۲ فارسی چهارم دبستان صفحه ۲۸)هرچه کنی به خود کنی. (درس ۴ فارسی سوم دبستان)

1
مریم 2 سال قبل

دمت گرم

-2
❤Mohanna🎀babaee❤ 2 سال قبل

سلامضرب المثل اول (تو گوش خر یاسین خوندن)

0
دخی رل🖕✌🤞 2 سال قبل

میهن دوستی نشانه ایمان استآشپز که دوتا شود آش شور میشود یا بی نمک

مریم محمدب 2 سال قبل
-1

دست بالای دست بسیار است

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب بدین

مهناز 2 سال قبل
-1

کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه

ناشناس 2 سال قبل
0

کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه

فاطمه خسروزاده 2 سال قبل
0

یک ضرب المثل بگید که دو بار توی اون از کلمه کار استفاده شده باشه

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من جن هستم چوسیدم با با ت روی انتذخخخخخخخخخخخ اقا جنه

0
ناشناس 2 سال قبل

مرض🫤

نویسنده 2 سال قبل
0

دشمن نتوان کوچک و بیچاره شمرد-فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه-زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

ناشناس 2 سال قبل
0

دشمن نتوان کوچک و بیچاره شمرد-فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه-زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

آ تنا 2 سال قبل
-1

از تو حرکت از خدا برکتشکر نعمت افزون کندنوش دارو بعد مرگ سهرابدشمن نتوان کوچک و بیچاره شمردتا.پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم

آیزا مورگینkidz bop 2 سال قبل
0

کوه به کوه نمیرسد،آدم به آدم میرسدخواستن،توانستن استهرکه بامش بیش،برفش بیشترو……

نویسنده 2 سال قبل
4

هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی بی حکمت

-1
خواهش 2 سال قبل

نابرده رنج گنج میسر نمیشود.نرگس

نویسنده 2 سال قبل
4

هرسخن جایی و هرنکته مکانی دارد -زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است -عقل سالم دربدن سالم

-2
Roya 2 سال قبل

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. از کوزه همان برون تراود کهدر اوست. برو کار میکن نگو چیست کار. هرکسی را بهر کاری ساختند. هرکه بامش بیش برفش بیشتر. نابرده رنج گنج میسر نمی شود درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را پیری و معرکه گیری. از هر دست بدهی از همان دست میگیری. زبان سرخ سبز میدهد بر باد. قدر عافیت،کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. سواره، خبر از پیاده نداردخواستن، توانستن است

نویسنده 2 سال قبل
0

این دغل دوستان که میبینید مگسانند دور شیرسنی

فرزاد 2 سال قبل
10

هرکه بامش بیش برفش بیشتر ، هنوز دو قورت و نیمش باقیست ، اشپز که دوتا شد اش یا شور میشه یا بی نمک .

0
النا 2 سال قبل

افرین دقیقا همینا بودن🍓👆🏼

نویسنده 2 سال قبل
6

ممنون از برنامه خوبتون

0
Funtime foxy 2 سال قبل

واقعا عالی بود واقعا عالی 😃😃😃😃😃🆒🆒🆒

-1
پویان 2 سال قبل

گل گفتی

نویسنده 2 سال قبل
0

تتته

درسا 2 سال قبل
0

دو قورت و نیمش باقیست

ناشناس 2 سال قبل
0

۰۹۳۰۴۳۱۲۱۳؟

نویسنده 2 سال قبل
0

نخود نخود هر که به خانه ی خود،فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه،این دغل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی،کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز.

نویسنده 2 سال قبل
1

نابرده رنحد

بدون نام 2 سال قبل
0

هر که بامش بیش برفش بیشتر

سارا 2 سال قبل
1

هر که بامش بیش برفش بیشتر

نویسنده 2 سال قبل
1

هر که بامش بیش برفش بیشترسارا

نویسنده 2 سال قبل
0

کبوترباکبوتربازباباز،کند هم جنس با هم جنس پروازبارکج به منزل نمی رسدزبان سرخ،سرسبز می دهد بر باد

Parmida💕 2 سال قبل
0

گاو دومن شیر ده

Parmida💕 2 سال قبل
0

مار گزیده از ریمار گزیده از ریسمان سیاه و سفید نمی ترسد😌

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب نگارش ص ۹۷

نویسنده 2 سال قبل
2

حسنی به مکتب نمی رفت اگر میرفت جمعه میرفت

نویسنده 2 سال قبل
0

با یک گل بهار نمیشود

نویسنده 2 سال قبل
1

کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس باهمجنس پروازبتر کج به منزل نمیرسدماهی رو هروقت از اب بگیری تازستناصر جمالی

مریم 2 سال قبل
0

ممنون از برنامه ی خوبتون

ناشناس 2 سال قبل
0

ممنون عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

جوینده یابنده استنگار

نگار 2 سال قبل
1

جوینده یابنده است

نویسنده 2 سال قبل
0

میهن دوستی نشانه ای ایمان است

میلیکا 2 سال قبل
0

هر که بامش بیش برفش بیشتر

هستی 2 سال قبل
0

آشپز که دو تا شود اش یا سور میشه یا بی نمکجوینده یابنده است

نگین 2 سال قبل
3

جوجه هارا آخر پاییز می شمارند.

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام دوستان عالی خیلی خیلی خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
2

تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتمدل به دل راه دارد

SAMAN ATIN 2 سال قبل
1

اگر سراشپز دوتا باشد غذا یا شور می شود یا بی نمک

نویسنده 2 سال قبل
0

چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی

نویسنده 2 سال قبل
0

هر که نان از عمل خویش خورد منت حاتم طایی نبرد پرستو

نویسنده 2 سال قبل
3

هنوز دو قورت و نیم باقیستبا یه گل بهار نمیشهپیش قاضی و معلق بازی

حدس بزن اسممو 😁 2 سال قبل
1

به نام خالق زیبایی هاخیلی عالی بودو بهم کمک کرد

1
غزل 2 سال قبل

چرا اسمتو نمیگی

نویسنده 2 سال قبل
1

هرچه کنی به خود کنی

نویسنده 2 سال قبل
-2

واقعا من از این سایت خیلی راضیم چون کسی نمیفهمه از خودم در نیاوردم آیلین دقایقی هستم

Maryam 2 سال قبل
-1

۱_نیست بالاتر از سیاهی رنگ۲_چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی

نویسنده 2 سال قبل
-2

پس اگر از من هم در همه چیز

RM BTS ELENA 2 سال قبل
-2

عالی

رامان احمدی 2 سال قبل
-2

رطب خورده منع رطب کی کند

ناشناس 2 سال قبل
-2

فلفل نبین چه ریزه،بشکن ببین چه تیزه

ناشناس 2 سال قبل
-1

فلفل نبین چه ریزه ،بشکن ببین چه تیزه

زهرا 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود

دیانا 2 سال قبل
-2

وقتی که آشپز دوتا باشه آش شور میشه یا بی نمک👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳

نویسنده 2 سال قبل
-2

تا پول داری رفیقم قربون بندو کیفتم، سه کله بهتر از یک کله، هرکه بامش بیش برفش بیشتر،

🌹🌹 2 سال قبل
3

رطب خورده منع رطب کی کند

زهرا 2 سال قبل
2

هیچ ارزانی بی حکمت نیست و هیچ گرانی بی علت نیست

نویسنده 2 سال قبل
1

صد تا چاقو بسازه یکیش دسته ندارهصلاح مملکت خویش خسروان دانندضامن روزی بود روزی رسانعجله کار شیطونهفیلش یاد هندوستان کرده

سوگند 2 سال قبل
0

فلفل نبین یه ریزه بشکن ببین چه تیزه،نابرده رنج گنج میسّر نمی شود،کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد،زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است☄

فنگ یو 2 سال قبل
0

هرچه کنی بهخود کنی

نویسنده 2 سال قبل
-1

شکمی از عزا داوردهر چه کنی به خود کنیماهی را هر وقت از اب بگیری تازستدو صد گفته را نیم کردار نیستهیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی بی حکمت نیستتا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتمهنوز یه قورت و نیمش با قیست

نویسنده 2 سال قبل
-2

دو قورت و نیمش هم باقیست؟جویند یابنده است.نابرده رنج گنج میثر نمی شودآشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک

نویسنده 2 سال قبل
-1

یکتا:نابرد رنج گنج میسر نمیشودآشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمککوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم میرسد

نویسنده 2 سال قبل
0

عقلش به چشمش است .جوجه را آخر پاییز می شمارند .آشپز که دو تا شدآش یا شور میشود یا بی نمک.این دغل دوستان که میبینی ، مگسانند گرد شیرینی .دیوار موش داره موشم گوش داره .آنقدر به ایست تا علف زیر پایت سبز شود .

نویسنده 2 سال قبل
0

نابرده رنج گنج میسر نمیشودخواستن توانستن استچرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

ناشناس 2 سال قبل
0

مرغ همسایه غازه

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

تا تنور گرم است نان را بچسبان

نویسنده 2 سال قبل
-2

مرغ همسای غازه این فکر کنم

پارساغازی 2 سال قبل
6

معنی هم می گین؟

نویسنده 2 سال قبل
1

رضوانه

نویسنده 2 سال قبل
1

نیش دوست از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

محمدمهدی حسینی فرد 2 سال قبل
2

سلام علیکم دیگ به دیگ میگوید روت سیاه بعدیاش نخورده و دهان سوختهدعا کنید برای همه ی مریض ها و معلولانبرای شادی روح همه ی فوت شدگان و شهیدان فاتحه و صلوات بفرستید و برای داییه منانشاالله که کرونا راهم شکست بدهیم

نویسنده 2 سال قبل
1

اسرافلفل نبین چ ریزه بشکن ببین چ تیزه

2
نویسنده 2 سال قبل

دیوار موش داره موشم گوش داره

نویسنده 2 سال قبل
1

دیوار موش دارد ، موش هم گوش دارد

🌼۰ 2 سال قبل
1

عقلش به چشمش استنابرده رنج گنج میسرنمیشود

🌼۰ 2 سال قبل
4

ممنونخوب بود۰👏👏🌸🌺💐🥰🤩

نویسنده 2 سال قبل
4

شرتت رو بکش بالا

1
ناشناس 2 سال قبل

آشپز که دوتا شد اش شور می شود یا بی نمک

فاطمه جانی 2 سال قبل
2

مرغ همسایه غاز است

نویسنده 2 سال قبل
0

ذخت

نویسنده 2 سال قبل
4

موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچ

نویسنده 2 سال قبل
-1

پنجم ابتدایی

نویسنده 2 سال قبل
-1

حلوا باحلوا

نویسنده 2 سال قبل
1

مرغ همسایه غاز است😂

ناشناس 2 سال قبل
1

نه ضرب المثل خاش جالب نبود

نویسنده 2 سال قبل
1

اش

نویسنده 2 سال قبل
0

با یک گل بهار نمی شودفلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزهکوه به کوه رسید آدم به آدم می رسدجوینده یابنده است

برای پاسخ کلیک کنید