دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید صفحه 71 فارسی ششم

فاطمه خادم

تفاوت ها:در زمان های قدیم مدرسه هارا در مکان های دور می ساختند اما الان حتی می توان پیاده هم به مدرسه رفت.آن موقع دانش آموزان مسافت های طولانی را با پای پیاده می پیمودند اما الان سرویس مدرسه وجود دارد.در آن زمان پدر و مادرها سواد چندانی نداشتند اما الان مشاور خصوصی یا کتاب کارها وجود دارند.شباهت ها:در آن زمان کلاس اولی ها،دومی ها،سومی ها و….همان درس هارا می خواندند.در آن زمان آزمون ها و امتحانات بر پابودند و الان هم هستند. فاطمه خادم

زهرا

خیلی خوب بود.

ناشناس

دهخدا لغتنامه نوشتولی ما…درس ومشق خودمان را هم به زور مینویسیمازاین متن بالیی حالم به هم خورد ….اهمنظورم خانم کاظمی بود.ااااههههههههههههههههههه. اه

نویسنده

رضا بهروشباهت: علاقه مندی به تحصیل و یادگیری علوم مختلف.تفـاوت: دهخدا در حجره های قدیمی تحصیل می کرد و من در مدرسه درس می خوانم. دهخدا زبان فرانسوی را هم زمان با تحصیل یاد گرفت و من سعی می کنم زبان عربی و انگلیسی را یاد بگیرم

نویسنده

به نظر من درس خواندن ان موقع خيلي سخت و كار دشواري بودولي درس خواندن الا خيلي بهتر و جذاب تر

جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در آن دوران فراگیری علم بسیار سخت و تعداد معلم ها بسیار محدود و دسترسی به جزوات و کتاب ها بسیار سخت بود اما شباهتی که آن دوران با این دوران دارد استفاده از دانش معلمان می باشد.

الینا کاظمی : شباهت. علاقه مندی به تحصیل و یادگیری علوممختلفتفاوت. دهخدا در هجره های قدیمی تحصیلمی کرد ومن در مدرسه درس میخوانم دهخدا زبان فرانسوی را هم زمان با تحصیل بود گرفت و من سعی میکنم زبان عربی و انگلیسی.

ناشناس : دهخدا بسیار زرنگ است باهوش دانشمند بود و سختی زیادی تحمل کرد ولی ما غرق امکانات هستیم والان بسیار کتاب معلم خصوصی است که خیلی راحت تر میشود درس خواند.

نویسنده : در آن زمان درس خواندن بسیار مشکل بود ولی آنھا با این امکانات کم درس می خواندند ولی الان بچہ ھا در امکانات غرق ھستند.

نویسنده : به نظر من درس خواندن ان موقع خيلي سخت و كار دشواري بود
ولي درس خواندن الا خيلي بهتر و جذاب تر.

فاطمه خادم : تفاوت ها:در زمان های قدیم مدرسه هارا در مکان های دور می ساختند اما الان حتی می توان پیاده هم به مدرسه رفت.آن موقع دانش آموزان مسافت های طولانی را با پای پیاده می پیمودند اما الان سرویس مدرسه وجود دارد.در آن زمان پدر و مادرها سواد چندانی نداشتند اما الان مشاور خصوصی یا کتاب کارها وجود دارند.شباهت ها:در آن زمان کلاس اولی ها،دومی ها،سومی ها و….همان درس هارا می خواندند.در آن زمان آزمون ها و امتحانات بر پابودند و الان هم هستند.

نویسنده : در دوره دهخدا و دوره ما برای آموزش تعالیم به مدرسه می رویم و همه علاقه مند به یادگیری علوم مختلف به مدرسه می رویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الینا کاظمی 6 روز قبل
4

الینا کاظمی شباهت. علاقه مندی به تحصیل و یادگیری علوممختلفتفاوت. دهخدا در هجره های قدیمی تحصیل می کرد ومن در مدرسه درس میخوانم دهخدا زبان فرانسوی را هم زمان با تحصیل بود گرفت و من سعی میکنم زبان عربی و انگلیسی

الینا کاظمی 6 روز قبل
5

من اون بالایی رو نوشتم….

1
نویسنده 6 روز قبل

در دوره دهخدا و دوره ما برای آموزش تعالیم به مدرسه می رویم و همه علاقه مند به یادگیری علوم مختلف به مدرسه می رویم

هلیا 6 روز قبل
5

تحصیل در دوره ی دهخدا بسیار دشوار وسخت بود😊😊

ناشناس 6 روز قبل
6

دهخدا لغتنامه نوشتولی ما…درس ومشق خودمان را هم به زور مینویسیمازاین متن بالیی حالم به هم خورد ….اهمنظورم خانم کاظمی بود.ااااههههههههههههههههههه. اه

ناشناس 6 روز قبل
3

خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
5

لطفا متن را بیشتر کنید🙃

سما 6 روز قبل
3

ممنون خیلی خوب بود 😍😊🤗

نویسنده 6 روز قبل
1

نه هیچی

ناشناس❤ 6 روز قبل
5

دهخدا لغتنامه مینوشت ولی ما به زور درسهای خودمونو انجام میدیم

0
َسارا حاتمی 6 روز قبل

خیلی خوب بود

زهرا 6 روز قبل
6

خیلی خوب بود.

0
عارفه ۱۲ 6 روز قبل

مرسی زهرا خانوم گل

نویسنده 6 روز قبل
1

هردو به دانش می پردازیمسارا حاتمی

نویسنده 6 روز قبل
3

من نمی توانم مثل دهخدا که تحصیل خوبی داشت باشم

نویسنده 6 روز قبل
4

در آن زمان درس خواندن بسیار مشکل بود ولی آنھا با این امکانات کم درس می خواندندولی الان بچہ ھا در امکانات غرق ھستند😌😌

نویسنده 6 روز قبل
5

به نظر من درس خواندن ان موقع خيلي سخت و كار دشواري بودولي درس خواندن الا خيلي بهتر و جذاب تر

نویسنده 6 روز قبل
1

چرا دهخدا پایبند نام نبود

4
فاطمه خادم 6 روز قبل

زیرا از نظر او شهرت همیشگی نبود.

نویسنده 6 روز قبل
1

طراحی سوال ۶ فارسی ششم درس دهم با جواب

1
فاطمه خادم 6 روز قبل

شعر حافظ چه نوع شعری بود؟غزل.

فاطمه خادم 6 روز قبل
10

تفاوت ها:در زمان های قدیم مدرسه هارا در مکان های دور می ساختند اما الان حتی می توان پیاده هم به مدرسه رفت.آن موقع دانش آموزان مسافت های طولانی را با پای پیاده می پیمودند اما الان سرویس مدرسه وجود دارد.در آن زمان پدر و مادرها سواد چندانی نداشتند اما الان مشاور خصوصی یا کتاب کارها وجود دارند.شباهت ها:در آن زمان کلاس اولی ها،دومی ها،سومی ها و….همان درس هارا می خواندند.در آن زمان آزمون ها و امتحانات بر پابودند و الان هم هستند. فاطمه خادم

4
فاطمه 6 روز قبل

دستتون درد نکنه خیلی کمکم کرد

نویسنده 6 روز قبل
1

در ان زمان امکانات و معلمان زیادی نبود ولی الان امکانات وحتی جای مناسبی برای خواندن درس است ناشناس

فاطمه 6 روز قبل
-2

ببخشید میشه بگید سوال دو صفحه ی 64 جوابش چی میشه

زهرا شرفی 6 روز قبل
-2

👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏

فــــــــــروغ 6 روز قبل
-2

ارع عالی گفتی

-1
ناشناس‌ 6 روز قبل

عشق…………

نویسنده 6 روز قبل
1

در زمان آن ها بسیار درس خواندن سخت بود امّابا همان سختی ها دهخدا با سختی های بسیار توانست درس هایش را ادامه دهدودر زمان ما درس خواندن بسیار راحت است امّابا اینکه در دوران ما درس خواندن بسیار آسان است خیلی از بچه ها درس هایشان را نمی خوانن ونمره های بد به دست می اورند

0
ساعی 6 روز قبل

تفاوت ها. آن زمان مدرسه ها زیاد مجهز نبودند اما الان مجهز هستندآن زمان ها 1 معلم به چند کلاس درس می داد اما الان هر کتاب یک معلم داردوسایل مدرسه از جمله دفتر . مداد های رنگی .حتی خوشنویس های ماژیکی ] زیاد وجود نداشتناما الان همه چیز وجود دارد و بهتر از آن زمان است .شباهت ها . کتاب های درسی های ما هم مثل کتاب های آن زمان استسال های تحصیلی این زمان هم مانند آن زمان است .امیدوارم راضی باشیدنظر من اینه و تفاوت ها بیشتر هستند .بای بای 😉👋👋👋👋

نویسنده 6 روز قبل
2

مبینا برازنده به نظر من در آن موقع درس خواندن خیلی سخت بود

-1
ناشناس 6 روز قبل

در آن زمان فرا گرفتن درس خیلی سخت بودو کسی که میخواست درس بخواند باید رنج و زحمت میکشید مانند دهخدا اما در این زمان درسته باز هم در روستا ها درس خواندن سخته ولی از آن زمان راحت تر است متفاوت

-1
ناشناس 6 روز قبل

در آن زمان فرا گرفتن درس خیلی سخت بودو کسی که میخواست درس بخواند باید رنج و زحمت میکشید مانند دهخدا اما در این زمان درسته باز هم در روستا ها درس خواندن سخته ولی از آن زمان راحت تر است متفاوت

هانیه 6 روز قبل
1

اصلا خوب نبود ما موندیم کدوم رو بنویسیم😯😯😯😯

نویسنده 6 روز قبل
0

در ان زمان درس ها سخت و معلم ها سخت گیر بودنند . شباهت : من علاقه بسیاری به درس دارم مانند دهخدا و شاید روزی مانند او موفق شومامید وارم از متن من خیلی خوب استفاده کنید.😊😊

نویسنده 6 روز قبل
5

رضا بهروشباهت: علاقه مندی به تحصیل و یادگیری علوم مختلف.تفـاوت: دهخدا در حجره های قدیمی تحصیل می کرد و من در مدرسه درس می خوانم. دهخدا زبان فرانسوی را هم زمان با تحصیل یاد گرفت و من سعی می کنم زبان عربی و انگلیسی را یاد بگیرم

نویسنده 6 روز قبل
-2

تفاوت:در ان زمان درس ها با الان یکی نبودند،در ان زمان دسترسی به مدرسه سخت بودشباهت:ما از ان دوره تا به حال درس کی خوانیم،موضوع کتاب ها هیچ تغییری نکرده است،تکالیف منزل و ازمون ها هنوز هست

نویسنده 6 روز قبل
0

به نظر من تفاوت این است که الان تکنولوژی وجود دارد و راحت تر می توان درس خواند اما در زمان علامه دهخدا وجود نداشتن شباهت هم این هست که تمام مردم برای تحصیل و فراگیری علم به مدرسه و مکتب خانه ها میرفتند

نویسنده 6 روز قبل
-1

نظری ندارم

نویسنده 6 روز قبل
2

اون موقع امکانات کم تر بوده ولی الان امکانات بیشتر شده و همه ی کلاس ها از هم جدا هستن

ناشناس 6 روز قبل
4

در آن دوران فراگیری علم بسیار سخت و تعداد معلم ها بسیار محدود و دسترسی به جزوات و کتاب ها بسیار سخت بود اما شباهتی که آن دوران با این دوران دارد استفاده از دانش معلمان می باشد.در دوره دهخدا و دوره ما برای آموزش تعالیم به مدرسه می رویم و همه علاقه مند به یادگیری علوم مختلف به مدرسه می رویم.تفاوت ها:در زمان های قدیم مدرسه هارا در مکان های دور می ساختند اما الان حتی می توان پیاده هم به مدرسه رفت.آن موقع دانش آموزان مسافت های طولانی را با پای پیاده می پیمودند اما الان سرویس مدرسه وجود دارد.در آن زمان پدر و مادرها سواد چندانی نداشتند اما الان مشاور خصوصی یا کتاب کارها وجود دارند.شباهت ها:در آن زمان کلاس اولی ها،دومی ها،سومی ها و….همان درس هارا می خواندند.در آن زمان آزمون ها و امتحانات بر پابودند و الان هم هستند.

نویسنده 6 روز قبل
2

۷چون ان زمان سخت بود

علی 6 روز قبل
-2

در دورا ما تحصیل اسان هست

نویسنده 6 روز قبل
1

در ان زمان درس خواندن بسیار مشکل بود ولی دهخدا با این امکانات

نا شناس 6 روز قبل
0

خوب نبود 😑😑😑

ناشناس 6 روز قبل
-2

عالی

ملیکا 6 روز قبل
0

دهخدا بسیار درس خوان بود و به درس اهمیت میداد ولی امروزه بیشتر بچه ها به دنبال فرار از درس خواندن و بازی کردن هستند و به درس اهمیت چندانی نمیدهند.و در دوران قدیم کلاس های پسرانه و دخترانه یکی بود ولی الان هر کدام جدا است

نادی 6 روز قبل
3

جالب بود

نویسنده 6 روز قبل
4

به نظر من در زمان دهخدا امکاناتات چندان زیادی وجود نداشت ولی با همه این ها دهخدا به درس علاقه زیادی به درس داشت و تحصیل خود را ادامه داد و تا اخر عمر خود برای لغتنامه زحمت بسیاری کشید. اماالان با وجود این همه امکانات بعضی ها به جای خواندن درس بازی گوشی میکنند.شباهت ها : ما همه دانش اموزان مانند دهخدا تلاش میکنیم برای میهن خود فردی مفید باشیم و در مدرسه با درس ها وعلم های مختلف اشنا میشویم .من هم ارزو دارم مانند علی اکبر دهخدا انسانی علاقه مند به زبان فارسی و درس های مختلف باشم .

3
سلین 6 روز قبل

بله همینطوره کاملا موافقم خیلی نظر خوبی هستشممنون از نویسنده من هم اگر به جای شما بودم همینطوری مینوشتم

نویسنده 6 روز قبل
0

دهخدا بعد از ، از دست دادن پدرش باز هم دوران تحصیلی اش را ادامه داد و من نیز با آرامش و بدون یک مشکل به دوران تحصیلی ادامه میدهم

نویسنده 6 روز قبل
3

ان درس خواندن ولذت میبرد الان همه فقط به فکر تقلب هستند

نویسنده 6 روز قبل
-2

سلام.من هیچ چیزی نمیدانم

علیرضا 6 روز قبل
2

تفاوت:در آن دوران امکانات به اندازه ی کافی نبود و دسترسی به جزئیات کتاب بسیار سخت بود شباهت:شباهتی که آن دوران با این دوران دارد این است که دانش آموزان از دانش معلمان برخوردار بودند

ناشناس 6 روز قبل
-2

هاها هو

نویسنده 6 روز قبل
-2

خیلی خیلی بد بود

برای پاسخ کلیک کنید