دو نمونه از موارد نظم در آفرینش که جالب بوده است بنویس صفحه 49 قرآن ششم

نویسنده

مثلا فاصله خورشید تا زمین اگر خورشید یه ذره به زمین نزدیک تر میشد ما از گرما میسوختیم 🧐🧐

نویسنده

سیاره ها با داشتن ۱۶۰ قمر هم به خاطر نیروی جاذبه به دور خورشید بدون برخورد با آن حرکت میکنند

ناشناس

ترتیب و هماهنگی منظورمه ی شمسی

۰

بیشتر بگید

اممم من نوشتم ک

شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است

طلوع غروب

گردش فصل ها

نظم در بدن انسان

سیاره ها با نظم و با فاصله بدون اینکه به هم بر خورد کنن ب دور خورشید می چرخند هم

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۴۹ کتاب قرآن پایه ششم دو نمونه از موارد نظم در آفرینش که جالب بوده است بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است.

اسرا کدخدایی : سیاره ها با نظم و با فاصله بدون اینکه به هم بر خورد کنند به دور خورشید می چرخند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
6

بیشتر بگید

سارینا مرادی 1 سال قبل
2

تغیر فصل ۶ا درپی هم امدن شب روز

ب ت چ 1 سال قبل
6

متشکر

ناشناس 1 سال قبل
9

هماهنگی در دستگاه گوارش ، چرخش سیاره ها ، هماهنگی چرخش سیاره ها ، فاصله خورشید با زمین ، هماهنگی روز و شب ، هماهنگی در تشکیل بچه قورباغه به یک قورباغه بالغ

۰ 1 سال قبل
3

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
12

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
16

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
5

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
5

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
8

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
4

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
5

بیشتر بگید

۰ 1 سال قبل
9

بیشتر بگید ممنون

ناشناس 1 سال قبل
8

صبح و روز و شب

امین 1 سال قبل
8

ترتیب فصل ها

ی 2 سال قبل
7

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
17

ترتیب و هماهنگی منظورمه ی شمسی

ناشناس 2 سال قبل
4

در داخل کوه ها معدن طلا

ساختن حیوانات گونا گون که حتا خودمان تعجب میکنیم که خدا چه گونه انها را افریده هست

اسرا 2 سال قبل
9

ترتیب اعضای بدن آدم ها

اسرا 2 سال قبل
7

ترتیب اعضای بدن آدم ها

ناشناس 2 سال قبل
8

اینکه سیاره ها میچرخند ولی ما حس نمیکنیم

ناشناس 2 سال قبل
5

هماهنگی بدن

خدایا شکرت

Nargess 2 سال قبل
8

ترتیب اعضای بدن انسانها🥺💔

ابراهیم 2 سال قبل
2

قرآن ششم صفحه ی۴۹

ستایش 2 سال قبل
2

گردش شب و روز و جاذبه ی زمین و اینکه زمین کروی شکله

محمد 2 سال قبل
3

تغیر فصل ها پی درپی شب و روز

2 سال قبل
14

اممم من نوشتم ک

شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است

طلوع غروب

گردش فصل ها

نظم در بدن انسان

سیاره ها با نظم و با فاصله بدون اینکه به هم بر خورد کنن ب دور خورشید می چرخند هم

ناشناس 2 سال قبل
2

بیشتر بگید

3
ناشناس 1 سال قبل

خوب همشون شبیه همه

3
Nargess 2 سال قبل

ولک چقد بیشتر بگیم😅😂

مهدیه 2 سال قبل
9

خداوندی که جاذبه ی زمین رو به خیلی خوبی ساخت که تو زمین هیچ چیز به هم نریزد

نامعلوم 2 سال قبل
4

تغییر فصل ها _در پی هم آمدن شب و روز

ناشناس 2 سال قبل
-1

اختلال

ناشناس 2 سال قبل
-2

جداب

ناشناس 2 سال قبل
9

اینکه طول رگ های بدن حدود ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر است 😯 که اگر مویرگ هارا هم اضافه کنیم ۱۸۰۰۰۰ کیلومتر میشه .😮 این مقدار تقریبا نصف فاصله ی زمین تا ماه است ! 😮

نویسنده 3 سال قبل
11

آمدوشد شب و روز برقرار کننده ی نظم حاکم براین جهان است واز شگفتی های جهان آفرینش

6
ابوالفضل فراست مهدی 3 سال قبل

دو نمونه از موارد نظم در آفرینش را که برای تو جالب بوده است بنویس

نویسنده 3 سال قبل
7

هما هنگ بودن شب و روز و با نظم بودن سیاره ها

علیرضا سیفی 3 سال قبل
10

نظم در سیاره ها و مورچه

نویسنده 3 سال قبل
8

فصل ها به ترتیب و به اندازه روز ها در جریان هستند و هیچ خللی در آنها نیست و بوجود نمی آید

نویسنده 3 سال قبل
2

شب وروزهماهنگ و بانظم در جهان هستی در جریان است

نویسنده 3 سال قبل
2

سیاره ها با نظم ترتیب و فاصله بدون اینکهبه هم بر خورد کنندبه دور خورشید میچرخند

ناشناس 3 سال قبل
5

نظم در سیاره ی زمین که به صورت خیلی منظم به دور خورشید می چرخد و شب و روز و فصل ها بوجود می آیندو چه زیباست این پدیده ها و رویداد های قشنگ

نویسنده 3 سال قبل
1

نظم در بدن انسان که خداوند هر چیز را در اندازه و شکل هماهنگ خودش آفریده و همه چیز که برای ما لازم است در بدن آفریده

نویسنده 3 سال قبل
5

ترتیب قرار داشتن اعضای بدن آدم ها و به هم نخودن سیاره ها

1
متین 2 سال قبل

خدااااایا منو گاو کن ولی بعد دوباره به شکل اولیه منو تبدیل کن

نویسنده 3 سال قبل
2

دستگاه گوارش در بدنمحیا گنجی

نویسنده 3 سال قبل
2

دستگاه گوارش انسان،گردش شب و روز ،گردش فصل ها ،بر پا داشتناگر آنها با نظم نشود زندگی غیر ممکن میشه

آیدا 3 سال قبل
1

خداوند انسان را آفریده که هیچ از انسان ها شکل هم نیستندآیدا

نویسنده 3 سال قبل
2

زمین به دور خورشید میچرخد ولی ما حس نمیکنیم

نویسنده 3 سال قبل
0

سیاره ها

ناشناس 3 سال قبل
1

پیدایش شب و روز

نویسنده 3 سال قبل
20

مثلا فاصله خورشید تا زمین اگر خورشید یه ذره به زمین نزدیک تر میشد ما از گرما میسوختیم 🧐🧐

نویسنده 3 سال قبل
1

نظر افرینش معنی

نویسنده 3 سال قبل
17

سیاره ها با داشتن ۱۶۰ قمر هم به خاطر نیروی جاذبه به دور خورشید بدون برخورد با آن حرکت میکنند

نویسنده 3 سال قبل
4

سیاره ها با نام های مختلفی هستند

-1
ندا 3 سال قبل

عالیه💞💞💞

نویسنده 3 سال قبل
3

نظم بین تمام حیواناتنظم بین سیارها

نویسنده 3 سال قبل
3

درخت ها جنگل و بوته زارها همه سبز و یک دست هستند امیر محمد رزاق پور

نویسنده 3 سال قبل
1

شب و روز وستاره ها

نویسنده 3 سال قبل
3

هر چیز به اندازه و سنجیده استاسما محمدزاده

نویسنده 3 سال قبل
2

فصل ها که بانظم وهماهنگی خودش میگذرد

نویسنده 3 سال قبل
0

هماهنگی تپش قلب

نویسنده 3 سال قبل
3

بدن انسان ها و ضربان قلب منظم است

علی 3 سال قبل
3

زنجیره غذایی.. سال و ماه.. فصول.. فاصله خورشید تا زمین.. چرخش اب………..

نویسنده 3 سال قبل
5

۱_پیدایش فصل های که یکی بعد از دیگری می آیند۲_پیدایش شب و روز که یکی بعد از دیگری می آیند

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالی بود دوستان ممنون

نویسنده 3 سال قبل
1

چرخش سیاره ها به دور هم بدون برخوردچرخش زمین به دور خودش و به دور خورشید

هستی 3 سال قبل
1

1 : پیدایش شب و روز2 : طلوع و غروب خورشید3 : هماهنگ بودن شب و روز با نظم بودن سیاره ها4 : سیاره ها به ترتیب و فاصله حتی بدون اینکه به هم بر خورد کنند به دور خورشید می چرخند

هستی سعیدزاده 3 سال قبل
6

1 : پیدایش شب و روز2 : طلوع و غروب خورشید3 :هماهنگ بودن شب و روز با نظم بودن سیاره ها4 : سیاره ها با ترتیب و فاصله حتی بدون اینکه به هم بر خورد کنند به دور خورشید می چرخند

نویسنده 3 سال قبل
2

۱- شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است . ۲- سیاره با نظم و با فاصله بدون اینکه به هم بر خورد کنند له دور خورشید می چرخند . صبا نصیری

نویسنده 3 سال قبل
3

هر چیزی برای خودش خوشگلی داره و جزا بیتی که سیاره ها هم همین جوری هستند همینی که سیا ره ها به دور خورشید میچر خند خودش یک کار شگفت انگیز است🌏🌞🌓

نویسنده 3 سال قبل
1

خیلی خوب است ممنون

نویسنده 3 سال قبل
12

لطفا چند نمونه بیشتر بگید

ناشناس 3 سال قبل
7

پشت سر هم امدن فصل ها

-2
منم دیگه 2 سال قبل

خیلی ممنون از همتون

نویسنده 3 سال قبل
11

۱ مورد(شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است۲(سیاره ها با نظم وبا فاصله بدون اینکه به هم بخورند به دور خورشید می چرخندسانیا محمدیباتشکر 🥂

نویسنده 3 سال قبل
2

همه سیاره ها با نظم و هماهنگی بدون اینکه این نظم به هم بریزد سیارات به دور خورشید می چرخند

برای پاسخ کلیک کنید