دو نمونه از موارد نظم در آفرینش که جالب بوده است بنویس صفحه 49 قرآن ششم

نویسنده

مثلا فاصله خورشید تا زمین اگر خورشید یه ذره به زمین نزدیک تر میشد ما از گرما میسوختیم 🧐🧐

نویسنده

سیاره ها با داشتن ۱۶۰ قمر هم به خاطر نیروی جاذبه به دور خورشید بدون برخورد با آن حرکت میکنند

ابوالفضل فراست مهدی

دو نمونه از موارد نظم در آفرینش را که برای تو جالب بوده است بنویس

نویسنده

۱ مورد(شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است۲(سیاره ها با نظم وبا فاصله بدون اینکه به هم بخورند به دور خورشید می چرخندسانیا محمدیباتشکر 🥂

نویسنده

لطفا چند نمونه بیشتر بگید

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۴۹ کتاب قرآن پایه ششم دو نمونه از موارد نظم در آفرینش که جالب بوده است بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است.

اسرا کدخدایی : سیاره ها با نظم و با فاصله بدون اینکه به هم بر خورد کنند به دور خورشید می چرخند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 16 روز قبل
0

کره‌‌زمین‌ هر‌‌۲۴‌‌چهار‌ ساعت‌‌یک‌ دوری‌ میزنه‌ ما‌ واسه‌ همین‌ حس‌ نمیکنیم‌ کره‌‌زمینداره‌ دور‌ میزنه

♥️👍🙃✨️🎈🖤🎲💌💯💔🌍🌍 21 روز قبل
0

چرخش سیاره ها به دور هم

0
ناشناس 16 روز قبل

خیر

مهدیه 7 ماه قبل
2

خداوندی که جاذبه ی زمین رو به خیلی خوبی ساخت که تو زمین هیچ چیز به هم نریزد

نامعلوم 9 ماه قبل
0

تغییر فصل ها _در پی هم آمدن شب و روز

ناشناس 10 ماه قبل
0

اختلال

نامعلوم 10 ماه قبل
0

ککرتیکیتیویتویایایایایخخقتقتقختتیننزنزگگ

ناشناس 10 ماه قبل
2

جداب

ملکا توکل آموزگار ششم 10 ماه قبل
0

نمونه هایی که من برای دانش آموزانم مثال زدم🗣 نمونه اول: شب وروز هماهنگ وبا نظم درجهان هستی در جریان است.

نمونه دوم :سیاره ها بانظم وفاصله بدون اینکه به هم برخورد کنند به دور خورشید میچرخند.

نههههه 10 ماه قبل
-2

اگر بودی ااما اگر نبودی 😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

ناشناس 10 ماه قبل
0

اینکه طول رگ های بدن حدود ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر است 😯 که اگر مویرگ هارا هم اضافه کنیم ۱۸۰۰۰۰ کیلومتر میشه .😮 این مقدار تقریبا نصف فاصله ی زمین تا ماه است ! 😮

ناشناس 10 ماه قبل
-1

لبلل

ودززا

[پَّسُّرَّکِّ جُّذُّاَّبُّ] 10 ماه قبل
0

بر خورد نکردن سیارع ها

پیداش شب روز

طلوع غوروب

و خبر مرگش البتع $=همون مرگ😁

0
دختر خانم جذاب💃🏻 10 ماه قبل

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

ناشناس 10 ماه قبل
0

صفحه ی ۴٩

آمجخ 10 ماه قبل
5

سلام خوبی

0
آرزو 8 ماه قبل

خب ط خبی

0
آرزو 8 ماه قبل

خب ط خبی

0
دختر خانم جذاب💃🏻 10 ماه قبل

مرسی تو خوبی

0
من 10 ماه قبل

مرسی

نویسنده 11 ماه قبل
7

آمدوشد شب و روز برقرار کننده ی نظم حاکم براین جهان است واز شگفتی های جهان آفرینش

11
ابوالفضل فراست مهدی 11 ماه قبل

دو نمونه از موارد نظم در آفرینش را که برای تو جالب بوده است بنویس

نویسنده 11 ماه قبل
4

هما هنگ بودن شب و روز و با نظم بودن سیاره ها

علیرضا سیفی 11 ماه قبل
2

نظم در سیاره ها و مورچه

نویسنده 11 ماه قبل
5

فصل ها به ترتیب و به اندازه روز ها در جریان هستند و هیچ خللی در آنها نیست و بوجود نمی آید

-1
دختر خانم جذاب💃🏻 10 ماه قبل

همین؟؟

خسته نباشی😂

نویسنده 11 ماه قبل
3

شب وروزهماهنگ و بانظم در جهان هستی در جریان است

نویسنده 11 ماه قبل
0

سیاره ها با نظم ترتیب و فاصله بدون اینکهبه هم بر خورد کنندبه دور خورشید میچرخند

ناشناس 11 ماه قبل
1

نظم در سیاره ی زمین که به صورت خیلی منظم به دور خورشید می چرخد و شب و روز و فصل ها بوجود می آیندو چه زیباست این پدیده ها و رویداد های قشنگ

نویسنده 11 ماه قبل
1

نظم در بدن انسان که خداوند هر چیز را در اندازه و شکل هماهنگ خودش آفریده و همه چیز که برای ما لازم است در بدن آفریده

ناشناس 11 ماه قبل
-2

طلوع خورشید و غروب خورشیداینور

نویسنده 11 ماه قبل
8

ترتیب قرار داشتن اعضای بدن آدم ها و به هم نخودن سیاره ها

0
متین 10 ماه قبل

خدااااایا منو گاو کن ولی بعد دوباره به شکل اولیه منو تبدیل کن

1
محدثه 11 ماه قبل

عالیییییییییییییییی ❤️ ❤️ 👌🏻👌🏻😍😍🌹🌹

ناشناس 11 ماه قبل
0

خیلی تحسین بر انگیز بود👏👏

نویسنده 11 ماه قبل
1

دستگاه گوارش در بدنمحیا گنجی

ناشناس 11 ماه قبل
-1

دستگاه گوارش در بدنمحیا گنجی

ناشناس 11 ماه قبل
-1

آفریدن خورشید و ماه که آنها درزمان مشخصی در آسمان هستند محیا گنجی

نویسنده 11 ماه قبل
1

دستگاه گوارش انسان،گردش شب و روز ،گردش فصل ها ،بر پا داشتناگر آنها با نظم نشود زندگی غیر ممکن میشه

آیدا 11 ماه قبل
2

خداوند انسان را آفریده که هیچ از انسان ها شکل هم نیستندآیدا

نویسنده 11 ماه قبل
-2

هماهنگی میان خاک و خورشید و باد و باران برای رشد گیاه

نویسنده 11 ماه قبل
1

زمین به دور خورشید میچرخد ولی ما حس نمیکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

سیاره ها

عالی بود👍 11 ماه قبل
0

اممم هوش انسان

ناشناس 11 ماه قبل
0

نظم در بدن های انسان

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نظم در بدن همه انسانها

یکتا 11 ماه قبل
1

ممنون از جواب های خوبتون بچه ها ❤❤😍😍🌹🌹

ناشناس 11 ماه قبل
-1

پیدایش شب و روز

نویسنده 11 ماه قبل
17

مثلا فاصله خورشید تا زمین اگر خورشید یه ذره به زمین نزدیک تر میشد ما از گرما میسوختیم 🧐🧐

نویسنده 11 ماه قبل
-2

روزوشب

فادیا باقری 11 ماه قبل
-1

هماهنگ بودن شب و روز وبانظم بودن سیاره ها

نویسنده 11 ماه قبل
1

نظر افرینش معنی

نویسنده 11 ماه قبل
12

سیاره ها با داشتن ۱۶۰ قمر هم به خاطر نیروی جاذبه به دور خورشید بدون برخورد با آن حرکت میکنند

ناشناس 11 ماه قبل
-1

عالی بود🥰🥰👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نویسنده 11 ماه قبل
0

سیاره ها با نام های مختلفی هستند

1
ناشناس 10 ماه قبل

هر هر هر

1
ندا 11 ماه قبل

عالیه💞💞💞

نویسنده 11 ماه قبل
0

نظم بین تمام حیواناتنظم بین سیارها

نویسنده 11 ماه قبل
0

درخت ها جنگل و بوته زارها همه سبز و یک دست هستند امیر محمد رزاق پور

نویسنده 11 ماه قبل
0

شب و روز وستاره ها

نویسنده 11 ماه قبل
1

هر چیز به اندازه و سنجیده استاسما محمدزاده

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سیاره ها با نظم و بدون اینکه حتی برخود کوچکی باهم داشته باشند دور خورشید و ماه می چرخند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

فصل ها که بانظم وهماهنگی خودش میگذرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

هماهنگی تپش قلب

نویسنده 11 ماه قبل
1

بدن انسان ها و ضربان قلب منظم است

-2
کلاس ششم 11 ماه قبل

عالی بود 👍😊

علی 11 ماه قبل
1

زنجیره غذایی.. سال و ماه.. فصول.. فاصله خورشید تا زمین.. چرخش اب………..

نویسنده 11 ماه قبل
3

۱_پیدایش فصل های که یکی بعد از دیگری می آیند۲_پیدایش شب و روز که یکی بعد از دیگری می آیند

نویسنده 11 ماه قبل
1

عالی بود دوستان ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
1

چرخش سیاره ها به دور هم بدون برخوردچرخش زمین به دور خودش و به دور خورشید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سلام بخدا هیچی نمی دونم

هستی 11 ماه قبل
1

1 : پیدایش شب و روز2 : طلوع و غروب خورشید3 : هماهنگ بودن شب و روز با نظم بودن سیاره ها4 : سیاره ها به ترتیب و فاصله حتی بدون اینکه به هم بر خورد کنند به دور خورشید می چرخند

0
جون 10 ماه قبل

جون دل

هستی سعیدزاده 11 ماه قبل
6

1 : پیدایش شب و روز2 : طلوع و غروب خورشید3 :هماهنگ بودن شب و روز با نظم بودن سیاره ها4 : سیاره ها با ترتیب و فاصله حتی بدون اینکه به هم بر خورد کنند به دور خورشید می چرخند

نویسنده 11 ماه قبل
2

۱- شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است . ۲- سیاره با نظم و با فاصله بدون اینکه به هم بر خورد کنند له دور خورشید می چرخند . صبا نصیری

نویسنده 11 ماه قبل
3

هر چیزی برای خودش خوشگلی داره و جزا بیتی که سیاره ها هم همین جوری هستند همینی که سیا ره ها به دور خورشید میچر خند خودش یک کار شگفت انگیز است🌏🌞🌓

نویسنده 11 ماه قبل
2

خیلی خوب است ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
9

لطفا چند نمونه بیشتر بگید

ناشناس 11 ماه قبل
6

پشت سر هم امدن فصل ها

نویسنده 11 ماه قبل
9

۱ مورد(شب و روز هماهنگ و با نظم در جهان هستی در جریان است۲(سیاره ها با نظم وبا فاصله بدون اینکه به هم بخورند به دور خورشید می چرخندسانیا محمدیباتشکر 🥂

نویسنده 11 ماه قبل
0

همه سیاره ها با نظم و هماهنگی بدون اینکه این نظم به هم بریزد سیارات به دور خورشید می چرخند

برای پاسخ کلیک کنید