دیدگاه اسلام را در باره ماهیت حکومت بیان کنید صفحه 144 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دیدگاه اسلام را در باره ماهیت حکومت بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از دیدگاه قرآن، حکومت از آن خداوند است که به وسیله وحی به پیامبران نازل شده است و تنها حکومتی مورد قبول و پذیرش درگاه خداوند قرار می گیرد که در آن ایمان به خداوند و پیروی از رسول و اولیای او باشد.

حسن : از دیدگاه اسلام تقسیم جامعه به گروه های حاکم و محکوم،ارباب و بنده ویا دادن حق حکومت قانون گذاری به یک فرد یا یک طبقه،ظلم است وبرای اداره امور جامعه،فقط آن گروه از مردم شایستگی دارند به نیابت و وکالت از جانب خدا،مجری قوانین الهی باشند که هم از این قوانین اگاهی وبه آن ایمان داشته باشند وهم از نظر تقوا و عدالت از دیگر مردم بالاتر باشد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Hasan 7 ماه قبل
1

از دیدگاه اسلام تقسیم جامعه به گروه های حاکم و محکوم،ارباب و بنده ویا دادن حق حکومت قانون گذاری به یک فرد یا یک طبقه،ظلم است وبرای اداره امور جامعه،فقط آن گروه از مردم شایستگی دارند به نیابت و وکالت از جانب خدا،مجری قوانین الهی باشند که هم از این قوانین اگاهی وبه آن ایمان داشته باشند وهم از نظر تقوا و عدالت از دیگر مردم بالاتر باشد.

برای پاسخ کلیک کنید