اگر خودرویی بخواهد متوقف شود باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود صفحه 52 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم اگر خودرویی بخواهد متوقف شود باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر خودرو در حال حرکت باشد و بخواهد متوقف شود باید نیرویی در خلاف جهت به آن وارد شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید