دوستان و همنشینان چگونه بر یکدیگر تاثیر میگذارند صفحه 143 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم دوستان و همنشینان چگونه بر یکدیگر تاثیر میگذارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شعر به این نکته می رسیم که دوستی و هم نشینی با افراد نیک ما را از فرش به عرش می رساند ما را همچون خودش به سعادت کامیابی می رساند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

ادامه مطلب

ناشناس 7 ماه قبل
1

خیلی خوبه

رضاعلیحسینی 7 ماه قبل
2

خیلی عالی بود واقعا کیف کردم👌👌

0
نویسنده 7 ماه قبل

دوستان و همنشینان چگونه بر یکدیگر تاثیر میگذراند

ناشناس 7 ماه قبل
1

رفتار و اخلاق دوستان و هم نشینان خوب بر نا تاثیر مثبت می گذارد و رفتار و اخلاق دوستان بد بر روی ما تاثیر خوبی ندارد.سونیا

سونیا 7 ماه قبل
0

عالی👏🏻👏🏻

نویسنده 7 ماه قبل
0

با کسی که خوب است خوب میشویم و با کسی که بد است بد میشویم

ناشناس 7 ماه قبل
1

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

ما با آنها بشین و بر خواست کنیم ما مثل آنها میشویم آنها مثل ما

ناشناس 7 ماه قبل
-1

رفتار و اخلاق همنشین در انسان تاثیر می گذارد اگر این همنشین خوب باشد تاثیر خوب و مثبت می گذارد و اگر این همنشین بد باشد مسئله برعکس بر می گردد

برای پاسخ کلیک کنید