رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهدگذاشت؟ صفحه 94 پیام های آسمان هشتم

آنید

سبب جدایی و تفرقه میشهافراد جامعه کینه ای و پر از ناراحتی میشنبی اعتمادی ایجاد میشهغیبت یه جوری تبلیغ کار های ناپسنده

ناشناس

کینه و ناراحتی را در دل افراد جامعه می پروراند. غیبت نوعی تبلیع و اشاعه کارهای ناپسند است.بی اعتمادی در جامعه زیاد می شود.

یسنا

عالی بود ممنون

بهروز

چیمیدونم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهدگذاشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سیب جدایی تفرقه و دشمنی میان افراد می شود.
ب) کینه و ناراحتی را در دل افراد جامعه می پروراند.
ج) غیبت نوعی تبلیع و اشاعه کارهای ناپسند است.
د) بی اعتمادی در جامعه زیاد می شود.
ه) فرصت جبران اشتباهات از افراد گرفته می شود زیرا اگر فرد بداند که همه از عیب های او با خبر شده اند و دیگر کسی به او اعتماد ندارد، انگیزه ای برایش باقی نمی ماند تا اشتباهش را ترک کند و به این ترتیب می تواند هر گناه دیگری را نیز مرتکب شود و این یعنی نابودی و هلاکت فرد و جامعه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

جوابش خیلی بلنده

بردیا 2 سال قبل
1

1_کینه و ناراحتی را نسبت به دیگران در دل خود می پرورانند

2_نمیتوانند مانند گذشته با بقیه دوست و متحد باشند

باتشکر🌷🌷

امیر 2 سال قبل
1

ممنون از شما

امیر 2 سال قبل
1

ممنون

بهروز 2 سال قبل
3

چیمیدونم

ندا 2 سال قبل
2

۱-افراد کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند .

۲-غیبت نوعی تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند است که در این دنیا دین انسان را نابود می کند .

محمد 2 سال قبل
1

۱-انسان کینه و ناراحتی از دیگران را در دل خود می پروراند

۲-نمی تواند مانند گذشته با بقیه دوست و متحد باشد.

۳-نمی تواند به فردی که در موردش بدگویی شده اطمینان کند.

۴-غیبت موجب از بین رفتن انگیزه انسان خطاکار برای ترک اشتباهش می شود

۵-غیبت نابودی دین انسان را در پی دارد.

ناشناس 2 سال قبل
12

کینه و ناراحتی را در دل افراد جامعه می پروراند. غیبت نوعی تبلیع و اشاعه کارهای ناپسند است.بی اعتمادی در جامعه زیاد می شود.

آنید 2 سال قبل
34

سبب جدایی و تفرقه میشهافراد جامعه کینه ای و پر از ناراحتی میشنبی اعتمادی ایجاد میشهغیبت یه جوری تبلیغ کار های ناپسنده

5
یسنا 2 سال قبل

عالی بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

نحوکوو

نویسنده 2 سال قبل
0

درسته

آرزو حائری 2 سال قبل
0

ممنون جواب هاتون خیلی خوب بود

تف 2 سال قبل
0

تف تف تف

برای پاسخ کلیک کنید