راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟ صفحه 124 فارسی هفتم

عرفان

خوب

فائزه

موخم ترکیده سر امتحانم

نویسنده

عالی فداتون

Elnaz rahdari

به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟ساده زیستی، شجاعت، ایمان قوی، فروتنی و محبت به مردم .

آدا

عالی

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در زمان رهبری هم خصوصیات دوران جوانی و میان سالی خویش را حفظ کرده بودند و هم چنان افتاده و فروتن بود. هیچ گاه قدرت ، اورا از یاد خدا و محبت به مردم غافل نساخت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تراح برنامه 11 روز قبل
0

بد

دکتر رسولی 2 ماه قبل
0

ساده زیستی و شجاعت

دکتر رسولی 2 ماه قبل
1

ساده زیستی و شجاعت

نسا 2 ماه قبل
2

ساده زیستی و شجاعت

کیمیا 2 ماه قبل
2

حالی بود

ممنونم

آدا 3 ماه قبل
3

عالی

0
ناشناس 2 ماه قبل

بد ترین سایت اس

عرفان 4 ماه قبل
5

خوب

1
فائزه 4 ماه قبل

؟؟؟؟؟ منظورت چیه

نویسنده 4 ماه قبل
1

به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟ساده زیستی، شجاعت، ایمان قوی، فروتنی و محبت به مردم

1
عالی 1 ماه قبل

عالی

Elnaz rahdari 4 ماه قبل
3

به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟ساده زیستی، شجاعت، ایمان قوی، فروتنی و محبت به مردم .

نویسنده 4 ماه قبل
3

عالی فداتون

فائزه 4 ماه قبل
4

موخم ترکیده سر امتحانم

نویسنده 4 ماه قبل
0

نتاهاول۵اووو

بماند 4 ماه قبل
2

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
-2

م انستیتوی

برای پاسخ کلیک کنید