راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره‌ی خلیج فارس مربوط می شود؟ صفحه 45 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

دوستان می خواهم جواب بدهم بندر خرمشهر و بندر عباس و بندر امام خمینی باتشکر از شما که این مطلب را با دقت تا آخر خواندید.

ناشناس

بندر امام خمینی

ب ا

بندر عباس

نویسنده

سلام

نویسنده

راه آهن سراسری ایران به کدام بندر ها در کناره ی خلیج فارس مربوط می شود؟زهرا باقی پور

جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره‌ی خلیج فارس مربوط می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بندر عباس, بندر خرمشهر, بندر امام خمینی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
B 1 سال قبل
-1

بندر عباس

ب ا 1 سال قبل
5

بندر عباس

ناشناس 1 سال قبل
2

امام خمینی

ناشناس 1 سال قبل
5

بندر امام خمینی

Yuki 1 سال قبل
3

عالی

عالب 1 سال قبل
1

خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

بندر خرمشهر و بندر امام خمینی بندر عباس

نویسنده 2 سال قبل
-1

بندر خرمشهر ویانا

نویسنده 2 سال قبل
3

راه آهن سراسری ایران به کدام بندر ها در کناره ی خلیج فارس مربوط می شود؟زهرا باقی پور

2
فلطمه 2 سال قبل

بندرعباس بندر خرمشهر بندر امام خمینی

نویسنده 2 سال قبل
3

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

بندر وبه شهر

نویسنده 2 سال قبل
1

بندر عباس بندر خرمشهر بندر امام خمینیحنانه جهانی

نویسنده 2 سال قبل
0

بندرعباس بندر خرمشهر بندر امام خمینی

نویسنده 2 سال قبل
-1

بندر عباس

عارف 2 سال قبل
-2

بندر بوشهر

نویسنده 2 سال قبل
-2

بندر امام خمینیبندر عباسبندر خرمشهر

نویسنده 2 سال قبل
0

راه آهن سراسری ایران به کدام بندر هادر کناره های خلیج فارس مربوط می شود؟؟ محمد رسول تقی زاده

نویسنده 2 سال قبل
1

بندر خرمشهر بندر عباس بندر امام خمینی

نویسنده 2 سال قبل
5

دوستان می خواهم جواب بدهم بندر خرمشهر و بندر عباس و بندر امام خمینی باتشکر از شما که این مطلب را با دقت تا آخر خواندید.

نویسنده 2 سال قبل
-2

م

برای پاسخ کلیک کنید