دوست به زبان ترکی در جدول صفحه 133 و 134 فارسی نهم

نویسنده

سوال ۴

ناشناس

ارکاداش

رضا اسدی

یولداش ، آرخاداش

جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم دوست به زبان ترکی در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یولداش.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی اکبر 2 سال قبل
2

عالی بود ولی یکم سخت بود

رضا اسدی 2 سال قبل
0

یولداش ، آرخاداش

tooba 2 سال قبل
0

دوست دارم

نککککک 2 سال قبل
0

دوست به زبان ترکی

3
رضا اسدی 2 سال قبل

یولداش ، آرخاداش

نویسنده 2 سال قبل
1

دیدی

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
7

سوال ۴

ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه

خوبه 2 سال قبل
-2

خوبه

-2
Miss.X 2 سال قبل

خوبه

-2
Miss.X 2 سال قبل

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

کارداشین

مهدی حسینی 2 سال قبل
-2

سلامممنون

نویسنده 2 سال قبل
-2

3_بیت

نویسنده 2 سال قبل
0

غزل و مثنوی و قصیده نوعی قالب شعری هستند

ناشناس 2 سال قبل
-2

سوال ۵

ممد لمور 2 سال قبل
0

یولاشممد کچل

ناشناس 2 سال قبل
-2

باید از خ استفاده کنیم

مهیسجه 2 سال قبل
-2

حعسجعحعش

سلام 2 سال قبل
-1

خیر

نویسنده 2 سال قبل
-2

نه

ناشناس 2 سال قبل
0

دوست به زبان ترکی میشه « یولداش »

صالح 2 سال قبل
-2

هه

ناشناس 2 سال قبل
3

ارکاداش

کیهان حبیبی 2 سال قبل
-2

این برنامه عالیه

برای پاسخ کلیک کنید