دوست به زبان ترکی در جدول صفحه 133 و 134 فارسی نهم

نویسنده

سوال ۴

ناشناس

ارکاداش

نویسنده

عالی بود

نویسنده

دیدی

جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم دوست به زبان ترکی در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یولداش.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی اکبر 4 ماه قبل
1

عالی بود ولی یکم سخت بود

رضا اسدی 5 ماه قبل
1

یولداش ، آرخاداش

tooba 8 ماه قبل
1

دوست دارم

نککککک 9 ماه قبل
2

دوست به زبان ترکی

0
رضا اسدی 5 ماه قبل

یولداش ، آرخاداش

نویسنده 9 ماه قبل
4

دیدی

نویسنده 9 ماه قبل
4

عالی بود

نویسنده 9 ماه قبل
10

سوال ۴

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوبه

خوبه 9 ماه قبل
0

خوبه

0
Miss.X 9 ماه قبل

خوبه

0
Miss.X 9 ماه قبل

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
-1

کارداشین

مهدی حسینی 9 ماه قبل
0

سلامممنون

نویسنده 9 ماه قبل
1

3_بیت

نویسنده 9 ماه قبل
0

غزل و مثنوی و قصیده نوعی قالب شعری هستند

ناشناس 9 ماه قبل
1

سوال ۵

ممد لمور 9 ماه قبل
2

یولاشممد کچل

ناشناس 9 ماه قبل
-1

باید از خ استفاده کنیم

مهیسجه 9 ماه قبل
0

حعسجعحعش

سلام 9 ماه قبل
1

خیر

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نه

ناشناس 9 ماه قبل
2

دوست به زبان ترکی میشه « یولداش »

صالح 9 ماه قبل
-1

هه

ناشناس 9 ماه قبل
5

ارکاداش

کیهان حبیبی 9 ماه قبل
-1

این برنامه عالیه

برای پاسخ کلیک کنید