راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید صفحه 18 پیام های آسمان نهم

نویسنده

راهای شناخت صفات خداوند رو نام ببرید وتوضیح دهید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : تفکر در قرآن: خواندن و پی بردن به سخنان خداوند که در فرآن جمع آوری شده اند، به راحتی او و صفاتش را به ما می شناساند.
تفکر در جهان آفرینش: تفکر از طریق آثار و نشانه ها بر زمین برای هدایت ما قرار داده است، بهترین راه برای شناخت صفات خداوند و عظمت اوست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
2

۰تتیتی

نویسنده 15 ساعت قبل
1

۹۹

علی 15 ساعت قبل
0

چی بگم

نویسنده 15 ساعت قبل
10

راهای شناخت صفات خداوند رو نام ببرید وتوضیح دهید

برای پاسخ کلیک کنید