راه ورود به سرزمین های ناشناخته چیست؟ صفحه 137 فارسی پنجم

نویسنده

پرس گر باشیم

نویسنده

علم و دانش

دیانا غفاری

فرهنگ های مختلف سفر کردن وشناختن انسان هامیتواند راه ورود مابه سرزمین های ناشناخته باشد

نویسنده

سفر کردن، دیدن انسان ها و شرایط و فرهنگ های جدید، کسب علم و معرفت از همه، خواندن کتاب و حتّیٰ آموختن زبان های سرزمین های دیگر

حدیث ⁦(◠‿◕)⁩

پرسیدن

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم راه ورود به سرزمین های ناشناخته چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پرسش.

نویسنده :‌سفر کردن، دیدن انسان ها و شرایط و فرهنگ های جدید، کسب علم و معرفت از همه، خواندن کتاب و حتّیٰ آموختن زبان های سرزمین های دیگر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
1

جواب

باران 4 ماه قبل
3

مطالعه و تحقیق _سفر

دیانا 4 ماه قبل
1

علم ودانشششش

بهاره 4 ماه قبل
1

جست جو و پرسش

حدیث ⁦(◠‿◕)⁩ 4 ماه قبل
3

پرسیدن

😇 4 ماه قبل
-2

باید چیز های جدیدی

رو ببینیم با انها اشنا بشیم زبان های انجا رو هم یاد می گیریم

انگیلیسی..المانی ...عربیو......

توضیح👆👆👆

نویسنده 7 ماه قبل
5

علم و دانش

نویسنده 7 ماه قبل
3

سفر کردن، دیدن انسان ها و شرایط و فرهنگ های جدید، کسب علم و معرفت از همه، خواندن کتاب و حتّیٰ آموختن زبان های سرزمین های دیگر

0
نلین 3 ماه قبل

عالییی

1
حنانه قنبرزاده 7 ماه قبل

👏👏👍👍👍واقاً عالیه

1
حنانه قنبرزاده 7 ماه قبل

واقاً عالبه👏👏👏👍👍👍

نویسنده 7 ماه قبل
9

پرس گر باشیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

پرشس و پرسشگری آیسان

نویسنده 7 ماه قبل
0

ننیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

درست است یا نادرست

نویسنده 7 ماه قبل
0

پرسیدن نادانسته ها و شوق و علاقه به یادگیری بیشترمن نازنین زهرا عزیزی هستمپایه پنجم

نازنین زهرا عزیزی هستم.پایه پنجم 7 ماه قبل
-1

سوال”راه ورود به سرزمین های ناشناخته،چیست؟جواب:پرسیدن نادانسته ها و شوق و علاقه به یادگیری بیشتراین بود جواب مننازنین زهرا عزیزی هستم،پایه پنجم

نویسنده 7 ماه قبل
2

.

نازنین زهرا 7 ماه قبل
0

پرسیدن نادانسته ها و شوق و علاقه به یادگیری بیشتر.

نویسنده 7 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 7 ماه قبل
1

ننئئخئخئپ

نویسنده 7 ماه قبل
0

خرالاغ تر بودن از خر

🇹 🇮 🇬 🇪 🇷 7 ماه قبل
0

Hello

0
ناشناس 7 ماه قبل

از سایت نکس لود دریافت کنیدنرگس عباسی

امیر 7 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدانم مهدی مرتزاه زاده

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدانم🤣🤣

0
حدیث ⁦(◠‿◕)⁩ 4 ماه قبل

پرسیدن میشه ⁦(◠‿◕)⁩

ناشناس 7 ماه قبل
1

علم و دانش و فرهنگ پرسش گر باشیم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

به نقشه نگاه کردن آیلین مصطفی زاده

دیانا غفاری 7 ماه قبل
3

فرهنگ های مختلف سفر کردن وشناختن انسان هامیتواند راه ورود مابه سرزمین های ناشناخته باشد

ناشناس 7 ماه قبل
0

خبخببیخزمبنیخیجیخشفژمهسج۶ی۷جبناتپه۹حه

نویسنده 7 ماه قبل
0

لطفا جوابشو بگید

نویسنده 7 ماه قبل
0

جمله ی همه جا محل یادگیری است یعنی چی؟؟؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

راه ورود به سر زمین های ناشناخته چیست

0
جواب بده 7 ماه قبل

نمیخوام

حسن مقصودی 7 ماه قبل
0

راه ورود به سرزمین های ناشناخته چیست

نویسنده 7 ماه قبل
0

برسشسفر كردن ديدن انسان ها و شرايظ و فرهنك هاي جديد كسب علم ومعرفت از همه وحتي اموختن زبان هاي سرزمين هاي ديكر

نویسنده 7 ماه قبل
0

آموزش علم و معرفتنرگس

ناشناس 7 ماه قبل
0

سفر کنیماز دانایان سوال کنیم آگاه باشیدو آموزش علم و معرفت

0
اشتباه 7 ماه قبل

من خیلی فارسی رو دوست دارم

به تو چه هستم 7 ماه قبل
0

سفر کنیماز دانایان سوال کنیمآگاه باشیم و آموزش علم و معرفت

نویسنده 7 ماه قبل
2

گران و سبک را ………رسم و مراسم را ……….میگویند ؟ رضا حلیمان

نویسنده 7 ماه قبل
1

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
1

این درختان همچون خاکیان

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمدونم

نویسنده 7 ماه قبل
2

چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت

نویسنده 7 ماه قبل
1

سفر کردنشان به جای دیگر دانستن شرایط و فرهنگ آنجا دیدن انسانها

نویسنده 7 ماه قبل
1

سوال: راه ورود به سرزمین های ناشناخته، چیست؟جواب: سفر کردن، دیدن انسانها و شرایط و فرهنگ های جدید، کسب علم و معرفت از همه و حتی آموختن زبان های سرزمین های دیگر.

نویسنده 7 ماه قبل
0

من بلد نیسم

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید