اگر در ساحل آتش روشن کنید متوجه می شوید در طول روز دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود علت را توضیح دهید صفحه 89 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۸۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم اگر در ساحل آتش روشن کنید متوجه می شوید در طول روز دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود علت را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در روز به دلیل تیره بودن ساحل نور خورشید را جذب می کند و سریع تر گرم می شود اما آب دریا مقداری از نور را به دلیل شفاف بودن منعکس و مقداری را عبور می دهد درنتیجه گرما در حجم زیادی از آب پخش شده دمای آب دیر تر بالا می رود. در شب ساحل به دلیل تیره بودن گرمای بیشتری را تابش می کند و زود تر از دریا سرد می شود هوای بالای دریا در شب گرم می ماند اما هوای بالای ساحل گرم می شود هوای گرم دریا بالا می رود و هوای سرد ساحل جای آن را می گیرد پس دود در اثر حرکت هوا از ساحل به سمت دریا کشیده می شود این حرکت هوا همان باد است که در اثر جریان همرفتی بوجود می آید.

نویسنده : در روز ساحل گرم تر از دریا است و هوای گرم از سطح زمین بالا می رود واز طرف دریا هوای سرد به سمت ساحل حرکت می کند . به همین دلیل نسیم به سمت ساحل یا خلاف جهت دریا می وزد.

هادی : چون هوای گرم به طرف ساحل می رود و هوای سرد به ساحل میرود سطح هوای دریا گرم است و سطح ساحل سرد و دود چون سبک است به بالای هوای سرد ساحل می رود و این گونه سه شرط جریان همرفتی کامل میشود.
۱.محیط باید مایع یا گاز باشد.
۲.بین دو نقطه اختلاف دما باشد.
۳.قسمت گرم پایین باشد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
1

به من چه

زهرا 2 سال قبل
0

خوب گفتی

نویسنده 2 سال قبل
2

در روز ساحل گرم تر از دریا است و هوای گرم از سطح زمین بالا می رود واز طرف دریا هوای سرد به سمت ساحل حرکت می کند . به همین دلیل نسیم به سمت ساحل یا خلاف جهت دریا می وزد

هادی 2 سال قبل
-1

چون هوای گرم به طرف ساحل می رود و هوای سرد به ساحل میرود سطح هوای دریا گرم است و سطح ساحل سرد و دود چون سبک است به بالای هوای سرد ساحل می رود و این گونه سه شرط جریان همرفتی کامل میشود.۱.محیط باید مایع یا گاز باشد.۲.بین دو نقطه اختلاف دما باشد.۳.قسمت گرم پایین باشد.

نویسنده 2 سال قبل
-2

سورن دریا دل هرهر

برای پاسخ کلیک کنید