رفتارهایی که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و برهم خوردن دوستی ها میشود صفحه 12 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

خود خواهی و همیشه ناله کردن و غروررفتار غیر محترمانه شوخی بیجا و سخت گیر بودن و راز دار نبودن و……..

شهرزاد

عاااالی

نویسنده

مهربان باشیم ، بخشنده باشیم ،

نویسنده

نباید به دوست خود توهین کنیم .به او حسادت کنیم .عطرین مافی

نویسنده

نباید به دوستمان حسادت کنیم و او را از خود برنجانیم

جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم رفتارهایی که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و برهم خوردن دوستی ها میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حسادت, عصبانیت الکی, زیاده خواهی, اخلاق.

نویسنده : برای پایدار بودن دوستی می بایست که با دوستانمان خوب حرف بزنیم به آنها بی احترامی نکنیم و حقوق دوستانمان را رعایت کنیم اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب جویی نکنیم بلکه با محبت آمیز ودرخلوت به اوتذکر دهیم با یکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش از حد شوخی نکنیم به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم با دوست مهربان باشیم.

ناشناس : رفتار غیر محترمانه – سخت گیر بودن – راز دار نبودن.

حافظه : از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
3

برای پایدار بودن دوستی می بایست که با دوستانمان خوب حرف بزنیم به آنها بی احترامی نکنیم و حقوق دوستانمان را رعایت کنیم اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب جویی نکنیم بلکه با محبت آمیز ودرخلوت به اوتذکر دهیم با یکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش از حد شوخی نکنیم به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم با دوست مهربان باشیم

-1
ناشناس 15 ساعت قبل

بیش از حد شوخی نکنیم، خودخواه نباشیم و به دوستانمان احترام نگذاریم، خواسته های نابجا از دوستانمان نداشته باشیم.

حافظه 15 ساعت قبل
1

از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود

نویسنده 15 ساعت قبل
2

دروغگویی.حسادت.زیادخواهی.درک نکردن

آرزو احمدی 15 ساعت قبل
-1

من یک پلیس هستم

0
به من چه 15 ساعت قبل

به من چه

1
فاطمه زهرا مهدوی 15 ساعت قبل

خوب که چی؟به ما چه مربوط؟ماچی کار کنیم؟به ما چه؟

نویسنده 15 ساعت قبل
2

حسادت به همدیگرو…….

ناشناس 15 ساعت قبل
2

سلام خیر خواه نبودنش

نویسنده 15 ساعت قبل
3

بد صحبت کردن و بی احترامی در رابطه دوستی بسیار مهم هستهستی

نویسنده 15 ساعت قبل
3

به نظر من باید با مهربانی و لطافت با دوستانمان صحبت کنیم.اگر این کار را نکنیم دوستی بین دو دوست از بین میرود.سهیل رضایی

نرگساشکانی 15 ساعت قبل
2

سلام بدرفتلری بادوست حرف زشت زدن☆☆☆☆☆☆

هلیا 15 ساعت قبل
2

شوخی کنه ولی بیش از حد نه.

نویسنده 15 ساعت قبل
2

مهربان دلسوز شوخ طبع با جنبههلیا

نویسنده 15 ساعت قبل
3

شوخی های بیش از حد موجب ناراحتی دوستان می شود

نویسنده 15 ساعت قبل
1

دروغ . رفتار ناخوشایند . تحمت زدن . فریب زدن

ترکاشوند 15 ساعت قبل
4

در مشکلات او به او کمک نکردن

هستی رستمی 😊 15 ساعت قبل
6

صادق نبودن ادب نداشتن خوش اخلاق نبودن😍💌

حسینی 15 ساعت قبل
5

چیزی که ازهمه مهم تره اینکه توی عالم رفاقت یه چیزوهیچوقت یادنگیری اونم دورزدنه

0
رون ویزلی 15 ساعت قبل

داداش حال کردم 🎃

نویسنده 15 ساعت قبل
5

رفتار غیر محترمانه

نویسنده 15 ساعت قبل
4

اذیت کردن موقع بازی آن

-1
سحر 15 ساعت قبل

حسادت خیلی کم اثر میکنه

نویسنده 15 ساعت قبل
2

نبود همدردی

ناشناس 15 ساعت قبل
1

حسادت وسخت گیری زیاد از حد دوستی را از هم میپاشد،،🤪😜

نویسنده 15 ساعت قبل
1

بد اخلاق نباشیمبی وفا و بی معرفت نباشیمراز دار باشیم

0
فاطمه 15 ساعت قبل

بد اخلاق نباشیم و شوخی بیش از حد نکنیم و بی وفا و بی معرفت نباشیم و راز دار باشیم

ناشناس 15 ساعت قبل
0

باید در جمع مشکل او را نگوییم بلکه در خلوت

-1
سحر 15 ساعت قبل

مثلا حرف های توهیین امیز…دروغ گفتن…حسادت..و…

نویسنده 15 ساعت قبل
1

هنگامی که دوستمان به مشکلی بر میخورد و ما میتوانیم به آن کمک کنیم و کمک نمیکنیم باعث ناراحتی دوستمان و بر هم خوردن دوستیمان میشود.

نویسنده 15 ساعت قبل
1

از حرف های بیجا پرهیز کنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
1

اورا نباید قضاوت کرد

سهیل 15 ساعت قبل
2

نسبت به دوستانمان خسیس نباشیم و گذشت داشته باشیم وهمچنین مقابل هم بدبین نباشیم و بد اخلاقی وبی ادبی هم نداشته باشیم

0
فاطمه احمدی 15 ساعت قبل

👌🏻

نویسنده 15 ساعت قبل
1

دعوا وحسادت به کار هایشان موجب به هم خوردن دوستی میشود

نویسنده 15 ساعت قبل
1

چه رفتار هایی باعث ناراحت شدن دوست و به هم خوردن دوستی ها می شود ؟ ۱دروغ گفتن ۲ بدبینی به یکدیگر۳درک نکردن یکدیگر۴بد اخلاقی و بی ادبی ۵ وفا دار نبودن به یکدیگر ۶ شوخی های بی جا ۷ گذشت نداشتن ۸ خیر خواه یکدیگر نبودن ( 🌸sana🌸

یوسف نودهی 15 ساعت قبل
3

آفرین پسرم سهیل آقا عالیی مثال زدی

سارینا 15 ساعت قبل
3

خودخواهی و غرور و ناله کردن

1
میترا 15 ساعت قبل

سخت گیری. دروغ گفتن. کار های زشت.

نویسنده 15 ساعت قبل
9

خود خواهی و همیشه ناله کردن و غروررفتار غیر محترمانه شوخی بیجا و سخت گیر بودن و راز دار نبودن و……..

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

لطمه زدن به دوستان _ بی ادب بودن

شهرزاد 15 ساعت قبل
8

عاااالی

0
نویسنده 15 ساعت قبل

خر

0
نویسنده 15 ساعت قبل

ناله کردن – پشت سرش حرف زدن _ بی ادب بودن – دعوا –غرورالمیرا

نویسنده 15 ساعت قبل
7

مهربان باشیم ، بخشنده باشیم ،

0
مهسا نگاری 15 ساعت قبل

خیلی عالیییی

-1
هستی 15 ساعت قبل

اگر روزی دوستمان خراب کاری کرده بود با محبت آمیز شما به پیش دوستتان بروید و خواهش ببخشش کنید

نویسنده 15 ساعت قبل
0

تآکتددوکوووووووننک

نویسنده 15 ساعت قبل
0

در جم به دوستان بی احترامی نکنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

امیر علی

نویسنده 15 ساعت قبل
0

اگر ما با هم روراست و سادق نباشیم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

من یلدا خردمند هستم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دروغ گویی_دورویی_حلما

نویسنده 15 ساعت قبل
1

به دوستمون احترام بزاریم حتا اگر بهمون بی احترامی کرد بازم هواشو داشته باشیم و سریع نریم پشت سرش حرف بزنیم و همیشه حتا جلوی دوست دیگری ازش دفاع کنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

یک دوست خوب باید حدو مرز خود را بداند وبا دوست خود مهربان باشد

نویسنده 15 ساعت قبل
1

الکی . زیاده خواهی . Delnia

نویسنده 15 ساعت قبل
0

رار دار خوبی باشیم

سید محمد علی 15 ساعت قبل
0

🤔🤔🤔🤔🤔🤔

نویسنده 15 ساعت قبل
0

غرور بی جا_

نویسنده 15 ساعت قبل
0

حرف ختی بد به هم نزنیم دعوا نکنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نتدباب

نویسنده 15 ساعت قبل
0

برای اینکه هم به دوستان محبت کنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دروغ گفتن _بد بینی_بی ادبی_وفادارنبودن_شوخی های بی جا _درک نکردن _احترام_یلدا

نویسنده 15 ساعت قبل
1

بی وفایی و در نبود دوست بدی او را گفتن مهدی نوری

نویسنده 15 ساعت قبل
1

عهههععهههههه

نویسنده 15 ساعت قبل
1

شوخی بی جا مغرور بودن گیر دادنهدیه نظری وش

نویسنده 15 ساعت قبل
1

بله

نویسنده 15 ساعت قبل
3

دوستمان را پیش دیگران خراب کردن

نویسنده 15 ساعت قبل
1

کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفد

ناشناس 15 ساعت قبل
1

چه رفتار هایی

نویسنده 15 ساعت قبل
1

خسیس بودن

نویسنده 15 ساعت قبل
1

چ رفتار های باعث ناراحتی دوستان و از به هم خوردن دوستی ؟؟

نویسنده 15 ساعت قبل
1

با ادب بودن ، مهربان بودن ، شنونده خوبی بودن ، راز دار بودن ،

نویسنده 15 ساعت قبل
1

بی ادبی ، شوخی های بیجا ، بد کلام بودن ، سخن جینی……

نویسنده 15 ساعت قبل
1

اصلا به او حرف زشت و دعوا نکنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
1

پشت سر دوست حرف زدن

نویسنده 15 ساعت قبل
1

عصابینت

سهیل عابدینی 15 ساعت قبل
1

برداشتن وسیله از کیف هم کلاسیراه ندادن دوست در بازی

ناشناس 15 ساعت قبل
1

عالییی ممنون 👏♥️♥️

نویسنده 15 ساعت قبل
1

خسیس

نویسنده 15 ساعت قبل
1

زود عصبانی بشیم بدون هیچ موضوعی اخلاقم ن درست نباشه مثل اینکه اگ دوستمون کاری کرده و آزمون معذرت خواهی کنه و خودمون بازم اینو نبخشیم و به او بی احترامی کنیم باعث میشه دوستی مون بهم بخوره

نویسنده 15 ساعت قبل
1

پرویی. دروغگویی. نامهربانی

مائده قربانپور 15 ساعت قبل
0

دروغ گویی،بدگویی،بداخلاقی ،حرف نزدن با دوستان، بی محلی با دوستان.

نویسنده 15 ساعت قبل
1

زیاد شوخی نکنیم چون همین شوخی ها هم باعث جدایی و بهم خوردن دوستی می شود غیبت دوستمان را نکنیم و حتی زمانی که دوستمان پیشمان نیست از او دفاع کنیم

حدیث 15 ساعت قبل
1

ما هگخیلی دعوا و حرف به هم میزنیم اذیت میڪنیم موندم خیلے همو دوست داریم همه اینڪارا هم از سر دوست داشتنه رو چه حسابی اینطور میگید😂

نویسنده 15 ساعت قبل
1

دیوانه بازی

نویسنده 15 ساعت قبل
1

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰مهربونی🥰🥰🥰🥰♥️♥️♥️♥️

نویسنده 15 ساعت قبل
3

لبنرگذرمذذ

کوثری راد 15 ساعت قبل
1

وقت نشناسی

نویسنده 15 ساعت قبل
1

شوخی های بیجا – دستور دادن – زدن حرف های بد به دوستمان

نویسنده 15 ساعت قبل
1

نمیدونم

علیرضاهاشم پور 15 ساعت قبل
1

شوخی بیش ازحد خوب نیست

نویسنده 15 ساعت قبل
1

مهربان و دلسوز باشیمرویا اکبری

نویسنده 15 ساعت قبل
2

.

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

حسادت, عصبانیت الکی, زیاده خواهی, اخلاق.

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

ناراحت کردن آنها می تواند موجب بهم خوردن دوستی شود

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود.

نویسنده 15 ساعت قبل
3

حسادت، عصبانیت الکی، زیاد خواهی اخلاق برای پایدار بودن

نویسنده 15 ساعت قبل
5

شرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود

1
نرگس شوقی 15 ساعت قبل

نباید دوست خود را ناراحت کنیم نیاید به او توهین کنیم نباید به او حسادت کنیموقتی او ناراحت باشه با او در دل کنیم…..

نویسنده 15 ساعت قبل
4

نباید پشت سر او حرف بزنیم نباید به او حرف بد بزنیم چونشاید اوناراحت شود

نویسنده 15 ساعت قبل
6

نباید به دوستمان حسادت کنیم و او را از خود برنجانیم

نویسنده 15 ساعت قبل
6

نباید به دوست خود توهین کنیم .به او حسادت کنیم .عطرین مافی

نویسنده 15 ساعت قبل
3

بیشور اومدم کمکم کنی بعد تو میگی من کمک کنم الاغ بیشور

نویسنده 15 ساعت قبل
0

هیچی نمیدونم ولم کنین اهع

نویسنده 15 ساعت قبل
0

طو هین کردن دروغ گفتن

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

بخشش

نویسنده 15 ساعت قبل
4

عالی بود🤩

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

بی ادب بودن

حسین 15 ساعت قبل
0

عالی بود عااااااااالییییبب

Ali 15 ساعت قبل
0

درادب دوستی به چه توصیه هایی باید توجه کرد

نویسنده 15 ساعت قبل
0

حرف های بد نزنیم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

سلام

ناشناس 15 ساعت قبل
0

حسادت ، زیاده خواهی

نویسنده 15 ساعت قبل
0

سلام عزیزم

برای پاسخ کلیک کنید