رفتارهایی که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و برهم خوردن دوستی ها میشود صفحه 12 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

برای پایدار بودن دوستی می بایست که با دوستانمان خوب حرف بزنیم به آنها بی احترامی نکنیم و حقوق دوستانمان را رعایت کنیم اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب جویی نکنیم بلکه با محبت آمیز ودرخلوت به اوتذکر دهیم با یکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش از حد شوخی نکنیم به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم با دوست مهربان باشیم

بدون اسم

خیلی عالی

حسینی

چیزی که ازهمه مهم تره اینکه توی عالم رفاقت یه چیزوهیچوقت یادنگیری اونم دورزدنه

ناشناس

عالی

نویسنده

مهربان باشیم ، بخشنده باشیم ،

جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم رفتارهایی که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و برهم خوردن دوستی ها میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حسادت, عصبانیت الکی, زیاده خواهی, اخلاق.

نویسنده : برای پایدار بودن دوستی می بایست که با دوستانمان خوب حرف بزنیم به آنها بی احترامی نکنیم و حقوق دوستانمان را رعایت کنیم اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب جویی نکنیم بلکه با محبت آمیز ودرخلوت به اوتذکر دهیم با یکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش از حد شوخی نکنیم به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم با دوست مهربان باشیم.

ناشناس : رفتار غیر محترمانه – سخت گیر بودن – راز دار نبودن.

حافظه : از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
-1

با آن مهربان باشیم

ناشناس 1 ماه قبل
-1

معلم

ناشناس 1 ماه قبل
0

خیلی خوبه👍

ناشناس 1 ماه قبل
0

خیلی خوبه👍

ناشناس 1 ماه قبل
4

عالی

نرگس 2 ماه قبل
3

عالییییی👍

0
ناشناس 1 ماه قبل

علی

ناشناس 2 ماه قبل
2

عالییییییییییییییییی😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

ناشناس 2 ماه قبل
3

باید با آن مهربان باشیم تا پایدار باشیم

پارسا 2 ماه قبل
3

بد بود

😐 2 ماه قبل
0

زیادش کنیدددددددد

😐 2 ماه قبل
3

زیادش کنیدددددددد

@MoallemanNews 2 ماه قبل
-1

می شه زیادش کنید

Y🥺 2 ماه قبل
1

از شوخی زیاد و وابستگی زیاد پرهیز کنیم

ناشناس 2 ماه قبل
0

چیز هایی که باعث میشود دوستی ما به هم بخورد

0
علی 2 ماه قبل

درست‌است

Raha'm 2 ماه قبل
1

کسی را برای دوستی انتخاب کنید که از بدی ها و کارهای نامناسب دوری کند و دوست خوب خیر خواه شما است و بدترین افراد کسانی هیتند که بین دوستانشان جدایی می اندازند.

.

احمدرضا 2 ماه قبل
4

توجه نکردن به دوست

به تو چه 2 ماه قبل
4

دروغگو

0
دتهتتننن 2 ماه قبل

اره

ناشناس 2 ماه قبل
2

بدقول چاپلوس

mostafa_alaghi 2 ماه قبل
4

عالی

0
فاطمه 1 ماه قبل

آداب دوستی

ناشناس 2 ماه قبل
2

عالی بود ممنون

؟؟ 2 ماه قبل
6

عالی بود خیلی خیلی خوشم اومد

0
فاطمه 1 ماه قبل

آداب دوستی

ناشناس 2 ماه قبل
8

عالی

یکی 2 ماه قبل
5

استهزا کردن

. 2 ماه قبل
5

رفتار های زشت و نا خوشایند

بدون اسم 8 ماه قبل
9

خیلی عالی

نویسنده 11 ماه قبل
14

برای پایدار بودن دوستی می بایست که با دوستانمان خوب حرف بزنیم به آنها بی احترامی نکنیم و حقوق دوستانمان را رعایت کنیم اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب جویی نکنیم بلکه با محبت آمیز ودرخلوت به اوتذکر دهیم با یکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش از حد شوخی نکنیم به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم با دوست مهربان باشیم

7
ناشناس 11 ماه قبل

بیش از حد شوخی نکنیم، خودخواه نباشیم و به دوستانمان احترام نگذاریم، خواسته های نابجا از دوستانمان نداشته باشیم.

حافظه 11 ماه قبل
2

از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود

نویسنده 11 ماه قبل
1

دروغگویی.حسادت.زیادخواهی.درک نکردن

نویسنده 11 ماه قبل
2

حسادت به همدیگرو…….

0
علی 2 ماه قبل

درست‌میگی

ناشناس 11 ماه قبل
3

سلام خیر خواه نبودنش

نویسنده 11 ماه قبل
1

بد صحبت کردن و بی احترامی در رابطه دوستی بسیار مهم هستهستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

به نظر من باید با مهربانی و لطافت با دوستانمان صحبت کنیم.اگر این کار را نکنیم دوستی بین دو دوست از بین میرود.سهیل رضایی

نرگساشکانی 11 ماه قبل
0

سلام بدرفتلری بادوست حرف زشت زدن☆☆☆☆☆☆

هلیا 11 ماه قبل
4

شوخی کنه ولی بیش از حد نه.

نویسنده 11 ماه قبل
2

مهربان دلسوز شوخ طبع با جنبههلیا

نویسنده 11 ماه قبل
4

شوخی های بیش از حد موجب ناراحتی دوستان می شود

نویسنده 11 ماه قبل
4

دروغ . رفتار ناخوشایند . تحمت زدن . فریب زدن

ترکاشوند 11 ماه قبل
0

در مشکلات او به او کمک نکردن

هستی رستمی 😊 11 ماه قبل
6

صادق نبودن ادب نداشتن خوش اخلاق نبودن😍💌

حسینی 11 ماه قبل
8

چیزی که ازهمه مهم تره اینکه توی عالم رفاقت یه چیزوهیچوقت یادنگیری اونم دورزدنه

2
رون ویزلی 11 ماه قبل

داداش حال کردم 🎃

نویسنده 11 ماه قبل
5

رفتار غیر محترمانه

نویسنده 11 ماه قبل
4

اذیت کردن موقع بازی آن

نویسنده 11 ماه قبل
2

نبود همدردی

ناشناس 11 ماه قبل
3

حسادت وسخت گیری زیاد از حد دوستی را از هم میپاشد،،🤪😜

نویسنده 11 ماه قبل
2

بد اخلاق نباشیمبی وفا و بی معرفت نباشیمراز دار باشیم

3
فاطمه 11 ماه قبل

بد اخلاق نباشیم و شوخی بیش از حد نکنیم و بی وفا و بی معرفت نباشیم و راز دار باشیم

ناشناس 11 ماه قبل
1

باید در جمع مشکل او را نگوییم بلکه در خلوت

0
سحر 11 ماه قبل

مثلا حرف های توهیین امیز…دروغ گفتن…حسادت..و…

نویسنده 11 ماه قبل
0

هنگامی که دوستمان به مشکلی بر میخورد و ما میتوانیم به آن کمک کنیم و کمک نمیکنیم باعث ناراحتی دوستمان و بر هم خوردن دوستیمان میشود.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

از حرف های بیجا پرهیز کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

اورا نباید قضاوت کرد

سهیل 11 ماه قبل
1

نسبت به دوستانمان خسیس نباشیم و گذشت داشته باشیم وهمچنین مقابل هم بدبین نباشیم و بد اخلاقی وبی ادبی هم نداشته باشیم

-2
فاطمه احمدی 11 ماه قبل

👌🏻

نویسنده 11 ماه قبل
-2

دعوا وحسادت به کار هایشان موجب به هم خوردن دوستی میشود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چه رفتار هایی باعث ناراحت شدن دوست و به هم خوردن دوستی ها می شود ؟ ۱دروغ گفتن ۲ بدبینی به یکدیگر۳درک نکردن یکدیگر۴بد اخلاقی و بی ادبی ۵ وفا دار نبودن به یکدیگر ۶ شوخی های بی جا ۷ گذشت نداشتن ۸ خیر خواه یکدیگر نبودن ( 🌸sana🌸

یوسف نودهی 11 ماه قبل
2

آفرین پسرم سهیل آقا عالیی مثال زدی

سارینا 11 ماه قبل
1

خودخواهی و غرور و ناله کردن

0
میترا 11 ماه قبل

سخت گیری. دروغ گفتن. کار های زشت.

نویسنده 11 ماه قبل
6

خود خواهی و همیشه ناله کردن و غروررفتار غیر محترمانه شوخی بیجا و سخت گیر بودن و راز دار نبودن و……..

نویسنده 11 ماه قبل
1

لطمه زدن به دوستان _ بی ادب بودن

شهرزاد 11 ماه قبل
7

عاااالی

0
نویسنده 11 ماه قبل

ناله کردن – پشت سرش حرف زدن _ بی ادب بودن – دعوا –غرورالمیرا

نویسنده 11 ماه قبل
7

مهربان باشیم ، بخشنده باشیم ،

-2
مهسا نگاری 11 ماه قبل

خیلی عالیییی

-1
هستی 11 ماه قبل

اگر روزی دوستمان خراب کاری کرده بود با محبت آمیز شما به پیش دوستتان بروید و خواهش ببخشش کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

در جم به دوستان بی احترامی نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من یلدا خردمند هستم

نویسنده 11 ماه قبل
0

دروغ گویی_دورویی_حلما

نویسنده 11 ماه قبل
0

به دوستمون احترام بزاریم حتا اگر بهمون بی احترامی کرد بازم هواشو داشته باشیم و سریع نریم پشت سرش حرف بزنیم و همیشه حتا جلوی دوست دیگری ازش دفاع کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

یک دوست خوب باید حدو مرز خود را بداند وبا دوست خود مهربان باشد

نویسنده 11 ماه قبل
0

الکی . زیاده خواهی . Delnia

نویسنده 11 ماه قبل
-1

رار دار خوبی باشیم

سید محمد علی 11 ماه قبل
-2

🤔🤔🤔🤔🤔🤔

نویسنده 11 ماه قبل
-2

غرور بی جا_

نویسنده 11 ماه قبل
-1

حرف ختی بد به هم نزنیم دعوا نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نتدباب

نویسنده 11 ماه قبل
0

برای اینکه هم به دوستان محبت کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

دروغ گفتن _بد بینی_بی ادبی_وفادارنبودن_شوخی های بی جا _درک نکردن _احترام_یلدا

نویسنده 11 ماه قبل
1

بی وفایی و در نبود دوست بدی او را گفتن مهدی نوری

نویسنده 11 ماه قبل
0

عهههععهههههه

نویسنده 11 ماه قبل
1

شوخی بی جا مغرور بودن گیر دادنهدیه نظری وش

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله

نویسنده 11 ماه قبل
3

دوستمان را پیش دیگران خراب کردن

نویسنده 11 ماه قبل
1

کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفد

ناشناس 11 ماه قبل
1

چه رفتار هایی

نویسنده 11 ماه قبل
1

خسیس بودن

نویسنده 11 ماه قبل
1

چ رفتار های باعث ناراحتی دوستان و از به هم خوردن دوستی ؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
1

با ادب بودن ، مهربان بودن ، شنونده خوبی بودن ، راز دار بودن ،

نویسنده 11 ماه قبل
1

بی ادبی ، شوخی های بیجا ، بد کلام بودن ، سخن جینی……

نویسنده 11 ماه قبل
2

اصلا به او حرف زشت و دعوا نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

پشت سر دوست حرف زدن

نویسنده 11 ماه قبل
1

عصابینت

سهیل عابدینی 11 ماه قبل
2

برداشتن وسیله از کیف هم کلاسیراه ندادن دوست در بازی

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالییی ممنون 👏♥️♥️

نویسنده 11 ماه قبل
1

خسیس

نویسنده 11 ماه قبل
0

زود عصبانی بشیم بدون هیچ موضوعی اخلاقم ن درست نباشه مثل اینکه اگ دوستمون کاری کرده و آزمون معذرت خواهی کنه و خودمون بازم اینو نبخشیم و به او بی احترامی کنیم باعث میشه دوستی مون بهم بخوره

نویسنده 11 ماه قبل
3

پرویی. دروغگویی. نامهربانی

مائده قربانپور 11 ماه قبل
1

دروغ گویی،بدگویی،بداخلاقی ،حرف نزدن با دوستان، بی محلی با دوستان.

نویسنده 11 ماه قبل
1

زیاد شوخی نکنیم چون همین شوخی ها هم باعث جدایی و بهم خوردن دوستی می شود غیبت دوستمان را نکنیم و حتی زمانی که دوستمان پیشمان نیست از او دفاع کنیم

حدیث 11 ماه قبل
2

ما هگخیلی دعوا و حرف به هم میزنیم اذیت میڪنیم موندم خیلے همو دوست داریم همه اینڪارا هم از سر دوست داشتنه رو چه حسابی اینطور میگید😂

نویسنده 11 ماه قبل
1

دیوانه بازی

نویسنده 11 ماه قبل
1

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰مهربونی🥰🥰🥰🥰♥️♥️♥️♥️

نویسنده 11 ماه قبل
0

لبنرگذرمذذ

کوثری راد 11 ماه قبل
1

وقت نشناسی

نویسنده 11 ماه قبل
1

شوخی های بیجا – دستور دادن – زدن حرف های بد به دوستمان

نویسنده 11 ماه قبل
3

نمیدونم

علیرضاهاشم پور 11 ماه قبل
1

شوخی بیش ازحد خوب نیست

نویسنده 11 ماه قبل
0

مهربان و دلسوز باشیمرویا اکبری

نویسنده 11 ماه قبل
1

.

نویسنده 11 ماه قبل
-2

حسادت, عصبانیت الکی, زیاده خواهی, اخلاق.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود.

نویسنده 11 ماه قبل
2

حسادت، عصبانیت الکی، زیاد خواهی اخلاق برای پایدار بودن

نویسنده 11 ماه قبل
4

شرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود

2
نرگس شوقی 11 ماه قبل

نباید دوست خود را ناراحت کنیم نیاید به او توهین کنیم نباید به او حسادت کنیموقتی او ناراحت باشه با او در دل کنیم…..

نویسنده 11 ماه قبل
4

نباید پشت سر او حرف بزنیم نباید به او حرف بد بزنیم چونشاید اوناراحت شود

نویسنده 11 ماه قبل
6

نباید به دوستمان حسادت کنیم و او را از خود برنجانیم

نویسنده 11 ماه قبل
5

نباید به دوست خود توهین کنیم .به او حسادت کنیم .عطرین مافی

نویسنده 11 ماه قبل
2

بیشور اومدم کمکم کنی بعد تو میگی من کمک کنم الاغ بیشور

نویسنده 11 ماه قبل
1

طو هین کردن دروغ گفتن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بخشش

نویسنده 11 ماه قبل
2

عالی بود🤩

حسین 11 ماه قبل
0

عالی بود عااااااااالییییبب

Ali 11 ماه قبل
-1

درادب دوستی به چه توصیه هایی باید توجه کرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

حرف های بد نزنیم

ناشناس 11 ماه قبل
-2

حسادت ، زیاده خواهی

0
خوشکله زینب 2 ماه قبل

سخن چینی زود عصبانی بشیم بدون هیچ موضوعی اخلاقم نه درست نباشه مثل اینکه اگر دوستمون کاری کرده معذرت خواهی کند وخودمون بازم اینو نبخشیم وبه او بی احترامی میکنیم باعث میشه دوستی مون به هم بخوره (خوشکله زینب)

برای پاسخ کلیک کنید