اگر قرار باشد از یکی از کشورهای همسایه ایران دیدن کنید کدام را انتخاب میکنید دلایل شما برای سفر به آن کشور کدام است صفحه 100 مطالعات اجتماعی ششم

یگانه

به کربلاچون امام حسین و امام حسن در انجاهستند و من برای دیداربا امامان بزرگ وار به کربلا میروم

نویسنده

ترکیه به دلیل اینکه بازدید از مکان های باستانی و تفریحی سواحل زیبا و جاذبه های گردشگری آن

کیمیا

ترکیه چون بهترین کشور است

مهسا

خوبه فقط ای کاش ی کمی بیشتر بود که میخوایم بنویسیم معلم گیر نده که چرا انقدر کمه

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ فعالیت ۴ اگر قرار باشد از یکی از کشورهای همسایه ایران دیدن کنید کدام را انتخاب میکنید دلایل شما برای سفر به آن کشور چیست از سایت نکس لود دریافت کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : به کربلاچون امام حسین و امام حسن در انجاهستند و من برای دیداربا امامان بزرگ وار به کربلا میروم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
1

فرانسه چون اونجا هم ب ماشیناشون علاقه دارم هم ب ی بازیگر ماهر و شوماخر فرانسه ک نمیدونم الان زندس یا مرده ک 90درصدتون میشناسینش سامی ناصری

من 9 ماه قبل
0

خیلی مزخرف بود😬

ناشناس 10 ماه قبل
0

سکس

0
ناشناس 9 ماه قبل

بی ادب

فاطمه 10 ماه قبل
0

اگرقرارباشد ازیکی ازکشورهای همسایه ی ایران دیدن کنید کدام راانتخاب می کنید دلایل شما برای سفربه آن کشورچیست؟

ناشناس 10 ماه قبل
0

😏😏😏

نویسنده 11 ماه قبل
6

ترکیه به دلیل اینکه بازدید از مکان های باستانی و تفریحی سواحل زیبا و جاذبه های گردشگری آن

یگانه 11 ماه قبل
7

به کربلاچون امام حسین و امام حسن در انجاهستند و من برای دیداربا امامان بزرگ وار به کربلا میروم

0
من 9 ماه قبل

امام حسن تو کربلا نیست حضرت ابولفضل

نویسنده 11 ماه قبل
-2

پاريس فقط دلیلش نمیدونم

مهسا 11 ماه قبل
3

خوبه فقط ای کاش ی کمی بیشتر بود که میخوایم بنویسیم معلم گیر نده که چرا انقدر کمه

کیمیا 11 ماه قبل
4

ترکیه چون بهترین کشور است

نویسنده 11 ماه قبل
0

به کشور ترکیه چون در آنجا خیلی جاهای دینی هست

یگانه 11 ماه قبل
1

خیلی هست اینا اسونن

نویسنده 11 ماه قبل
-2

اگر گرار باد یکی از کشور های همستیه ایران را دیدن کند مرثدام را انتخاب میکند دلایل شما برای سفر بت ان کشور کدام است

برای پاسخ کلیک کنید