زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است صفحه 68 علوم نهم

زینب

بله

جواب فکر کنید صفحه ۶۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شکل 10 بیشتر زمین لرزه ها و آتشفشان ها در حاشیه ورقه های سنگ کره (مخصوصا در محل برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای) بوجود می آید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زینب 2 سال قبل
3

بله

ناشناس 2 سال قبل
2

بیشتر در حاشیه ی ورقه های سنگ کره مخصوصا در محل برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای به وجود می اید

نویسنده 2 سال قبل
-1

اف

نویسنده 2 سال قبل
-1

نوکرم بلایا

نویسنده 2 سال قبل
0

زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است ؟

نویسنده 2 سال قبل
0

درسته

نویسنده 2 سال قبل
2

حهیهاکرتوفخاردوهقجلوبیتودبخ۹۹۰جتودبقحبنا

برای پاسخ کلیک کنید