روستانشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند صفحه 30 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

روستا نشینان از آب برای برق برای آب دادن به گل ها حسنا کار گشاه

محمد

آبیاری و شست وشو و کار های بهداشتی

نویسنده

برای زمین هایشان و اینکه بنوشند

جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی روستانشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای کشاورزی, مصارف آشامیدنی, شستشو و غیره.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

بله

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام خفن

-2
ناشناس 2 سال قبل

سلام

نویسنده 2 سال قبل
2

ایران کشور کم آب

نویسنده 2 سال قبل
3

برای زمین هایشان و اینکه بنوشند

نویسنده 2 سال قبل
1

عمن

نویسنده 2 سال قبل
-1

روستانشینان از آب برای چه کار هایی اسفاده میکنند؟

محمد 2 سال قبل
3

آبیاری و شست وشو و کار های بهداشتی

نویسنده 2 سال قبل
3

روستا نشینان از آب برای برق برای آب دادن به گل ها حسنا کار گشاه

نویسنده 2 سال قبل
1

برای کشاورزی و آشامیدنی و شست شوحسنا کاگشاه

حسنا کارگشاه 2 سال قبل
0

بدک نبود

نویسنده 2 سال قبل
1

کشاورزی شست و شو و…….. …

برای پاسخ کلیک کنید